Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Соціальний педагог – соратник дитини, і його мистецтво полягає в тому, щоб не робити все за дитину, а залучати її до діяльності.

Similar presentations


Presentation on theme: "Соціальний педагог – соратник дитини, і його мистецтво полягає в тому, щоб не робити все за дитину, а залучати її до діяльності."— Presentation transcript:

1

2 Соціальний педагог – соратник дитини, і його мистецтво полягає в тому, щоб не робити все за дитину, а залучати її до діяльності.

3 Цілі діяльності: створення сприятливих умов для розвитку особистості дитини; надання дитині комплексної допомоги в саморозвитку і самореалізації в процесі сприйняття світу і адаптації в ньому; захист дитини в її особистому просторі; встановлення зв'язків і партнерських стосунків між сім'єю і школою.

4 Функції соціального педагога: Освітньо–виховна Діагностична Організаторська Аналітично–діагностична Прогностична Корекційна Охоронно–захисна Соціально-профілактична Реабілітаційна Самоосвітня

5 Принципи діяльності соціального педагога:  Принцип взаємодії  Принцип особистісно- орієнтованого підходу  Принцип позитивного сприйняття і прийняття особи  Принцип конфіденційності  Принцип безперервності  Принцип систематичності

6 Профілактична робота Проведення тематичних виховних годин, бесід Організація шкільних заходів, відвідування уроків Акції Спільна робота з медсестрою

7 Організація дозвілля Спортивні секції Гуртки Екскурсії Тематичні вечори

8 Робота с батьками Спільна організація і проведення свят, дозвілля Індивідуальні та групові бесіди з проблем День відкритих дверей Батьківські лекторії Відвідування сімей с дільничним, адміністрацією школи Анкетування Спільні та групові батьківські збори

9 Зустріч с представниками правоохоронних органів Оформлення інформаційного куточка Правовий тиждень Тематичні виховні години, заходи ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ

10 Робота с класними керівниками та іншими працівниками школи Лекторії Методична допомога Спільна робота по програмі «Школа, дім- одна cім’я» Індивідуальне консультування

11 Вивчення соціально – побутових умов сімей різних видів обліку Робота з соціально – незахищеною категорією дітей Акція Організація літнього оздоровчого відпочинку Зв’язок з відділом соціального захисту населення Організація пільгового харчування Коригування банку даних і складання списку дітей за соціальним статусом

12 ніколи не робити виховних дій у поганому настрої чітко і ясно визначати для себе, чого я хочу від дитини, від сім'ї не повчати, не перевиховувати батьків, а показувати дороги подолання труднощів усвідомлювати свої помилки заохочувати успіхи дітей і батьків, помічати навіть незначне зростання бути твердим, але добрим і чуйним Вимоги до себе:

13 Форми і методи можуть бути різними, але важливо, щоб вони були обгрунтованими, взаємно доповнювали один одного, а голове, щоб працювали в єдиній системі.

14 Шкільне життя і соціальний педагог

15 Вибори голови Шкільного Парламенту

16

17 Декада правової освіти Правовий брейн-ринг; Зустріч з старшим помічником прокурора Кейс С. В.; Усний журнал “Державні символи України”; Гра “Турнір правознавців”; Свято “Я і мої права”; Зустріч з працівниками селищної ради та райдержадміністрації; “Юридичний аукціон”; Інформаційна виставка “Закон і ми”.

18

19 Загальношкільний конкурс

20 Свято присвячене Дню фізкультури і спорту Мета: пропагувати здоровий спосіб життя, прищеплювати навички збереження та зміцнення здоров’я; прививати любов до фізичної культури.

21 Загальношкільний проект

22

23 Українські вечорниці

24

25

26


Download ppt "Соціальний педагог – соратник дитини, і його мистецтво полягає в тому, щоб не робити все за дитину, а залучати її до діяльності."

Similar presentations


Ads by Google