Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Впровадження нового Державного стандарту

Similar presentations


Presentation on theme: "Впровадження нового Державного стандарту"— Presentation transcript:

1 Впровадження нового Державного стандарту
2013

2 Нормативно-правова база
Закон України “Про освіту ” (2010 р.) ; Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти ( 2011 р.) Державний стандарт початкової загальної освіти (2011 р.)

3 ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 23 листопада 2011 р. № 1392  Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти Які Постанови КМУ у зв’язку з цим втратять чинність? Втратить чинність з 1 вересня 2013 р., постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” щодо базової загальної середньої освіти. Втратить чинність з 1 вересня 2018 р., постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” щодо повної загальної середньої освіти.

4 Коли впроваджується ? Державний стандарт впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з вересня 2013 р., а в частині повної загальної середньої освіти — з 1 вересня 2018 року.

5 Новий Державний стандарт загальної початкової освіти впроваджується з 1 вересня 2012 року

6 Структура Державного стандарту
Цей Державний стандарт складається із: загальної характеристики складових змісту освіти; базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів II—III ступеня ; державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

7 Мета : підготувати вчителя до реалізації змісту нового Державного стандарту, науково-методичного та матеріально- технічного забезпечення навчально-виховного процесу Формувати необхідні умови та механізми для модернізації освітнього середовища у напрямку забезпечення доступності якості освіти

8 ЗАВДАННЯ : Розробити принципи стратегії початкової освіти з наступним запровадженням у практику роботи основної школи. Розробити принципи стратегії основної освіти з наступним запровадженням у практику роботи старшої школи. Посилити методичну та дидактичну підготовку вчителів щодо реалізації компетентнісного , діяльнісного та особистісного підходу .

9 Організувати взаємодію педагогічних працівників щодо формування перспективного педагогічного досвіду. Створити відповідне матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

10 Позитивні зміни початкової освіти
забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти; особистісно-орієнтований підхід в навчально-виховному процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів;

11 формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема, загальнокультурної, громадянської, здоров’язбережувальної, інформаційно-комунікаційної; використання здоров’язбережувальних технологій; екологічна спрямованість освіти

12 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

13

14

15

16

17

18

19

20 ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ Забезпечене виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти Вивчення нових навчальних програм, визначення основних змін в змісті навчальних предметів Здійснення контролю за дотриманням вимог Державного стандарту

21 Удосконалення шкільної системи профільного , допрофільного навчання з творчим використанням інваріантної і варіативної складових Забезпечення психологічного супроводу впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти

22

23

24 ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Методичні оперативки з питань упровадження Державного стандарту і роботи за новими програмами

25 Методичні об’єднання

26

27 Семінар вчителів початкових класів
« РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ, ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПРОГРАМ ТА ПІДРУЧНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС УЧНІВ 1 КЛАСУ» АВТОРСЬКИЙ СЕМІНАР Т.І.ЧЕРНЕЦЬКОЇ « НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ У НАВЧАННІ ГРАМОТИ ПЕРШОКЛАСНИКІВ»

28

29

30 ЗАСІДАННЯ ТВОРЧОЇ ГРУПИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ « РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ І ТВОРЧОЇ УЯВИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ»

31 ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ « Дай руку ,першокласнику»
ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ « Дай руку ,першокласнику»

32 Шляхи співпраці педагогічного колективу з сім’єю
Шляхи співпраці педагогічного колективу з сім’єю Загальношкільні батьківські збори

33 Створення консультпунктів для батьків та учнів

34 ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


Download ppt "Впровадження нового Державного стандарту"

Similar presentations


Ads by Google