Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Василевська Ольга Віталіївна

Similar presentations


Presentation on theme: "Василевська Ольга Віталіївна"— Presentation transcript:

1 Василевська Ольга Віталіївна
Розділ виставки “Педагогіка розвитку особистості” Василевська Ольга Віталіївна Учитель початкових класів “спеціаліст І кваліфікаційної категорії” Назва матеріалу: Дидактичний матеріал з української мови для 2 класу

2 Василевська Ольга Віталіївна
Відділ освіти Звенигородської райдержадміністрації районний методичний кабінет Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ст. ім Тараса Шевченка Звенигородської районної ради Черкаської області Розділ виставки “Педагогіка розвитку особистості” Василевська Ольга Віталіївна Учитель початкових класів “спеціаліст І кваліфікаційної категорії” Назва матеріалу: Дидактичний матеріал з української мови для 2 класу Матеріали схвалені педрадою школи протокол № м. Звенигородка 2010рік

3 Проблема: Принцип: Формування мовних навичок
молодших школярів у процесі диференційованого підходу до навчання Принцип: Не змушувати, а зацікавлювати

4 Анотація Представлені картки містять дидактичний матеріал, спрямований: закріплювати й поглиблювати знання учнів про складові частини тексту, роботу з деформованим текстом; вдосконалювати вміння інтонувати розповідні, спонукальні та питальні речення, розрізняти види речень за метою висловлювання, розпізнавати їх на слух; переконструйовувати : розповідні у спонукальні та питальні і навпаки; розрізняти поняття ”ім’я’’, ‘’по батькові’’, ‘’прізвище’’, назву тварини та її кличку, писати їх з великої букви; систематизувати уміння розрізняти предмет і слово як його назву, ставити питання до назв конкретних предметів і назв істот, розпізнавати іменники за запитаннями хто? що?, змінювати слова - назви предметів за зразком ‘’один - багато’’, розвивати вміння знаходити в реченні головні слова та слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які?, поширювати речення за допомогою питань, складати речення та визначати його межі, впізнавати предмет за його ознаками та добирати ознаки, характерні для окремих предметів. Картки адресовані учням, учителям початкових класів, вихователям груп продовженого дня, батькам, студентам спеціальності ‘’Початкове навчання’’ ,

5 Роздатковий матеріал з української мови для 2 класу
Підготувала вчитель I кваліфікаційної категорії Звенигородської спеціалізованої школи I-III ступенів ім. Тараса Шевченка Василевська Ольга Віталіївна березень 2010 рік

6 Тема: Будова тексту

7 Тема: Будова тексту

8 Тема:Спонукальні речення.

9 Тема:Вправи на переконструювання речень,різних за метою висловлювання

10 Тема:Вправи на переконструювання речень, різних за метою висловлювання

11 Тема: Головні слова в реченні.

12 Тема: Головні слова в реченні
Тема: Головні слова в реченні

13 Тема: Визначення головних слів у реченні.

14 Тема: Визначення головних слів у реченні
Тема: Визначення головних слів у реченні

15 Тема: Розпізнавання слів-назв предметів за питаннями хто? що?

16 Тема:Розпізнавання слів-назв предметів за питаннями хто? що?

17 Тема:Розпізнавання слів-назв предметів за питаннями хто? що?

18 Тема: Змінювання іменників за зразком: один-багато

19 Тема:Змінювання іменників за зразком: один-багато

20 Тема: Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей.

21 Тема: Велика буква у кличках тварин

22 Тема: Вживання великої букви у кличках тварин

23 Тема: Узагальнюючий урок про слова-назви предметів.

24 Тема: Тренувальні вправи на добір ознак, характерних для окремих предметів.

25 Тема: Тренувальні вправи на добір ознак, характерних для окремих предметів


Download ppt "Василевська Ольга Віталіївна"

Similar presentations


Ads by Google