Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Încărcătura de muncă în cabinetul medicului de familie, referitor la managementul pacienţilor hipertensivi. Dr. Andrea Abăităncei Dr. Claudia Ulieru.

Similar presentations


Presentation on theme: "Încărcătura de muncă în cabinetul medicului de familie, referitor la managementul pacienţilor hipertensivi. Dr. Andrea Abăităncei Dr. Claudia Ulieru."— Presentation transcript:

1 Încărcătura de muncă în cabinetul medicului de familie, referitor la managementul pacienţilor hipertensivi. Dr. Andrea Abăităncei Dr. Claudia Ulieru

2

3 Încărcătura de munca - consecinţe Afectează timpul clinicianului pentru lucruri care sunt neapărat necesare sau care îi fac plăcere Afectează timpul şi disponibilitatea pentru consultaţiile la cazurile complexe

4 Încărcătura de munca - consecinţe Grevează accesul rapid al pacienţilor la servicii Împiedică medicul de familie ca MF să-şi asume roluri noi să efectueze servicii noi Afectează timpul medicului de familie pentru planificarea dezvoltării strategice a cabinetului

5 Încărcătura de munca - consecinţe Afectează timpul dedicat pregătirii medicale continue

6 Consecinţe asupra medicilor Insatisfacţia muncii Scădere entuziasm Depresie, anxietate Guro Huby, Marian Gerry, Brian McKinstry,Mike Porter, Johnstone Shaw, Robert Wrate, Morale among general practitioners: qualitative study exploring relations between partnership arrangements, personal style, and workload

7 Ce este de făcut?

8 Exerciţiu de gândire Hipertensiunea arterială

9 Povara suferinţei în lume Se estimează că numărul persoanelor adulte cu HTA din lume va creşte cu aproximativ 60% până în 2025 (1,56 miliarde în întreaga lume) Creşterea va fi mai mare pentru ţările în curs de dezvoltare (80%) Se poate vorbi de o “epidemie mondială de boli cardiovasculare ” Lancet 2005; 365: 217-223

10 102030405060 High BP CAD CHF Stroke Other 50,000,000 12,200,000 4,600,000 4,400,000 2,800,000 Prevalence (millions) BP=blood pressure, CAD=coronary artery disease, CHF=congestive heart failure Numărul estimat de persoane cu boli cardiovasculare din SUA American Heart Association ®. 2000 Heart and Stroke Statistical Update. 1999. (24%)

11 Hipertensiunea arterială - date din reţeaua de dispensare santinelă MEDINET Cel mai frecvent diagnostic formulat în cabinetul MF (28,58%) Cel mai frecvent diagnostic la prescriere de reţetă cronică (54,39%) Cel mai frecvent diagnostic la prescrierea nouă (9,02%)

12 Material şi metode 10 cabinete de medicină de familie din Braşov Date : Interval octombrie – decembrie 2005 Număr total pacienţi Număr total pacienţi cu HTA în evidenţă Nr consultaţii pe lună Nr consultaţii pentru pacienţi HTA pe lună Durata medie de timp estimată per consultaţie

13 Obiective Identificarea volumului de muncă exprimat în unitatea de timp în ceea ce priveşte îngrijirea pacientului HTA Identificarea de modalităţilor practice de surmontare a problemelor

14 Rezultate

15 Număr de pacienţi pe liste

16 Număr mediu de pacienţi HTA în evidenţă

17 Număr mediu de consultaţii/ lună (672)

18 Număr mediu consultaţii pentru pacienţi HTA (257)

19 Procent mediu consultaţii pacienţi HTA /lună 38 % HTA 62% altele

20 Număr mediu de pacienţi HTA înregistraţi care se prezintă la MF 58% se prezintă 42% nu se prezintă

21 Număr mediu / doctor /zi de pacienţi HTA Nr mediu pacient HTA pe doctor =257 Nr mediu pacient HTA pe zi = 257/20=13

22 Timpul mediu / medic / zi 13 pacienţi X timp mediu per pacient (8-10 min)=130 min

23 Discuţii Încărcătura de muncă de muncă este generată de numărul mare de pacienţi cu HTA ( 38% din consultaţii) Doar aproximativ 60 % din pacienţii HTA se prezintă regulat la medic (povara poate fi mai mare) Raportat la unitatea de timp se datorează duratei efective de prescriere a reţetei, lipsei de delegare a responsabilităţilor.

24 Posibile soluţii Programare cronici Delegarea de responsabilităţi Baza de date electronică pentru reţete cronici/ Imprimare reţete cronici Prescrierea reţetei pentru 1- 3 luni

25 Delegare responsabilităţi Asistenta: Măsurare TA Inregistrare pacient Control complianţă Gestiune vizite de monitorizare Educaţie pacient

26 Baze de date cu reţetele de cronici Reduce timpul de consultatie cu 4 – 5 minute X 13 pacienti= 60 minute castigate !!!!

27 Prescrierea reţetei la 1-3 luni Nr mediu pacient HTA pe doctor =257 Nr mediu pacient HTA pe zi = 257/20=13 13 pacienţi X timp mediu per pacient (8-10 min)=130 min Imparte la 3 !!!! Rezultă 43 minute / zi

28 Concluzii Încărcătura de muncă de muncă generată de pacientul HTA este de 38% din consultaţii Soluţii practice pot duce la scăderea până la mai puţin de jumătate din timp Cea mai eficientă soluţie este prescrierea reţetei pe un interval mai mare de timp


Download ppt "Încărcătura de muncă în cabinetul medicului de familie, referitor la managementul pacienţilor hipertensivi. Dr. Andrea Abăităncei Dr. Claudia Ulieru."

Similar presentations


Ads by Google