Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Cele mai frecvente probleme de sănătate la locul de muncă din Europa  O pătrime din numărul lucrătorilor declară că suferă de dureri de spate şi o proporţie.

Similar presentations


Presentation on theme: "Cele mai frecvente probleme de sănătate la locul de muncă din Europa  O pătrime din numărul lucrătorilor declară că suferă de dureri de spate şi o proporţie."— Presentation transcript:

1

2 Cele mai frecvente probleme de sănătate la locul de muncă din Europa  O pătrime din numărul lucrătorilor declară că suferă de dureri de spate şi o proporţie similară acuză dureri musculare; în noile state membre proporţia este de aproape 40%  Sectoarele cu proporţia cea mai mare de lucrători care acuză afecţiuni musculo-scheletice sunt agricultura şi construcţiile, dar există probleme în toate sectoarele  Cel puţin o pătrime din timp: odouă treimi din lucrători sunt expuşi la mişcări repetitive ale mâinii şi braţului ojumătate îşi desfăşoară activitatea în poziţii dureroase sau obositoare oo treime transportă sau deplasează greutăţi

3 AMS afectează……  Muşchii, articulaţiile, tendoanele, ligamentele şi nervii, gâtul, umerii şi membrele superioare/inferioare  Factorii de risc, separat sau combinat, includ: ofizici – aplicarea forţei, mişcările repetitive, vibraţiile, poziţiile incomode oorganizaţionali – nivel redus de autonomie/satisfacţie a muncii, muncă repetitivă în ritm alert oindividuali – istoricul medical, capacitatea fizică, vârstă

4 Reduceţi efortul!  O campanie europeană pentru combaterea AMS la locul de muncă  Bazată pe campania europeană din 2000  Sprijinită de Preşedinţiile UE ale Germaniei şi Portugaliei, de către Parlamentul European, Comisia Europeană şi partenerii sociali europeni  Culminează cu Săptămâna europeană a securităţii şi sănătăţii la locul de muncă organizată între 22 şi 26 octombrie 2007

5 Reduceţi efortul! — obiective  Promovează o abordare globală a AMS bazată trei elemente: ocolaborarea între angajatori, angajaţi şi guverne oabordarea “întregului efort al organismului” — adică a tuturor presiunilor la care este supus organismul, precum şi a greutăţii pe care o transportă ogestionarea menţinerii, recuperării şi reintegrării profesionale a persoanelor cu AMS

6 AMS pot fi prevenite dacă se iau măsurile potrivite  Răspunderea pentru combaterea AMS ne revine tuturor: oangajatorii sunt obligaţi prin lege să evalueze riscurile la locul de muncă şi să protejeze lucrătorii osecuritatea nu depinde numai de angajator – lucrătorii trebuie să colaboreze cu angajatorii pentru a se autoproteja oreprezentanţii/instituţiile cu atribuţii în ceea ce priveşte securitatea, guvernele şi factorii de decizie au, de asemenea, un rol important

7 Informaţii suplimentare  Mai multe informaţii şi recomandări cu privire la securitatea şi sănătatea la locul de muncă găsiţi pe site-ul web Reduceţi efortul! - http://ew2007.osha.europa.eu http://ew2007.osha.europa.eu  şi pe site-ul web al Punctului focal român - http://ams.protectismuncii.ro http://ams.protectismuncii.ro


Download ppt "Cele mai frecvente probleme de sănătate la locul de muncă din Europa  O pătrime din numărul lucrătorilor declară că suferă de dureri de spate şi o proporţie."

Similar presentations


Ads by Google