Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

“Platformă multifuncţională pentru optimizarea metodelor de diagnostic şi decizie în serviciile medicale – PROMED” DOMENIU APLICARE “ Platformă multifuncţională.

Similar presentations


Presentation on theme: "“Platformă multifuncţională pentru optimizarea metodelor de diagnostic şi decizie în serviciile medicale – PROMED” DOMENIU APLICARE “ Platformă multifuncţională."— Presentation transcript:

1 “Platformă multifuncţională pentru optimizarea metodelor de diagnostic şi decizie în serviciile medicale – PROMED” DOMENIU APLICARE “ Platformă multifuncţională pentru optimizarea metodelor de diagnostic şi decizie în serviciile medicale – PROMED” permite optimizarea metodelor de diagnostic si decizie in serviciile medicale prin utilizarea tehnologiilor cu cost redus bazate pe tranzactii WEB si pe retele avansate de comunicatii de date. Elementul de noutate al lucrarii constă în utilizarea intr-o retea Internet a fişelor medicale electronice salvate într-un depozit de date central şi accesibil tuturor pacientilor inscrisi in cadrul platformei multifunctionale PROMED. Scopul platformei multifunctionale este de a furniza informaţii clinice garantate şi de a proteja toate datele consistente pentru un control de inalta calitate al informaţiei. Datele înregistrate în sistem sunt confidenţiale şi protejate împotriva accesărilor neautorizate şi a oricaror interventii la securitatea si integritatea datelor APLICATII PROMED permite colaborarea dintre cele trei mari componente importante din sistemul de sănătate: pacienţii, care pot participa activ în procesul de urmărire a propriei stări de sănătate si potr avea la dispozitie o fisa medicala la zi a starii lor de sanatate; furnizorii de servicii medicale care pot avea acces la informaţiile medicate ale pacienţilor; autorităţile publice din domeniul sănătăţii care pot intocmi în timp real rapoarte privind starea de sănătate a populaţiei şi pot elabora planuri de prevenire şi avertizare a cetăţenilor în cazul apariţiei unor epidemii. REFERINTE Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Cuza Voda “ Iasi CARACTERISTICI TEHNICE --Platforma PROMED este dezvoltată sub forma unui portal Web care este capabil să gestioneze seturi mari de informaţii diverse (administrative, medicale) precum şi să permită accesul unui număr mare de utilizatori: pacienţi, personal medical, personal din instituţiile statului care işi desfăşoară activitatea în domeniul sănătăţii. Infrastructura hardware a PROMED asigura rularea tuturor componentelor portalului Web pentru o funcţionare stabilă a principalelor componente ale acestuia: Serverul de baze de date; Serverul de aplicaţie Web. CARACTERISTICI FUNCTIONALE Platforma multifunctionala pentru optimizarea metodelor de diagnostic si decizie in serviciile medicale -PROMED realizeaza :  crearea şi gestionarea fiei electronice a pacientului de către spitale şi ambulatorii;  vizualizarea fiei medicale electronice a pacientului de către pacient i de către medicul curant;  liste cu furnizorii serviciilor de asistenţă medicală;  statistici medicale si cercetari medicale;  forum de discuţii medicale pentru schimbul de informaţii între profesionistii din sistemul medical;. Administrator Camera de garda a spitalului Urgenta Pacient Internet Medici Ministerul Sanatatii Casa de asigurari asistenţă pentru utilizatorii din sistem. Pentru situaţii de urgenţă, sistemul este în măsură să ofere şi să transmită informaţii vitale despre pacient (grupa sanguină, RH, alergii, boli cronice) prin intermediul unui serviciu de comunicaţii fără fir.


Download ppt "“Platformă multifuncţională pentru optimizarea metodelor de diagnostic şi decizie în serviciile medicale – PROMED” DOMENIU APLICARE “ Platformă multifuncţională."

Similar presentations


Ads by Google