Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Textul de confidentialitate Sigla SOFTWIN Prezentul document este proprietatea SOFTWIN şi informaţia inclusă în el este confidenţială. Se poate şterge.

Similar presentations


Presentation on theme: "Textul de confidentialitate Sigla SOFTWIN Prezentul document este proprietatea SOFTWIN şi informaţia inclusă în el este confidenţială. Se poate şterge."— Presentation transcript:

1 Textul de confidentialitate Sigla SOFTWIN Prezentul document este proprietatea SOFTWIN şi informaţia inclusă în el este confidenţială. Se poate şterge doar dacă e foarte clar ca prezentarea NU apartine SOFTWIN; eventual se traduce Cele mai bune proiecte de licenţă ediţia a II-a SOFTWIN noiembrie 2011 Departament R&D

2 Adresa de site SOFTWIN; trebuie sa ramana vizibila DataTitlul prezentarii, actualizat Sigla SOFTWIN #pagina Se modifică din menu: View | Header &Footer… Cuprins 1.Departament R&D SOFTWIN 2.Teme – Direcţii 3.Etape de desfaşurare 4.Selecţie candidaţi 5.Premii 6.Evaluare 7.Feedback ediţia I 8.Q&A

3 Adresa de site SOFTWIN; trebuie sa ramana vizibila DataTitlul prezentarii, actualizat Sigla SOFTWIN #pagina Se modifică din menu: View | Header &Footer… Departament R&D SOFTWIN

4 Adresa de site SOFTWIN; trebuie sa ramana vizibila DataTitlul prezentarii, actualizat Sigla SOFTWIN #pagina Se modifică din menu: View | Header &Footer… 1.DATA CABLE (USB) 3. ACQUISITION PROCESSOR 4. MEMS - A 5. ONS 2. MEMS - B Departament R&D SOFTWIN PixEl este o soluţie ce poate verifica automat semnătura de mână efectuată cu dispozitivul special creat de SOFTWIN în acest scop. Semnalele semnăturii în cauză (viteză, accelaraţie, etc) sunt comparate cu un template realizat pe baza semnalelor a 5 mostre achiziţionate anterior. Cu alte cuvinte PixEl poate determina automat dacă o semnătură este originală sau falsă.

5 Adresa de site SOFTWIN; trebuie sa ramana vizibila DataTitlul prezentarii, actualizat Sigla SOFTWIN #pagina Se modifică din menu: View | Header &Footer… Prelucrare limbaj natural Linguistic Applications Linguistic Application Generation Core Framework Components Linguistic Knowledge Base Linguistic Knowledge Tools Bilingual Linguistic Knowledge Monolingual Linguistic Knowledge

6 Adresa de site SOFTWIN; trebuie sa ramana vizibila DataTitlul prezentarii, actualizat Sigla SOFTWIN #pagina Se modifică din menu: View | Header &Footer… Teme - Direcţii

7 Adresa de site SOFTWIN; trebuie sa ramana vizibila DataTitlul prezentarii, actualizat Sigla SOFTWIN #pagina Se modifică din menu: View | Header &Footer… Etape de desfaşurare 1.Înscrierea în concurs (Termen limită: 1 decembrie 2011) 2.Selecţia candidaţilor (Termen limită 18 decembrie 2011) 3.Desfăşurarea concursului (Termen limită 1 iulie 2012) 4.Predare rezultate către SOFTWIN (Termen limită 5 iulie 2012) 5.Prezentarea lucrării de licenţă 6.Premierea (Termen limită 30 iulie 2012)

8 Adresa de site SOFTWIN; trebuie sa ramana vizibila DataTitlul prezentarii, actualizat Sigla SOFTWIN #pagina Se modifică din menu: View | Header &Footer… Selecţie candidaţi CV media generală din toţi anii de studiu (mai puţin anul curent) - 50% din ponderea notei finale discuţia tehnică cu membrii R&D - 50% ponderea din nota finală (include şi ponderea CV-ului)

9 Adresa de site SOFTWIN; trebuie sa ramana vizibila DataTitlul prezentarii, actualizat Sigla SOFTWIN #pagina Se modifică din menu: View | Header &Footer… Premii În valoare de 7500 RON: Premiul 1 – 3000 RON Premiul 2 – 2000 RON Premiul 3 – 1000 RON Menţiune 1 – 500 RON Menţiune 2 – 500 RON Menţiune 3 – 500 RON

10 Adresa de site SOFTWIN; trebuie sa ramana vizibila DataTitlul prezentarii, actualizat Sigla SOFTWIN #pagina Se modifică din menu: View | Header &Footer… Evaluare Nota finală se va calcula astfel:  N1: acordată de o comisie formată din profesorul îndrumător din partea facultăţilor şi echipa SOFTWIN. a)Modul în care proiectul satisface specificaţiile iniţiale - 25% din punctaj. b)Performanţa tehnică şi fiabilitatea aplicaţiilor rezultate în urma proiectului - 35% din punctaj. c)Calitatea documentaţiei scrise prezentate de către candidat - 20% din punctaj. d)Calitatea colaborării între candidat şi îndrumători pe parcursul proiectului - 10% din punctaj. e)Originalitatea soluţiilor găsite pentru rezolvarea problemelor propuse în proiect - 10% din punctaj  N2 : nota obţinută în urma susţinerii lucrării de licenţă la facultate

11 Adresa de site SOFTWIN; trebuie sa ramana vizibila DataTitlul prezentarii, actualizat Sigla SOFTWIN #pagina Se modifică din menu: View | Header &Footer… Feedback ediţia I Doi dintre participanţii la concursul "Cele mai bune proiecte de licenţă“ din prima ediţie s-au alăturat echipei R&D, pe direcţia biometrie. Avantajele colaborării: –Suport pe toată desfăşurarea concursului. –Realizarea unui proiect cu aplicabilitate în industrie. –Experienţă în domeniul ales. –Deprinderea cu lucrul în echipă. –Posibilităţi de angajare.

12 Adresa de site SOFTWIN; trebuie sa ramana vizibila DataTitlul prezentarii, actualizat Sigla SOFTWIN #pagina Se modifică din menu: View | Header &Footer… Vă mulţumesc pentru atenţie! Q&A


Download ppt "Textul de confidentialitate Sigla SOFTWIN Prezentul document este proprietatea SOFTWIN şi informaţia inclusă în el este confidenţială. Se poate şterge."

Similar presentations


Ads by Google