Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Peribahasa menengah 1.

Similar presentations


Presentation on theme: "Peribahasa menengah 1."— Presentation transcript:

1 Peribahasa menengah 1

2 1: Ada adalah Gula Semut

3 Makna peribahasa Ada gula adalah semut Di mana ada di situlah rezeki
Ramai orang

4 2: Ada adalah nasi kerak

5 Makna peribahasa Ada kerak adalah nasi Tiap tentu meninggalkan
kesannya perbuatan

6 pun ada pasang Air surutnya

7 Air pun ada pasang surutnya
Makna peribahasa Air pun ada pasang surutnya Keadaan seseorang tidak ,ada kalanya ada kalanya hidup tetap susah senang

8 Alah biasa bisa tegal

9 Makna peribahasa Alah bisa tegal biasa
yang sudah dilalukan tidak akan terasa lagi Perkara Kesukaranya

10 Bagai jatuh ke pasir hujan

11 Makna peribahasa (seperti pertolongan) yang sia-sia atau tidak
Bagai hujan jatuh ke pasir (seperti pertolongan) yang sia-sia atau tidak kebaikan berbalas

12 Bagai mestika menelan embun

13 Makna peribahasa Bagai menelan mestika embun Mendengar yang baik
nasihat

14 Bagaiman begitulah kuihnya acuan

15 Makna peribahasa Bagaimana acuan begitulah kuihnya
Seseorang itu akan menurut budi dan perangai Keadaan sesuatu itu asalnya Ibu bapanya menurut

16 Belakang pun jikalau nescaya
parang diasah tajam

17 Makna peribahasa Belakang parang pun jikalau diasah nescaya tajam :
Seseorang yang bodoh sekalipun, jika diajar betul-betul akan menjadi pandai

18 Biar putih _____, jangan putih _____.
tulang mata

19 Makna Peribahasa Biar putih tulang, jangan putih mata :
Mempertahankan sesuatu yang menjadi hak milik kita walaupun nyawa kita terancam. Lebih baik mati daripada menanggung malu.

20 _____ terbang dipipiskan _____.
Burung lada

21 Burung terbang dipipiskan lada :
Makna Peribahasa Burung terbang dipipiskan lada : Merancang sesuatu yang belum pasti diperoleh.


Download ppt "Peribahasa menengah 1."

Similar presentations


Ads by Google