Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pantun Empat Kerat (Budi)

Similar presentations


Presentation on theme: "Pantun Empat Kerat (Budi)"— Presentation transcript:

1 Pantun Empat Kerat (Budi)
Ms 37-38

2 Apakah yda tahu tentang pantun?

3

4 Rangkap Pertama Maksud
Terang bulan terang di paya, Anak kambing memakan rumput; Jika tak kenang kepada saya, Nama yang baik tidak tersebut Maksud Orang yang berbuat baik akan sentiasa dikenang dan nama mereka akan sentiasa disebut.

5 Rangkap Kedua Anak merak mati tersangkut, Mati dipanah Seri Rama; Resam di dunia juga disebut, Orang yang mati meninggalkan nama. Maksud Mengikut adat di dunia orang yang berbuat baik akan sentiasa disebut walaupun telah meninggal dunia.

6 Rangkap Ketiga Anak itik terenang-renang, Air pasang tenang-tenangan; Budi sedikit bila kan hilang, Itu menjadi kenang-kenangan. Maksud Budi yang ditabur walaupun sedkit tetapi tidak akan hilang dalam ingatan dan menjadi kenangan sampai bila-bila.

7 Rangkap Keempat Anak ikan berlima-lima, Mati ditimpa punggur berdaun; Kasih tuan saya terima, Sebagai hutang seribu tahun. Maksud Budi baik yang diterima tidak dapat dibalas walaupun seribu tahun.

8 Tema Kepentingan hidup berbudi. - Budi dan jasa memainkan peranan penting dalam kehidupan biasa manusia. Orang yang berbudi akan sentiasa dikenang dan disebut-sebut oleh orang lain sama ada masih hidup atau sudah meninggal dunia.

9 Persoalan i. Pesoalan tentang menabur budi dengan ikhlas  ii. Persoalan tentang berbuat jasa walaupun kecil. iii. Persoalan tentang menghargai jasa dan budi yang dicurahkan oleh orang lain terhadap kita iv. Persoalan tentang tidak melupakan jasa orang lain terhadap kita.

10 Bentuk

11 Unsur Keindahan

12 Nilai & Pengajaran

13 Latihan : Berikan maksud sebagai hutang seribu tahun.
Maksud sebagai hutang seribu tahun ialah tidak mungkin dapat dibalas sampai bila-bila masa sahaja.

14 Kemukakan pandangan anda tentang tiga kebaikan yang diperoleh orang yang berbudi atau berjasa.
Antara kebaikan yang diperoleh orang yang berbudi atau berjasa ialah diri dan namanya akan diingati selalu. Selain itu, kebaikan yang seterusnya ialah jasanya akan dikenang selamanya-lamanya. Di samping itu, kebaikan yang berikutnya ialah Tuhan akan memberkati hidupnya.

15 Huraikan dua nilai yang terdapat dalam Pantun Empat Kerat (Budi).
Antara nilai yang terdapat dalam Pantun Empat Kerat (Budi) ialah berbudi. Contohnya, kita mesti rajin menabur budi ketika kita masih hidup. Selain itu, nilai yang seterusnya ialah kasih sayang. Contohnya, kasih sayang yang dicurahkan pasti akan dikenang sampai bila-bila masa sahaja.


Download ppt "Pantun Empat Kerat (Budi)"

Similar presentations


Ads by Google