Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

L-G}ASAFAR TA’ MALTA Mrs. R. Camilleri Merill G]asfur tal-bejt Bag]al ta’ l-imrew]a Bufula Sewda.

Similar presentations


Presentation on theme: "L-G}ASAFAR TA’ MALTA Mrs. R. Camilleri Merill G]asfur tal-bejt Bag]al ta’ l-imrew]a Bufula Sewda."— Presentation transcript:

1

2 L-G}ASAFAR TA’ MALTA Mrs. R. Camilleri

3 Merill G]asfur tal-bejt Bag]al ta’ l-imrew]a Bufula Sewda

4 Il-Merill Ir-ra[el Il-mara

5 Pitirross Zakak abjad Pespus

6 Il-Pitirross

7 Wara li rajt ir- ritratti ta’ xi g]asafar Maltin u smajt xi tag]rif dwarhom, ipprova a]dem l- attivitajiet li hemm ippreparati Mela tlaqna!

8

9 Aktar tag]rif permezz ta’ l-Internet: www.birdlifemalta.org Jekk trid aktar informazzjoni jew tibg]at xi tpin[ijiet jew kitbiet fuq l-g]asafar biex jidhru fil-maga\in “Il-}uttafa”, tista’ tibg]at e-mail f’dan l-indirizz: ilhuttafa@birdlifemalta.org Id]ol fil-website tal-Bird Life Malta billi tittajpja dan l-indirizz fil-URL:

10 U\a search engine biex issib aktar tag]rif fuq l-g]asafar li semmejna. Id]ol fuq l-Internet Ittajpja l-ismijiet bl-Ingli\ ta’ l-g]asafar li semmejna matul il-lezzjoni Innota xi tag]rif fuqhom Issejvja r-ritratti u xi tag]rif fuqhom

11 Kotba x’taqra: Flora u Fawna ta’ Malta – editur Joe Sultana L-G]asafar – Joe Sultana u Charles Gauci Publikazzjonijiet tal-Bird Life Malta b]alma hi l-maga\in Il-}UTTAFA

12 }ajr Lil Joe Sultana, lil Victor Falzon u l-Birdlife Malta tal- kooperazzjoni u l-g]ajnuna li tawna.


Download ppt "L-G}ASAFAR TA’ MALTA Mrs. R. Camilleri Merill G]asfur tal-bejt Bag]al ta’ l-imrew]a Bufula Sewda."

Similar presentations


Ads by Google