Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Habitats. Sies Cliffs Rdum Blue rock thrush Merill Kestrel Spanjulett Yellow-legged gull Gawwija prima Maltese rock centaury Widnet il-ba ħar Cory’s shearwater.

Similar presentations


Presentation on theme: "Habitats. Sies Cliffs Rdum Blue rock thrush Merill Kestrel Spanjulett Yellow-legged gull Gawwija prima Maltese rock centaury Widnet il-ba ħar Cory’s shearwater."— Presentation transcript:

1 Habitats

2 Sies Cliffs Rdum Blue rock thrush Merill Kestrel Spanjulett Yellow-legged gull Gawwija prima Maltese rock centaury Widnet il-ba ħar Cory’s shearwater Ċiefa

3 Rocky land Xag ħ ri Rocky land Xag ħ ri Stonechat Bu ċaqq tax-xitwa Skink Xa ħmet l-art Wild Rabbit Fenek Black whip snake Serp iswed Orchid Orkida Thyme Sag ħtar Thyme Sag ħtar

4 Fields G ħ elieqi Fields G ħ elieqi Spanish sparrow G ħasfur tal-bejt Poppy Pepprin Snail Bebbuxu Zitting cisticola Bufula tal-imrew ħa Hedgehog Qanfud Swallowtail Farfett tal-bu żbież

5 Gardens Ġ onna Gardens Ġ onna Sardinian warbler Bufula sewda Lizard Gremxula Dragonfly Mazzarell Red admiral Farfett tal- ħurrieq Starling Sturnell Gecko Wi ż g ħa

6 Valleys Widien Valleys Widien White poplar Luq Moorhen Gallozz iswed Frog Żrinġ Chiffchaff Vjolin tax-xitwa Chiffchaff Vjolin tax-xitwa Freshwater crab Qabru Giant reed Qasab

7 Woodland Bosk Woodland Bosk Pine Żnuber Robin Pitirross Weasel Ballottra Honey buzzard Ku ċċarda Oak Balluta Ivy Liedna

8 Photographs by: Guido Bonett, John Borg, Matthew Borg Cardona, Denis Cachia, Chris Cachia Zammit, Alex Casha, Desirée Falzon, Victor Falzon, Raymond Galea, Charles Gauci, Sean Gray, Joe Sultana, Aron Tanti


Download ppt "Habitats. Sies Cliffs Rdum Blue rock thrush Merill Kestrel Spanjulett Yellow-legged gull Gawwija prima Maltese rock centaury Widnet il-ba ħar Cory’s shearwater."

Similar presentations


Ads by Google