Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ARQUITECTURA ESCULTURA GRECIA:. Mapa da Grecia antiga.

Similar presentations


Presentation on theme: "ARQUITECTURA ESCULTURA GRECIA:. Mapa da Grecia antiga."— Presentation transcript:

1 ARQUITECTURA ESCULTURA GRECIA:

2 Mapa da Grecia antiga.

3

4 Pazo de Cnossos Ca. 1500 a.C. Creta.

5 Planta e galería interna da fortaleza de Tirinto.

6 Porta dos Leóns de Micenas. Ca. 1250 a.C

7 Partes dun típico templo grego.

8

9 Reconstrucción ideal dun templo grego.

10 Correccións ópticas.

11 Ordes arquitectónicas.

12 Capiteis gregos. DÓRICO XÓNICO CORINTIO

13 Ordes arquitectónicas.

14

15 Templo de Poseidón en Posidonia, sur de Italia. Ca. 450 a.C.

16

17 A Acrópole Ateniense.

18

19 Ictino e Calícrates. Partenón. 447 a.C.

20 Ictino e Calícrates. Partenón, planta, alzado interior e sistema de remate. 447 a.C.

21 Ictino e Calícrates. Partenón. 447 a.C.

22

23 O estilo neogrego na arquitectura actual. Pazo da Ópera, A Coruña.

24 Menesiklés. Propíleos, planta. 437 – 432 a. C.

25 Menesikles. Propíleos, vista xeral. 437 – 432 a. C.

26 Calícrates. Atenea Niké, planta. 427 – 424 a.C.

27 Calícrates. Atenea Niké, frontal. 427 – 424 a.C.

28 Calícrates. Atenea Niké, lateral. 427 – 424 a.C.

29 Menesiklés e Filocles. Erecteion, planta. 421 – 404 a.C.

30 Menesiklés e Filocles. Erecteion, alzado oriental. 421 – 404 a.C.

31 Calícrates. Erecteion, fachada O. 421 – 404 a.C.

32 Menesikles e Filocles. Erecteion, pórtico das cariátides. 421 – 404 a.C.

33 Mnesiklés e Filocles. Erecteion, cariátide e elementos decorativos. 421 – 404 a.C.

34 Teatro de Epidauro, planta. 350 a.C.

35 Teatro de Epidauro, bancada. 350 a.C.

36 Teatro grego e romano

37 PERÍODODATACARACTERÍSTICASOBRAS / AUTORES Arcaísmo Ss. VIII-VI a.C. Kouroi e Korai Rixidez Frontalidade Importancia do espido con anatomía tosca Dama de Auxerre Cleobis e Bitón Apolo de Tenea Preclasicismo (Estilo severo) 1/2 s. VI - 1/2 s. V a.C. Avances cara ó naturalismo en: -anatomía -rostro -actitudes Cabaleiro Rampin Efebo rubio Auriga de Delfos Clasicismo (1º clasicismo) S. V a.C. Naturalismo en -anatomía e -movemento Proporción - canon Equilibrio - harmonía Mirón Policleto Fidias Postclasicismo (2º clasicismo) S. IV a.C. Perfecciona o conseguido Novo canon Expresión dos sentimentos Praxíteles Scopas Lisipo HelenismoSs. III-II a.C. (146 a.C.) Orientalismo Expresividade Movemento esaxerado Barroquismo Laocoonte Altar de Pérgamo

38

39 Esquema da evolución dos kuroi

40 Torso de Kuros de Sunion 600 a.C. Museo Nacional, Atenas.

41 Cleobis e Bitón. 600 – 580 a.C. Museo de Delfos.

42 Kuros de Anavisos. 540 – 515 a.C. Museo de Delfos.

43 Moscóforo. 565 a.C. Museo de la Arópolis, Atenas.

44 Dama de Auxerre. 650 a.C. Museo del Louvre, París.

45 Koré 675 (con chitón e himation) 530 - 515 a.C. Museo Nacional de Atenas.

46 Koré con peplo. 540 - 530 a.C. Museo Nacional de Atenas.

47 Templo de Afaia, batalla de Troia. 500 – 480. Egina.

48 Templo de Zeus en Olimpia, combate de Centauros e Lapitas. 470 – 460 a.C. Museo Arqueolóxico, Olimpia.

49 Auriga de Delfos. 474 a.C. Museo de Delfos.

50 Critias. Os Tiranicidas. 477 – 476 a.C. Museo Nacional, Napoles.

51 Critias. O efebo rubio. 490 – 480 a.C. Museo da Acrópole, Atenas.

52 Mirón. Discóbolo 450 a.C. Museo do Louvre, París.

53

54 Policleto. Doríforo. 450 – 440 a. C. Museo Nacional, Napoles.

55 Cabeza do Doríforo de Policleto reproducida nunha herma de bronce asinada por Apollonios. 27 cm.

56 Cabeza do Kuros de Anavisos (540 – 515 a.C.) e do Doríforo de Policleto.

57 Kuros de Anavisos (540 – 515 a.C.) e Doríforo de Policleto.

58 Policleto. Diadumeno. 430 a. C. Museo Arqueolóxico Nacional, Atenas.

59 Fidias. Atenea Varvakeion. 447 - 439 a.C. Museo Arqueolóxico Nacional, Atenas.

60 Fidias. Busto de Atenea Lemnia. 440 a.C. Museo Cívico, Bolonia.

61 Sir Lawrence Alma-Tadema. Fidias e o friso do Partenón. 1868. Óleo sobre lenzo. Birmingham City Museum and Art Gallery.

62 Fidias. Metopas lado sur do Partenón: Centauromaquia. 447 – 433 a. C. Museo Británico, Londres.

63 Dionisos do frontón este do Partenón. 447 – 432 a.C. Museo Británico, Londres.

64 Reconstrucción do frontón este do Partenón. Deméter, Perséfone e Hera. 447 – 432 a.C. Museo Británico, Londres. Reconstrucción do frontón este do Partenón. Hestia, Dione e Afrodita 447 – 432 a.C. Museo Británico, Londres.

65 Fragmento do friso do Partenón (procesión das panateneas): Mozas. 447 – 432 a.C. Louvre, París.

66 Fragmento do friso este do Partenón (procesión das panateneas: Hermes, Dionisos e Ares). 447 – 432 a.C. Museo Británico, Londres.

67 Decoración friso norte do Partenón. Grupo de cabaleiros 447 – 432 a.C. Museo Británico, Londres. Decoración do friso oeste do Partenón. Cabaleiros. 447 – 432 a.C. Museo Británico, Londres.

68 Trono Ludovisi (centro e laterais) 460 – 450 a.C. Museo Nacional Romano, Roma.

69 Calímaco?.Atena atándose unha sandalia (decoración do templo Atenea Niké) 411 – 407 a.C. Museo da Arópole, Atenas.

70 Praxíteles. Hermes con Dionisos. 330 a.C. Museo de Olimpia.

71 Praxíteles. Apolo Sauróctono. 340 a.C. Louvre, París.

72 Praxíteles. Afrodita de Cnido. 350 a.C. Museos Vaticanos, Roma.

73 Escopas. Ménade danzante s. IV a.C. Colección de Antigüidades do Estado, Dresde.

74 Lisipo. Apoxiomeno. s. IV a.C. Museos Vaticanos, Roma.

75

76 Lisipo. Heracles Farnesio. s. IV a.C. Museo Nacional, Nápoles.

77 Reconstrucción do altar consagrado a Zeus en Pérgamo. 180 – 160 a.C. Staathichec Museeu, Berlín.

78 Escena do altar consagrado a Zeus en Pérgamo. 180 – 160 a.C. Staathichec Museeu, Berlín.

79

80 Epigonos? Gálata suicidándose. 230 a.C. Museo Nacional Romano, Roma.

81 Galo muribundo. 240 – 200 a.C. Museo Capitolino, Roma.

82

83 Venus de Milo segunda metade do s. II a.C. Louvre, París.

84 Venus de Cnido e de Milo

85 Toureiro alucinóxeno Salvador Dalí. 1969-70.

86 Victoria de Samotracia 220 – 190 a.C. Louvre, París.

87

88 O espiñario.

89 Agesandro, Polidoro e Atanodoro. Laoconte e fillos. 50 a.C. Museos Vaticanos, Roma.

90 Laoconte, Moisés(Miguel Anxo) e Cristos barrocos


Download ppt "ARQUITECTURA ESCULTURA GRECIA:. Mapa da Grecia antiga."

Similar presentations


Ads by Google