Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

A ARQUITECTURA ROMÁNICA Elementos constructivos Plantas O románico no camiño de Santiago.

Similar presentations


Presentation on theme: "A ARQUITECTURA ROMÁNICA Elementos constructivos Plantas O románico no camiño de Santiago."— Presentation transcript:

1 A ARQUITECTURA ROMÁNICA Elementos constructivos Plantas O románico no camiño de Santiago

2 Partes dun arco e dunha portada románica.

3 Bóveda de canón.

4 ELEMENTOS DECORATIVOS DO ROMÁNICO: 1.- arquiños cegos; 2) dentes de serra; 3) almeniñas; 4) xadrezados; 5) entrelazados; 6) baquetóns en zigzag; 7) puntas de diamantes; 8) billetes; 9) besantes; 10) cravos.

5 Capiteis románicos

6

7 Cluny III. Planta reconstituida. S. XII. Saone -et- Loire. Francia.

8 Abadía de Cluny III. Consagrada en 1130.

9 Perspectiva aérea de Cluny Francia.

10 Absidiola da Igrexa abacial de Cluny – Saone -et- Loire. Francia.

11 Igrexa de S. Vicente de Cardona (Barcelona, )

12 San Estevo de Vignory. Consagrada en 1050.

13 Catedral de Angulema. Iniciada en 1110

14 Saint-Front de Périgueux (cara a 1120)

15 Igrexa da Vera Cruz (Segovia). Consagrada en 1208

16

17 Campanario octogonal da Igrexa abacial de Cluny – Saone -et- Loire. Francia.

18 Planta e interior de Sta. Fe de Conques – Conques, Francia.

19 Exterior de Sta. Fe de Conques – Conques, Francia.

20 Planta e interior de San Saturnino de Toulouse – s. XII. Toulouse, Francia.

21 Exterior de San Saturnino de Toulouse – s. XII. Toulouse, Francia.

22 Planta da Magdalena de Vézelay Vézelay, Francia.

23 Interior da Magdalena de Vézelay Vézelay, Francia.

24 Planta de San Clemente de Taüll Lleida.

25 San Clemente de Taüll Lleida.

26 San Isidoro de León León.

27 San Isidoro de León León.

28 San Martín de Frómista – Palencia.

29 San Martín de Frómista – Palencia.

30 San Martín de Frómista – Palencia.


Download ppt "A ARQUITECTURA ROMÁNICA Elementos constructivos Plantas O románico no camiño de Santiago."

Similar presentations


Ads by Google