Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Zurbarán Murillo Ribera Velázquez PINTURA BARROCA EN ESPAÑA :

Similar presentations


Presentation on theme: "Zurbarán Murillo Ribera Velázquez PINTURA BARROCA EN ESPAÑA :"— Presentation transcript:

1 Zurbarán Murillo Ribera Velázquez PINTURA BARROCA EN ESPAÑA :

2 Zurbarán. Visión de San Pedro Museo do Prado, Madrid.

3 Zurbarán. Exposición de Boaventura Louvre, París.

4 Zurbarán. Bodegón Fundación Norton Simon, L.A., U.S.A.

5 Zurbarán.Visita de San Hugo ó refectorio Museo Belas Artes, Sevilla.

6 Zurbarán. Frei Gonzalo de Illescas Mosteiro de Guadalupe.

7 Murillo. Inmaculada Museo do Prado, Madrid.

8 Murillo. O Neno Xesús pastor – Museo do Prado, Madrid.

9 Murillo. Nenos comendo melón e uvas Pinacoteca, Múnich.

10 Murillo. Sta. Isabel curando leprosos Hospital da caridade, Sevilla.

11 Murillo. A buscadora de pulgas Pinacoteca, Múnich.

12 Ribera. Martirio de San Felipe Museo do Prado, Madrid.

13 Ribera. O soño de Xacobe Museo do Prado, Madrid.

14 Ribera. O patizambo Louvre, París.

15 Ribera. Magdalena adolescente Museo do Prado, Madrid.

16 Velázquez. Vella fritindo ovos Galería Nacional de Escocia, Edimburgo.

17 Velázquez. Cristo en casa de Marta National Gallery, Londres.

18 Velázquez. Augador de Sevilla Museo Wellington, Londres.

19 Velázquez. Triunfo de Baco Museo do Prado, Madrid.

20 Velázquez. A forxa de Vulcano Museo do Prado, Madrid.

21 Velázquez. As lanzas Museo do Prado, Madrid.

22 Velázquez. Príncipe Baltasar Carlos e detalle Museo do Prado, Madrid.

23 Velázquez; Conde-duque de Olivares

24 Velázquez. Bufón Cabaciñas – Museo do Prado, Madrid.

25 Velázquez. Felipe IV Museo do Prado, Madrid.

26 Velázquez. Cristo crucificado. Ca. 1632

27 Velázquez. Marte

28 Velázquez. A Venus do espello National Gallery, Londres.

29 Velázquez. Inocencio X Galería Doria Pamphili, Roma.

30 Velázquez. Vistas de Villa Medicis

31 Velázquez. As Fiandeiras Museo do Prado, Madrid.

32 Velázquez. As Meninas Museo do Prado, Madrid.

33 Velázquez. As Meninas Museo do Prado, Madrid.

34 Velázquez. As Meninas (detalles) Museo do Prado, Madrid.

35 Velázquez, Infanta


Download ppt "Zurbarán Murillo Ribera Velázquez PINTURA BARROCA EN ESPAÑA :"

Similar presentations


Ads by Google