Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Zurbarán Murillo Ribera Velázquez PINTURA BARROCA EN ESPAÑA :

Similar presentations


Presentation on theme: "Zurbarán Murillo Ribera Velázquez PINTURA BARROCA EN ESPAÑA :"— Presentation transcript:

1 Zurbarán Murillo Ribera Velázquez PINTURA BARROCA EN ESPAÑA :

2 Zurbarán. Visión de San Pedro. 1629. Museo do Prado, Madrid.

3 Zurbarán. Exposición de Boaventura. 1629. Louvre, París.

4 Zurbarán. Bodegón. 1633. Fundación Norton Simon, L.A., U.S.A.

5 Zurbarán.Visita de San Hugo ó refectorio. 1633. Museo Belas Artes, Sevilla.

6 Zurbarán. Frei Gonzalo de Illescas. 1638. Mosteiro de Guadalupe.

7 Murillo. Inmaculada. 1617. Museo do Prado, Madrid.

8 Murillo. O Neno Xesús pastor. 1655 – 1660. Museo do Prado, Madrid.

9 Murillo. Nenos comendo melón e uvas. 1670. Pinacoteca, Múnich.

10 Murillo. Sta. Isabel curando leprosos. 1672. Hospital da caridade, Sevilla.

11 Murillo. A buscadora de pulgas. 1670. Pinacoteca, Múnich.

12 Ribera. Martirio de San Felipe. 1639. Museo do Prado, Madrid.

13 Ribera. O soño de Xacobe. 1639. Museo do Prado, Madrid.

14 Ribera. O patizambo. 1642. Louvre, París.

15 Ribera. Magdalena adolescente. 1644. Museo do Prado, Madrid.

16 Velázquez. Vella fritindo ovos. 1618. Galería Nacional de Escocia, Edimburgo.

17 Velázquez. Cristo en casa de Marta. 1618. National Gallery, Londres.

18 Velázquez. Augador de Sevilla. 1620. Museo Wellington, Londres.

19 Velázquez. Triunfo de Baco. 1628. Museo do Prado, Madrid.

20 Velázquez. A forxa de Vulcano. 1630. Museo do Prado, Madrid.

21 Velázquez. As lanzas. 1635. Museo do Prado, Madrid.

22 Velázquez. Príncipe Baltasar Carlos e detalle. 1635. Museo do Prado, Madrid.

23 Velázquez; Conde-duque de Olivares

24 Velázquez. Bufón Cabaciñas. 1635 – 1639. Museo do Prado, Madrid.

25 Velázquez. Felipe IV. 1637. Museo do Prado, Madrid.

26 Velázquez. Cristo crucificado. Ca. 1632

27 Velázquez. Marte. 1642.

28 Velázquez. A Venus do espello. 1644. National Gallery, Londres.

29 Velázquez. Inocencio X. 1650. Galería Doria Pamphili, Roma.

30 Velázquez. Vistas de Villa Medicis. 1650.

31 Velázquez. As Fiandeiras. 1657. Museo do Prado, Madrid.

32 Velázquez. As Meninas. 1657. Museo do Prado, Madrid.

33 Velázquez. As Meninas. 1657. Museo do Prado, Madrid.

34 Velázquez. As Meninas (detalles). 1657. Museo do Prado, Madrid.

35 Velázquez, Infanta


Download ppt "Zurbarán Murillo Ribera Velázquez PINTURA BARROCA EN ESPAÑA :"

Similar presentations


Ads by Google