Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ARTE GÓTICA: Arquitectura Escultura. Arte GÓTICA - Protogótico (2ª metade do s. XII) - Gótico clásico ou pleno (1ª metade do s. XIII) - Gótico radiante.

Similar presentations


Presentation on theme: "ARTE GÓTICA: Arquitectura Escultura. Arte GÓTICA - Protogótico (2ª metade do s. XII) - Gótico clásico ou pleno (1ª metade do s. XIII) - Gótico radiante."— Presentation transcript:

1 ARTE GÓTICA: Arquitectura Escultura

2 Arte GÓTICA - Protogótico (2ª metade do s. XII) - Gótico clásico ou pleno (1ª metade do s. XIII) - Gótico radiante (2ª metade do s. XIII) - Gótico flamíxero (s. XV) Expansión do Gótico a partir da Illa de Francia

3

4 Pranta da cabeceira da abadía de Saint-Denis ( ), obra vencellada ó abate Suxer.

5 Sistema de descarga Gótico.

6 Tipoloxía de arcos góticos. APUNTADO TRILOBULADO CARPANEL ESCARZANO CONOPIAL ACORTINADO

7 Bóveda de abano

8 Tracerías góticas.

9 Notre – Dame, lateral París.

10 Notre – Dame, fachada París.

11 Notre – Dame, planta e alzado París.

12 Catedral de Reims, fachada

13 Catedral de Reims, planta

14 Catedral de Chatres, fachada

15 Catedral de Chatres, planta

16 Catedral de Chatres, interior

17 Sainte – Chapelle París.

18 Catedral de León, planta

19 Catedral de León, exterior

20 Catedral de León, interior

21 Catedral de León, interior

22 Catedral de León. Vista xeral desde o Suroeste no Barroco

23 Catedral de León. Vista xeral desde o Suroeste na actualidade.

24 Catedral de león. Fachadas Norte e Sur da catedral.

25 Catedral de León. Encimbrados do transepto e dunha bóveda.

26 Catedral de León. Vistas da Torre do Reloxo (Sur)

27 Catedral de Burgos, planta

28 Catedral de Burgos, fachada

29 Catedral de Burgos, interior (presbiterio)

30 Catedral de Burgos, interior (transepto)

31 Catedral de Burgos, interior (nave lateral)

32 Catedral de Toledo, planta

33 Catedral deToledo, fachada

34 Catedral deToledo, deambulatorio

35 Catedral Palma de Mallorca, exterior – 1592.

36 Catedral Palma de Mallorca, interior – 1592.

37 Guillermo Sagrera. Lonxa de Palma de Mallorca – 1592.

38 Lonxa dos panos Bruxas, Bélxica.

39 Concello de Bruxelas Bélxica

40 Beau Dieu de Amiens. S. XIII Devot Crist. Ca Catedral de Perpiñán

41 Virxe Branca da Catedral de León. Ca Virxe Branca da Catedral de Toledo. S. XIII

42 Portada real de Chartres – Francia.

43 Portada real de Chartres. Xamba dereita – Francia.

44 Portada real de Chartres. Xamba esquerda – Francia.

45 Portada real de Reims – Francia.

46 Portada de Reims. Xamba dereita – Francia.

47 Portada de Reims. Xamba dereita: A anunciación – Francia.

48 Portada de Reims. Xamba dereita: A visitación – Francia.

49 Portada de Reims. Xamba esquerda – Francia.

50 Catedral de Strasburgo. Tímpano Sur e detalle do mesmo. (o sono da Virxe) Francia.

51 Catedral de Strasburgo. Pilar dos evanxeistas e dos anxos Francia.

52 Catedral de Burgos. Porta Sarmental

53 Pozo de Moisés. Cartuxa de Champmol. Escola borgoñona. Claus Sluter

54 David de Platerías e David do Pozo de Moisés. Cartuxa de Champmol. Claus Sluter

55 Anunciación, Natividade e Adoración dos Pastores. Púlpito de mármore do baptisterio de Pisa. Nicola Pisano. Ca. 1260

56 Sartego de Fernán Pérez de Andrade “o Boo” Igrexa de San Francisco de Betanzos

57 Sartego de Felipe Pot. Antoine le Moiturier. Ca. 1480

58 Sartego do Infante Alonso. Gil de Siloé Cartuja de Miraflores. Burgos

59 Sartego do Doncel de Sigüenza. Finais do século XV

60 Retablo da Cartuxa de Miraflores. Burgos. Gil de Siloé. Finais do século XV


Download ppt "ARTE GÓTICA: Arquitectura Escultura. Arte GÓTICA - Protogótico (2ª metade do s. XII) - Gótico clásico ou pleno (1ª metade do s. XIII) - Gótico radiante."

Similar presentations


Ads by Google