Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Peribahasa menengah 1. Ada adalah Gula 1: Semut Makna peribahasa Makna peribahasa Di mana ada di situlah Di mana ada di situlah rezeki Ramai Ada gula.

Similar presentations


Presentation on theme: "Peribahasa menengah 1. Ada adalah Gula 1: Semut Makna peribahasa Makna peribahasa Di mana ada di situlah Di mana ada di situlah rezeki Ramai Ada gula."— Presentation transcript:

1 Peribahasa menengah 1

2 Ada adalah Gula 1: Semut

3 Makna peribahasa Makna peribahasa Di mana ada di situlah Di mana ada di situlah rezeki Ramai Ada gula adalah semut orang

4 Ada adalah 2: kerak nasi

5 Ada kerak adalah nasi Tiap tentu Tiap tentu Makna peribahasa Makna peribahasa perbuatan meninggalkankesannya

6 pun ada pasang pun ada pasang Air Air surutnya surutnya

7 Air pun ada pasang surutnya Keadaan seseorang tidak,ada kalanya ada kalanya Keadaan seseorang tidak,ada kalanya ada kalanya Makna peribahasa Makna peribahasa hiduptetap senang susah

8 Alah biasa Alah biasa bisa tegal

9 Makna peribahasa Makna peribahasa Alah bisa tegal biasa yang sudah dilalukan tidak akan terasa lagi Perkara biasa Kesukaranya

10 Bagai jatuh ke hujan pasir

11 Makna peribahasa Makna peribahasa Bagai hujan jatuh ke pasir (seperti pertolongan) yang sia-sia atau tidak kebaikan berbalas

12 Bagai mestika menelanembun

13 Makna peribahasa Makna peribahasa Bagai menelan mestika embun Mendengar yang nasihat baik

14 Bagaiman begitulah acuan kuihnya

15 Bagaimana acuan begitulah kuihnya Makna peribahasa Makna peribahasa Bagaimana acuan begitulah kuihnya: Seseorang itu akan menurut budi dan perangai Keadaan sesuatu itu asalnya menurut Ibu bapanya

16 Belakang pun jikalau nescaya parang diasah tajam

17 Makna peribahasa Makna peribahasa Belakang parang pun jikalau diasah nescaya tajam : Seseorang yang bodoh sekalipun, jika diajar betul-betul akan menjadi pandai

18 Biar putih _____, jangan putih _____. tulangmata

19 Makna Peribahasa Biar putih tulang, jangan putih mata : Mempertahankan sesuatu yang menjadi hak milik kita walaupun nyawa kita terancam. Lebih baik mati daripada menanggung malu.

20 _____ terbang dipipiskan _____. Burun g lada

21 Makna Peribahasa Burung terbang dipipiskan lada : Merancang sesuatu yang belum pasti diperoleh.


Download ppt "Peribahasa menengah 1. Ada adalah Gula 1: Semut Makna peribahasa Makna peribahasa Di mana ada di situlah Di mana ada di situlah rezeki Ramai Ada gula."

Similar presentations


Ads by Google