Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Air Mata dan Rambut yang Berguguran.  Azlin ( jururawat yang menjaga Rahayu) :memberitahu Rahayu bahawa Suhaila ( pesakit di sebelah katil Rahayu telah.

Similar presentations


Presentation on theme: "Air Mata dan Rambut yang Berguguran.  Azlin ( jururawat yang menjaga Rahayu) :memberitahu Rahayu bahawa Suhaila ( pesakit di sebelah katil Rahayu telah."— Presentation transcript:

1 Air Mata dan Rambut yang Berguguran

2  Azlin ( jururawat yang menjaga Rahayu) :memberitahu Rahayu bahawa Suhaila ( pesakit di sebelah katil Rahayu telah meninggal dunia) Ayu… SUHAILA dah meninggal dunia…

3  Rahayu sedih.. Rambutnya semakin gugur  Azlin membekalkan Rahayu novel-novel untuk Rahayu baca supaya dapat melupakan penderitaannya.

4  Hamidah sentiasa bersama-sama Rahayu walaupun dia hanya ibu tiri.  Doktor meramalkan Rahayu hanya boleh hidup 3 bulan sahaja. Ibu akan sentiasa menjaga Ayu walaupun ibu hanya IBU TIRI… HAMIDAH


Download ppt "Air Mata dan Rambut yang Berguguran.  Azlin ( jururawat yang menjaga Rahayu) :memberitahu Rahayu bahawa Suhaila ( pesakit di sebelah katil Rahayu telah."

Similar presentations


Ads by Google