Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kebaktian Pasutri HKBP Jatinegara, 26 Nov 2011

Similar presentations


Presentation on theme: "Kebaktian Pasutri HKBP Jatinegara, 26 Nov 2011"— Presentation transcript:

1 Kebaktian Pasutri HKBP Jatinegara, 26 Nov 2011
Tema Bersyukur Dalam Setiap Hal

2 Datang Kehadirat Tuhan
Datang ke hadirat Tuhan dengan hari yang penuh sukacita Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja… Reff : Dan burung-burungpun bersorak sorai memuji Dia Dan pohon-pohonpun bertepuk tangan memuji Dia S’kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta diatas pujian

3 Syukur padaMu, ya Allah (NKB 133)
Syukur padaMu ya Allah, atas s’gala rahmatMu; Syukur atas kecukupan dari kasihMu penuh Syukur atas pekerjaan, walau tubuhpun lemban; Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra; Syukur atas perhimpunan yang memb’ri sejahtera Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah; Syukur atas pengharapan kini dan selamanya.

4 Ho Tongtong Ihuthononku
Ho tongtong ihuthononku, Jesus Sipangolu au Tung na so tading kononku, Ho na paluahon au Sian sasude dosangku, Dohot sian uhumi Na tongtong habiaranku, ala pardosaonki Manang aha pe na masa, las ni roha arsak pe Tioponku Ho na basa, Na marholong roha pe Tung saleleng au mangolu, nang dung suda bohalhon Ingkon Ho, o Sipangolu, pujionku sai tongtong

5 Pakailah Waktu Anug’rah Tuhanmu (PKJ 211)
Hidupmu singkat bagaikan kembang Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang Reff. Tiada yang baka di dalam dunia S’gala yang indahpun akan lenyap Namun kasihmu demi Tuhan Yesus Sungguh bernilai dan tinggal tetap

6 Janganlah sia-siakan waktumu, Hibur dan tolonglah yang berkeluh
Lanjutan ayat 2 Janganlah sia-siakan waktumu, Hibur dan tolonglah yang berkeluh Biarlah lampumu t’rus bercahaya Muliakanlah Tuhan di hidupmu Reff. Tiada yang baka di dalam dunia S’gala yang indahpun akan lenyap Namun kasihmu demi Tuhan Yesus Sungguh bernilai dan tinggal tetap

7 SetiaMu Tuhan, Tiada Bertara
Besar setiaMU, Allah Bapaku Besarlah kasihMU, berk’limpahan Tiada kurang dan tidak berubah Sempurna dan kekal selamanya Reff : Besar setiaMU, besar setiaMU Tiap pagi dapat rahmat baru S’gala yang ku perlu, KAU sediakan Besar setiaMU, kepadaku

8 Haposan Ho Tuhan hot do holongMu
Di las ni roha tingki arsak pe Asi ni rohaMi nang pambaenan-Mu Ho Sipalua pangondingan pe Reff: Haposan Ho Tuhan haposan Ho Tuhan Ndang na mansohot asi nirohaM Nasa na ringkot di au diparade Tung ala ni asiM do I sude


Download ppt "Kebaktian Pasutri HKBP Jatinegara, 26 Nov 2011"

Similar presentations


Ads by Google