Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

我 們 敬 拜 祢,和 平 之 君 Wo men cing pai ni,he phing ce cin Kami menyembahMu, Raja damai 我 們 稱 頌 祢,明 亮 的 晨 星 Wo men cheng song ni, ming liang ti cen sing Kami.

Similar presentations


Presentation on theme: "我 們 敬 拜 祢,和 平 之 君 Wo men cing pai ni,he phing ce cin Kami menyembahMu, Raja damai 我 們 稱 頌 祢,明 亮 的 晨 星 Wo men cheng song ni, ming liang ti cen sing Kami."— Presentation transcript:

1 我 們 敬 拜 祢,和 平 之 君 Wo men cing pai ni,he phing ce cin Kami menyembahMu, Raja damai 我 們 稱 頌 祢,明 亮 的 晨 星 Wo men cheng song ni, ming liang ti cen sing Kami memujiMu, Bintang fajar yang terang Kami memujiMu, Bintang fajar yang terang 我 們 敬 拜 祢,和 平 之 君 Wo men cing pai ni,he phing ce cin Kami menyembahMu, Raja damai 我 們 稱 頌 祢,明 亮 的 晨 星 Wo men cheng song ni, ming liang ti cen sing Kami memujiMu, Bintang fajar yang terang Kami memujiMu, Bintang fajar yang terang

2 我 們 等 候 祢,再 來 的 王 Wo men teng hou ni, cai lai ti wang Kami menantiMu,Raja yang akan datang 我 們 仰 望 祢,公 義 的 太 陽 Wo men yang wang ni,kong yi ti thai yang Kami kagum akan Engkau,Mentari yang adil 我 們 等 候 祢,再 來 的 王 Wo men teng hou ni, cai lai ti wang Kami menantiMu,Raja yang akan datang 我 們 仰 望 祢,公 義 的 太 陽 Wo men yang wang ni,kong yi ti thai yang Kami kagum akan Engkau,Mentari yang adil

3 Reff : 耶 穌, 耶 穌,永 生 神 的 兒 子 Ye su, Ye su, yong sheng shen ti er ce Yesus, Yesus, Anak Allah yang hidup 耶 穌, 耶 穌,我 的 救 贖 主 Ye su, Ye su, wo ti ciu shu cu Yesus, Yesus, Tuhan penebusku Reff : 耶 穌, 耶 穌,永 生 神 的 兒 子 Ye su, Ye su, yong sheng shen ti er ce Yesus, Yesus, Anak Allah yang hidup 耶 穌, 耶 穌,我 的 救 贖 主 Ye su, Ye su, wo ti ciu shu cu Yesus, Yesus, Tuhan penebusku

4 耶 穌, 耶 穌,世 界 上 的 光 Ye su, Ye su, she cie shang ti kuang Yesus, Yesus, Terang Dunia 耶 穌, 耶 穌,我 心 所 盼 望 Ye su, Ye su,wo sin suo phan wang Yesus, Yesus, Pengharapanku 耶 穌, 耶 穌,世 界 上 的 光 Ye su, Ye su, she cie shang ti kuang Yesus, Yesus, Terang Dunia 耶 穌, 耶 穌,我 心 所 盼 望 Ye su, Ye su,wo sin suo phan wang Yesus, Yesus, Pengharapanku

5


Download ppt "我 們 敬 拜 祢,和 平 之 君 Wo men cing pai ni,he phing ce cin Kami menyembahMu, Raja damai 我 們 稱 頌 祢,明 亮 的 晨 星 Wo men cheng song ni, ming liang ti cen sing Kami."

Similar presentations


Ads by Google