Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Annie Sherwood Hawks (1872)

Similar presentations


Presentation on theme: "Annie Sherwood Hawks (1872)"— Presentation transcript:

1 Annie Sherwood Hawks (1872)
KJ 457 : 1 - 6 “ YA TUHAN, TIAP JAM ” Syair : Annie Sherwood Hawks (1872) Terjemahan : Yamuger (1977) Lagu: Robert Lowry (1872)

2 Ya Tu-han, ti-ap jam ‘ku me-mer-lu-kan-Mu,
1 | < | ' 1 | < | 5< ' Ya Tu-han, ti-ap jam ‘ku me-mer-lu-kan-Mu, 5< | < | ' 1 | 7< < < | 5< . { Engkau-lah yg memb’ri se-jah- te- ra pe-nuh. KJ Bait 1 BERSAMA Refrein

3 Se- ti - ap jam, ya Tuhan, Di-kau kuperlukan;
3 | | ' | | ' Se- ti - ap jam, ya Tuhan, Di-kau kuperlukan; 1 | < | 5< ' 2 | | } ‘ku datang, Ju- ru s’lamat; berkat i - lah! KJ Refrein BERSAMA

4 Ya Tu-han, ti-ap jam dampingi hamba-Mu;
1 | < | ' 1 | < | 5< ' Ya Tu-han, ti-ap jam dampingi hamba-Mu; 5< | < | ' 1 | 7< < 6< | 5< . { ji - ka- lau Kau de- kat, enyah penggoda- ku. KJ Bait 2 BERSAMA Refrein

5 Se- ti - ap jam, ya Tuhan, Di-kau kuperlukan;
3 | | ' | | ' Se- ti - ap jam, ya Tuhan, Di-kau kuperlukan; 1 | < | 5< ' 2 | | } ‘ku datang, Ju- ru s’lamat; berkat i - lah! KJ Refrein BERSAMA

6 Ya Tu-han, ti-ap jam di su- ka- du- ka- ku,
1 | < | ' 1 | < | 5< ' Ya Tu-han, ti-ap jam di su- ka- du- ka- ku, 5< | < | ' 1 | 7< < 6< | 5< . { ji - ka- lau Tuhan jauh, percu- ma hidup-ku. KJ Bait 3 BERSAMA Refrein

7 Se- ti - ap jam, ya Tuhan, Di-kau kuperlukan;
3 | | ' | | ' Se- ti - ap jam, ya Tuhan, Di-kau kuperlukan; 1 | < | 5< ' 2 | | } ‘ku datang, Ju- ru s’lamat; berkat i - lah! KJ Refrein BERSAMA

8 Ya Tu-han, ti-ap jam a- jar-kan maksud-Mu;
1 | < | ' 1 | < | 5< ' Ya Tu-han, ti-ap jam a- jar-kan maksud-Mu; 5< | < | ' 1 | 7< < 6< | 5< . { b’ri jan-ji - Mu ge-nap di da-lam hidup-ku. KJ Bait 4 BERSAMA Refrein

9 Se- ti - ap jam, ya Tuhan, Di-kau kuperlukan;
3 | | ' | | ' Se- ti - ap jam, ya Tuhan, Di-kau kuperlukan; 1 | < | 5< ' 2 | | } ‘ku datang, Ju- ru s’lamat; berkat i - lah! KJ Refrein BERSAMA

10 Ya Tu-han, ti-ap jam ku- pu - ji na-ma- Mu;
1 | < | ' 1 | < | 5< ' Ya Tu-han, ti-ap jam ku- pu - ji na-ma- Mu; 5< | < | ' 1 | 7< < 6< | 5< . { Tuhan- ku yg ku-dus, ke-kal ‘ku mi-lik- Mu! KJ Bait 5 BERSAMA Refrein

11 Se- ti - ap jam, ya Tuhan, Di-kau kuperlukan;
3 | | ' | | ' Se- ti - ap jam, ya Tuhan, Di-kau kuperlukan; 1 | < | 5< ' 2 | | } ‘ku datang, Ju- ru s’lamat; berkat i - lah! KJ Refrein BERSAMA

12 Ya Tu-han, ti-ap jam pe-nuh- i ha- ti - ku;
1 | < | ' 1 | < | 5< ' Ya Tu-han, ti-ap jam pe-nuh- i ha- ti - ku; 5< | < | ' 1 | 7< < 6< | 5< . { su - pa - ya ber-syu-kur, se- la - lu pada- Mu! KJ Bait 6 BERSAMA Refrein

13 Se- ti - ap jam, ya Tuhan, Di-kau kuperlukan;
3 | | ' | | ' Se- ti - ap jam, ya Tuhan, Di-kau kuperlukan; 1 | < | 5< ' 2 | | } ‘ku datang, Ju- ru s’lamat; berkat i - lah! KJ Refrein BERSAMA


Download ppt "Annie Sherwood Hawks (1872)"

Similar presentations


Ads by Google