Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KJ 457 : 1 - 6 “ YA TUHAN, TIAP JAM ” Syair : Annie Sherwood Hawks (1872) Terjemahan : Yamuger (1977) Lagu: Robert Lowry (1872)

Similar presentations


Presentation on theme: "KJ 457 : 1 - 6 “ YA TUHAN, TIAP JAM ” Syair : Annie Sherwood Hawks (1872) Terjemahan : Yamuger (1977) Lagu: Robert Lowry (1872)"— Presentation transcript:

1 KJ 457 : 1 - 6 “ YA TUHAN, TIAP JAM ” Syair : Annie Sherwood Hawks (1872) Terjemahan : Yamuger (1977) Lagu: Robert Lowry (1872)

2 1 | 3. 2 1 7< | 1. ' 1 | 1. 2 1 6< | 5<. ' Ya Tu-han, ti-ap jam ‘ku me-mer-lu-kan-Mu, 5< | 2. 3 2 5< | 3. ' 1 | 7<. 1 7< 6< | 5<. { Engkau-lah yg memb’ri se-jah- te- ra pe-nuh. KJ 457 - Bait 1 BERSAMA Refrein

3 3 | 3. 1 4 3 | 3 2. ' | 2. 1 3 2 | 2 1 ' Se- ti - ap jam, ya Tuhan, Di-kau kuperlukan; 1 | 1. 2 1 6< | 5< 1 ' 2 | 3. 1 2 | 1. } ‘ku datang, Ju- ru s’lamat; berkat - i - lah! KJ 457 - Refrein BERSAMA

4 1 | 3. 2 1 7< | 1. ' 1 | 1. 2 1 6< | 5<. ' Ya Tu-han, ti-ap jam dampingi hamba-Mu; 5< | 2. 3 2 5< | 3. ' 1 | 7<. 1 7< 6< | 5<. { ji - ka- lau Kau de- kat, enyah penggoda- ku. KJ 457 - Bait 2 BERSAMA Refrein

5 3 | 3. 1 4 3 | 3 2. ' | 2. 1 3 2 | 2 1 ' Se- ti - ap jam, ya Tuhan, Di-kau kuperlukan; 1 | 1. 2 1 6< | 5< 1 ' 2 | 3. 1 2 | 1. } ‘ku datang, Ju- ru s’lamat; berkat - i - lah! KJ 457 - Refrein BERSAMA

6 1 | 3. 2 1 7< | 1. ' 1 | 1. 2 1 6< | 5<. ' Ya Tu-han, ti-ap jam di su- ka- du- ka- ku, 5< | 2. 3 2 5< | 3. ' 1 | 7<. 1 7< 6< | 5<. { ji - ka- lau Tuhan jauh, percu- ma hidup-ku. KJ 457 - Bait 3 BERSAMA Refrein

7 3 | 3. 1 4 3 | 3 2. ' | 2. 1 3 2 | 2 1 ' Se- ti - ap jam, ya Tuhan, Di-kau kuperlukan; 1 | 1. 2 1 6< | 5< 1 ' 2 | 3. 1 2 | 1. } ‘ku datang, Ju- ru s’lamat; berkat - i - lah! KJ 457 - Refrein BERSAMA

8 1 | 3. 2 1 7< | 1. ' 1 | 1. 2 1 6< | 5<. ' Ya Tu-han, ti-ap jam a- jar-kan maksud-Mu; 5< | 2. 3 2 5< | 3. ' 1 | 7<. 1 7< 6< | 5<. { b’ri jan-ji - Mu ge-nap di da-lam hidup-ku. KJ 457 - Bait 4 BERSAMA Refrein

9 3 | 3. 1 4 3 | 3 2. ' | 2. 1 3 2 | 2 1 ' Se- ti - ap jam, ya Tuhan, Di-kau kuperlukan; 1 | 1. 2 1 6< | 5< 1 ' 2 | 3. 1 2 | 1. } ‘ku datang, Ju- ru s’lamat; berkat - i - lah! KJ 457 - Refrein BERSAMA

10 1 | 3. 2 1 7< | 1. ' 1 | 1. 2 1 6< | 5<. ' Ya Tu-han, ti-ap jam ku- pu - ji na-ma- Mu; 5< | 2. 3 2 5< | 3. ' 1 | 7<. 1 7< 6< | 5<. { Tuhan- ku yg ku-dus, ke-kal ‘ku mi-lik- Mu! KJ 457 - Bait 5 BERSAMA Refrein

11 3 | 3. 1 4 3 | 3 2. ' | 2. 1 3 2 | 2 1 ' Se- ti - ap jam, ya Tuhan, Di-kau kuperlukan; 1 | 1. 2 1 6< | 5< 1 ' 2 | 3. 1 2 | 1. } ‘ku datang, Ju- ru s’lamat; berkat - i - lah! KJ 457 - Refrein BERSAMA

12 1 | 3. 2 1 7< | 1. ' 1 | 1. 2 1 6< | 5<. ' Ya Tu-han, ti-ap jam pe-nuh- i ha- ti - ku; 5< | 2. 3 2 5< | 3. ' 1 | 7<. 1 7< 6< | 5<. { su - pa - ya ber-syu-kur, se- la - lu pada- Mu! KJ 457 - Bait 6 BERSAMA Refrein

13 3 | 3. 1 4 3 | 3 2. ' | 2. 1 3 2 | 2 1 ' Se- ti - ap jam, ya Tuhan, Di-kau kuperlukan; 1 | 1. 2 1 6< | 5< 1 ' 2 | 3. 1 2 | 1. } ‘ku datang, Ju- ru s’lamat; berkat - i - lah! KJ 457 - Refrein BERSAMA


Download ppt "KJ 457 : 1 - 6 “ YA TUHAN, TIAP JAM ” Syair : Annie Sherwood Hawks (1872) Terjemahan : Yamuger (1977) Lagu: Robert Lowry (1872)"

Similar presentations


Ads by Google