Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

USUL 20 PULUH (usul isyrin)

Similar presentations


Presentation on theme: "USUL 20 PULUH (usul isyrin)"— Presentation transcript:

1 USUL 20 PULUH (usul isyrin)
WARWICK 14 APRIL 2010

2 AL-FAHMU Kefahaman adalah antara asas dalam kita bertindak / beramal / berbuat. Jika faham yang benar, jelas & betul – ianya melahirkan tindakan yang benar, jelas & betul juga. Hari ini, aspek memahami Islam yg sebenar telah dibuang dari roh ummat Islam – natijah (kesan/hasil) melahirkan & membangunkan Muslim yang membesar tanpa tahu terkait Deen Islam dan berbuat / bertindak dari sesuatu yang bukan dari ajaran Islam (menimbulkan banyak masalah)

3 AL-FAHMU Musuh Islam mengatur strategi licik mengasingkan roh ummat dari ajaran Islam yang sebenar hinggakan yang tinggal hanya jasad/batang tubuh (hardware) yang dinamakan Muslim tetapi roh, perasaan & aqal (software) yang bukan berpijak pada Islam. Bida’ah yang diwarisi – perkara yg tiada dalam agama diwarisi dan dipertahanakan Kesan penjajahan – sistem pendidikan sekular Perancangan musuh-musuh Islam.

4 AL-FAHMU Disebabkan masalah ini – jika ada usaha untuk memperbaiki diri (individu) dan masyarakat – ianya WAJIB bermula dgn memperbetulkan kefahaman ummat supaya ‘noktah bidayah’ (titik mula) adalah pada asas kefahaman yang betul. Disebabkan itu – menuntut ilmu diwajibkan ke atas setiap mukmin (bukan masuk Universiti!)

5 AQAL JASAD HATI GANJARAN FAHAM BETUL AMAL BETUL IKHLAS PAHALA FAHAM SALAH AMAL TAK BETUL TIADA PAHALA AMAL BETUL TAK IKHLAS

6 ‘Islam suruh anda menutup aurat bukan memakai tudung
‘Islam suruh anda menutup aurat bukan memakai tudung! Tutup dengan kain guni pun takpe..’ Hilal Ashraf

7 S I T E M AQAL ROH JASAD

8 Ekonomi Politik Sosial Perundangan Keluarga dll S I T E M

9 (A) (B) ISLAM POLITIK POLITIK EKONOMI ISLAM EKONOMI SOSIAL UNDANG SOSIAL UNDANG M O K (D) M (C) E R A D A L S S I I POLITIK POLITIK EKONOMI SOSIAL UNDANG EKONOMI UNDANG SOSIAL ISLAM

10 PRINSIP PERTAMA “Islam adalah sistem yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan. Kerana itu, Islam adalah Negara dan tanah air atau pemerintahan dan umat; moral dan kekuatan atau kasih sayang dan keadilan; wawasan dan undang-undang atau ilmu pengetahuan dan peradilan; material dan kekayaan alam atau penghasilan dan kekayaan; serta jihad dan dakwah atau pasukan dan pemikiran. Sebagaimana juga Islam adalah aqidah yang murni dan ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih”

11 IHAB berkata:- “Sebagai hasil dari pemahaman yang komprehensif dan utuh tentang Islam dalam diri Ikhwanul Muslimin adalah fikrah mereka melingkupi seluruh aspek perbaikan dalam tubuh umat dan tercermin di dalamnya setiap unsur dari berbagai pemikiran dalam rangka perbaikan. Kerana itu, setiap pembaharu yang ikhlas dan bersemangat tinggi akan mendapatkan semua impiannya dalam fitrah ini dan berpadulah di dalamnya harapan-harapan para pencinta perbaikan yang telah mengenal dan memahami tujuan-tujuannya.

12 Apabila faham PRINSIP ini :-
Ciri pembaikan dan Islam yang perlu ada, adalah seperti berikut:- Dakwah Salafiah:- Mengajak kembali bersama Islam kepada sumbernya yang jernih (Al-Quran & Sunnah Rasul-Nya) Thariqah Sunniyah:- Membawa jiwa untuk mengamalkan sunnah yang suci dalam segala hal, khususnya dalam masalah aqidah dan ibadah selama ada kemampuan.

13 Haqiqah Sufiyah:- Memahami bahawa asas kebaikan adalah kesucian jiwa, kejernihan hati, amal berterusan, berpaling dari ketergantungan pada makhluk, cinta kerana Allah, dan keterikatan kepada kebaikan. Hai’ah Siyasiyah:- Menuntut perbaikan pemerintahan, meluruskan persepsi yang terkait dengan hubungan umat Islam terhadap bangsa-bangsa lain di luar negeri, mentarbiyah bangsa agar memiliki kebanggaan dan kemuliaan, serta menjaga nasionalisme sebaik mungkin.

14 Jama’ah Riyadhiyah:- Memperhatikan fizik dan memahami benar bahawa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah, Nabi saw bersabda. “Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu (untuk kamu perhatikan)” – (Fathul Bari, 4/256, nombor 1975). Rabithah ‘Ilmiyah Tsaqafiyah:- Menjadikan thalabul ‘ilm sebagai kewajipan bagi setiap muslim dan muslimah. Dan, kerana majlis-majlis pertemuan pada dasarnya adalah tempat pengajaran dan peningkatan wawasan. Sedangkan lembaga-lembaganya adalah tempat untuk mentarbiyah aqal, fizik dan ruh.

15 Syirkah Iqtishadiyah:- Memperhatikan pengelolaan dan pendapatan kekayaan sebagaimana semestinya. Inilah yang disabdakan Rasulullah saw, “Sebaik-baik harta adalah harta halal (yang dipegang) oleh seorang yang soleh” (h.r Ahmad, 4/197) Fikrah Ijtima’iyah:- kerana mereka sangat menaruh perhatian pada segala ‘penyakit’ yang ada dalam masyarakat Islam, berusaha menemukan cara pengubatan, dan mengupayakan penyembuhan umat darinya.

16 UMMAT HARI INI

17 I F E f L * o A Y Q A I W D A E H H * T I * S L A
PENDIDIKAN I F E f L * o A Y Q A I W D A E H H * T SOLAT DLL I * PUASA SOSIAL S HAJI L EKONOMI ZAKAT A M UNDANG-UNDANG POLITIK AKHLAK

18 I F E f L * o A Y Q A I W D A E H H * T I * S L A
PENDIDIKAN D A E H H ZAKAT * T I * HAJI S PUASA SOSIAL L EKONOMI A SOLAT M UNDANG-UNDANG AKHLAK POLITIK DLL

19 f L I F E * o A Y Q A I W D A E H H * T I * S L A
ZAKAT SOLAT EKONOMI PUASA f L I F E * o A Y Q A HAJI I W D A E H H * T I * NAMA S L KAD PENGENALAN A M SOSIAL PENDIDIKAN AKHLAK UNDANG-UNDANG POLITIK DLL

20 I F E f L * o A Y Q A I W D A E H H * T I * S L A
PENDIDIKAN D A E H H SOLAT ZAKAT * T I * PUASA HAJI S SOSIAL L EKONOMI A M UNDANG-UNDANG AKHLAK POLITIK DLL

21 RINGKASAN Fahami – Islam Yang Syumul. Mulakan Dengan Mengenal Allah, Islam Dan Hakikat Kehidupan. Bagi Individu - Seimbang Dalam ‘Tarbiyah’ – Roh, Aqal Dan Jasad. Dalam Komuniti - Menghampiri Aplikasi Yang Islam Kehendaki – Muamalat (Jual Beli), Munakahat (Perkahwinan), Pendidikan (Tarbiyah), Sahsiah (Akhlak), Pakaian, Dll. Kefahaman Yang Jelas & Benar – Melahirkan Natijah (kesan/hasil) Yang Allah Kehendaki.

22 Q & A


Download ppt "USUL 20 PULUH (usul isyrin)"

Similar presentations


Ads by Google