Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Y DYFODOL Cofiwch ddefnyddior dyfodol pan ydych yn sôn am rywbeth syn mynd i ddigwydd.

Similar presentations


Presentation on theme: "Y DYFODOL Cofiwch ddefnyddior dyfodol pan ydych yn sôn am rywbeth syn mynd i ddigwydd."— Presentation transcript:

1

2 Y DYFODOL Cofiwch ddefnyddior dyfodol pan ydych yn sôn am rywbeth syn mynd i ddigwydd.

3 The Future The Future Remember to use the future tense when you are talking about something that will happen.

4 Y dyfodol Maen hawdd ffurfior dyfodol! Rhaid dewis y ffurf gywir o werden ac yna ychwanegur berfenw. BETH?????

5 The future The future It is easy to form the future tense! You have to choose the right form of` werden first and then you add the infinitive at the end of the sentence WHAT ????

6 COFIWCH FELLY MAIR DYFODOL YW: Mi fyddaf iMi fyddwn ni Mi fyddi di Mi fyddwch chi Mi fydd o/hiMi fyddan nhw

7 Remember, t he future is: I will we will you will he/ she/it will you will (polite form) they will

8 wir werden ihr werdet Sie werden sie werden ich werde du wirst er/sie/es wird

9 Ich werde + fliegen Ich werde nach Amerika fliegen

10 Wir werden + lernen Wir werden Deutsch lernen

11 http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/widmaier/c hapter9/patternmatch3/deluxe-content.html http://home.online.no/%7Evindnes/deutschlinks/side_137.htm http://www.aiglon.ch/langlink/wordorder/fut1.htm Tipyn bach o ymarfer? A few exercises?


Download ppt "Y DYFODOL Cofiwch ddefnyddior dyfodol pan ydych yn sôn am rywbeth syn mynd i ddigwydd."

Similar presentations


Ads by Google