Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY

Similar presentations


Presentation on theme: "INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY"— Presentation transcript:

1 INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY
Comtron d.o.o. INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY TicMobile – poročila na prenosnih napravah

2 Kako uporabljamo mobilni telefon?
Največ za telefoniranje, Fotografiranje, Pošiljanje kratkih in večpredstavnih sporočil, Pregledovanje elektronske pošte, Sprehodi po spletnih straneh, Kako povezati mobilni telefon s poslovnim informacijskim sistemom?

3 TicMobile Poročila iz TRONInterCentra, Elektronska pošta,
Kratko sporočilo (SMS), Portal: Varnost, Pravice za delo s portalom

4 Poročila iz TRONInterCentra
Rezultati analiz, Rezultati izpisov, Izbira pogojev, Izbira časovnega obdobja, Prikaz podatkov v preglednici, Grafični prikaz podatkov.

5 Elektronska pošta vsak dan ob istem času, povezava na portal,
tudi na dopust , enako na SMS (do 640 znakov)

6 Portal: https://ticmobile.tronportal.si
Uporabnik se prijavi z istim uporabniškim imenom in geslom kot v TRONINterCenter, Pravice do poročil in analiz nastavi administrator v TRONInterCentru, Uporabniški vmesnik je prilagojen delu na mobilnih napravah,

7 Portal: https://ticmobile.tronportal.si
Pregled partnerja

8 Portal: https://ticmobile.tronportal.si
Vključite mobilni napravo, Prijavite se v brezžično omrežje hotela - Odprite portal Kliknite Vpis in se prijavite: Uporabniško ime : test Geslo: 1


Download ppt "INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY"

Similar presentations


Ads by Google