Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sodelovanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v ERA-NET projektih Doroteja Zlobec 31. 3. 2014.

Similar presentations


Presentation on theme: "Sodelovanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v ERA-NET projektih Doroteja Zlobec 31. 3. 2014."— Presentation transcript:

1 Sodelovanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v ERA-NET projektih
Doroteja Zlobec

2 Kaj je ERA-NET? ERA-NET je ena izmed shem financiranja oz. orodje programov Evropske komisije (FP6, FP7, H2020) za podporo koordinacije in sodelovanja med regijskimi/nacionalnimi raziskovalnimi programi. CILJ: povezava organizacij financerk, preprečiti razdrobljenost, podvajanje raziskovalnih projektov Koordinacijske aktivnosti Skupni transnacionalni razpisi

3 ERA-NET iniciativa (npr. M-ERA.NET, MATERA PLUS, Transcan,…)
Evropska Komisija RAZPIS za projekt ERA-NET ERA-NET iniciativa (npr. M-ERA.NET, MATERA PLUS, Transcan,…) Partnerji v konzorciju so financerske organizacije (ministrstva, agencije): MIZŠ, FFG, MIUR, … Skupni mednarodni RAZPIS za sofinanciranje raziskovalnih projektov MIZŠ ARRS FFG MIUR Nacionalni RAZPIS/POZIV za sofinanciranje raziskovalnih projektov Nacionalni RAZPIS/POZIV za sofinanciranje raziskovalnih projektov Nacionalni RAZPIS/POZIV za sofinanciranje raziskovalnih projektov VLOGA VLOGA Mednarodni raziskovalni projekt SLO SLO AUT ITA

4 FP7: ERA-NET in ERA-NET Plus
EK prispeva denar za koordinacijo iniciative, stroške za raziskovalne projekte prispevajo organizacije financerke same FP7: ERA-NET in ERA-NET Plus ERA-NET: enako kot v FP6 ERA-NET PLUS: EK sofinancira izbrane projekte na (1) mednarodnem razpisu, ki ga pripravi iniciativa (33%) H2020: ERA-NET Cofund EK sofinancira izbrane projekte na (1) mednarodnem razpisu, ki ga pripravi iniciativa, lahko pa tudi druge aktivnosti, ki jih pripravi iniciativa.

5

6

7

8 Trenutno financirani raziskovalni projekti
TRANSCAN (do 2016) WOODWISDOM (do 2015) WOODWISDOM PLUS ( ) MATERA (do 2014) MNT II (do 2014) HERA

9 Materiali, nanotehnologija
M-ERA.NET Razpis M-ERA 2013 v teku (rezultati jun 2014) Predvideni novi razpisi: jun 2014 in maj 2015 Kontaktna oseba: Doroteja Zlobec 01/

10 Biologija ERASynBio Razpis ERASynBio 2013 zaključen
Predvideni novi razpisi: 2014 SUSFOOD Rok za oddajo prijave: / Kontaktna oseba: Kim Turk-Križanec 01/

11 Medicina TRANSCAN 3. razpis: rok prijave 3.2.2014/10.6.2014
Kontaktni osebi: Kim Turk-Križanec Luka Živić 01/ /

12 Humanistika HERA Predvideni razpisi: 2014, 2015, 2016 Kontaktna oseba:
dr. Davor Kozmus 01/

13 Pregled in načrti FP7 H2020 M-ERA.NET ERASynBio TRANSCAN SUSFOOD HERA
SUMFOREST ERA-Mbt ARIMNET H2020 Materiali (M-ERA.NET II) Medicina (TRANCAN II, JPND, SYSMED, CDV)

14 Razpisi EK za ERA-NET projekte 2014
Consolidating the European Research Area on biodiversity and ecosystem services Stepping up EU research and innovation cooperation in the water area Establishing synergies between the Joint Programming on Neurodegenerative Diseases Research and Horizon 2020 Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities Systems medicine to address clinical needs

15 Razpisi EK za ERA-NET projekte 2014
Photonics KET Supporting Joint Actions on demonstration and validation of innovative energy solutions ERA-NET on Uses of the past Sustainable and resilient agriculture for food and non-food systems

16 Razpisi EK za ERA-NET projekte 2015
ERA-NET on Smart Urban Futures Supporting Joint Actions on demonstration and validation of innovative energy solutions Strengthening the European Research Area in the domain of Earth Observation Stepping up EU research and innovation cooperation in the water area ERA for Climate Services ERA-NET on Materials (including Materials for Energy)

17 Razpisi EK za ERA-NET projekte 2015
Collaboration and alignment of national programmes and activities in the area of brain-related diseases and disorders of the nervous system Antimicrobial resistance Cardiovascular disease Rural development Monitoring and mitigation of agricultural and forestry greenhouse gases (GHG) Sustainable crop production Biomarkers for nutrition and health

18 Pomembnejše povezave MIZŠ Razpisi NETWATCH
n_javna_narocila/javni_razpisi/ NETWATCH

19 Doroteja Zlobec doroteja.zlobec@gov.si 01/478-4624
Hvala za pozornost Doroteja Zlobec 01/


Download ppt "Sodelovanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v ERA-NET projektih Doroteja Zlobec 31. 3. 2014."

Similar presentations


Ads by Google