Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Praktični koraki za prehod na Office 365

Similar presentations


Presentation on theme: "Praktični koraki za prehod na Office 365"— Presentation transcript:

1 Praktični koraki za prehod na Office 365
Sandi Jordan Architect Microsoft Level 300

2 Agenda Pregled korakov za vzpostavitev Office 365 Za majhna podjetja
Za velika podjetja DEMO V 1h vzpostaviti delujoče Office 365 okolje

3 Key takeaways Osnovni koraki za uvedbo Office 365 v velika in mala podjetja Verjetno ni celovit seznam Je pa dovolj dober za začetek

4 9/22/2018 Prvi koraki Preberite opis Office 365 storitev (Service Description) Preberite opis o varnosti/skladnosti/standardih Primerjajte Office 365 pakete Odprite Office 365 račun (tenant) Razgledajte se po Office 365 Admin portalu © 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

5 DEMO Odpremo Office 365 račun

6 Nadaljevanje za majhna podjetja
Dodamo lastno javno domeno Dodamo uporabnike Preklop elektronske pošte Namestitev Office programa Nastavitev Outlook, Lync/Skype, OneDrive Po potrebi prenos podatkov iz obstoječega poštnega sistema Nastavitev elektronske pošte na mobilnih napravah Pomoč ostalim uporabnikom

7 1. Dodamo lastno javno domeno
Dodamo domeno in dokažemo lastništvo z registracijo TXT DNS zapisa

8 2. Dodamo uporabnike Uporabnike dodamo z CSV datoteko ali ročno enega po enega

9 DEMO Registracija domene in dodajanje uporabnikov

10 3. Preklop elektronske pošte
Prenesemo MX DNS zapis Registriramo ostale DNS zapise (Autodiscover in SPF)

11 9/22/2018 4. Namestitev Office Namestitev in aktivacija licence iz Office 365 portala Vsak uporabnik lahko namesti do 5 instanc Aktivacija na vsakih 30 dni © 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

12 5. Povezava Outlook-a V Outlook vpišemo samo email naslov in geslo
Spletni brskalnik –

13 DEMO Namestitev Office in nastavitev Outlook odjemalca

14 6. Po potrebi prenos podatkov iz obstoječega poštnega sistema
4 načini migracije: Hibrid (Hybrid) Etapno (Staged) Enkratno (Cutover) IMAP

15 7. Nastavitev elektronske pošte na mobilnih napravah
Navodila za posamezen telefon se nahajajo:

16 8. Pomoč ostalim uporabnikom
Navodila za uporabnike: Angleška verzija Okrnjena slovenska verzija Podpora: Spletno mesto Service Request preko Office 365 portala

17 Dodatno Uporaba ostalih Office 365 storitev Skype for Business
SharePoint Online OneDrive for Business

18 Za večja in velika podjetja I.
Identitete in enotna prijava (SSO) Multi-forest okolje Prečistiti Active Directory (Orodje IdFix) Sprememba načina prijave uporabnikov (UPN) Sinhronizacija identitet z Azure Active Directory Sync (AADSync) Enotna prijava (SSO) - Password Sync ali ADFS Povezljivost Omejitev dostopa samo do Office 365 storitev Preveriti prepustnost linka QoS za Skype for Business

19 DEMO IdFix in Office 365 Check Tools

20 Za večja in velika podjetja II.
9/22/2018 Za večja in velika podjetja II. Hibrid Exchange Lync/Skype for Business SharePoint Centralna namestitev Office-a Npr. System Center Configuration Manager Migracija vsebine iz lokalnih sistemov Ročno ali partnerska orodja © 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

21 Za večja in velika podjetja III.
Drugo Varnost (ADFS pravila za omejevanje dostopa iz različnih naprav in lokacij) Upravljanje mobilnih naprav (Intune) Zaščita podatkov/datotek (Rights Management Services) Multi-Factor Authentication Azure Active Directory Premium (npr. Password Writeback) Office 365 Deployment Center Pomoč partnerja ali Microsoft Consulting Services

22 Povzetek Osnovni koraki za uvedbo Office 365
Primerno za mala podjetja Dodatne aktivnosti za velika podjetja Ne pozabite kupiti licenc! Spletni nakup ali preko VLS

23

24 9/22/ :48 AM © 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION. © 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.


Download ppt "Praktični koraki za prehod na Office 365"

Similar presentations


Ads by Google