Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Пилипенко Олена Володимирівна,

Similar presentations


Presentation on theme: "Пилипенко Олена Володимирівна,"— Presentation transcript:

1 Пилипенко Олена Володимирівна,
учитель української мови та літератури Харківської гімназії №144 Урок української мови в 7-А класі

2 Узагальнення та систематизація вивченого за темою “Прислівник”
Шістнадцяте лютого Класна робота Узагальнення та систематизація вивченого за темою “Прислівник”

3 1. Розкажіть про прислівник як частину мови.
2. Поясніть розбіжність у написанні н, нн у прислівниках сказано і законно, нескінчено і нескінченно. 3. Розкажіть про написання не, ні з прислівниками. 4. Поясніть, коли прислівники пишуться через дефіс. Наведіть приклади. 5. Розкажіть про написання прислівників разом. Наведіть приклади. 6. Що таке прислівникові сполучення? У чому особливість їх правопису? “КУБУВАННЯ”

4 ПРИСЛІВ’Я ДОБРЕ СКРІЗЬ, ... ХТО НІЧОГО НЕ РОБИТЬ, ...

5 ПРИСЛІВ’Я ДОБРЕ СКРІЗЬ, А ВДОМА НАЙКРАЩЕ.
ХТО НІЧОГО НЕ РОБИТЬ, ТОЙ НІКОЛИ НЕ МАЄ ЧАСУ.

6 РОЗБІР ПРИСЛІВНИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ
1. Слово. 2. Частина мови. 3. Розряд за значенням. 4. Ступені порівняння (якщо є). 5. Синтаксична роль.

7 СКЛАДАННЯ П’ЯТИХВИЛИННОГО ЕСЕ
СКЛАДАННЯ П’ЯТИХВИЛИННОГО ЕСЕ за фрагментом з відеофільму під назвою “Сад Гетсиманський. Тигролови”, який був знятий на “Укртелефільмі” за мотивами роману Івана Багряного “Тигролови” (автор сценарію та постановник Ростислав Синько). (У ролі Андрія Чумака актор Олег Савкін, а Наталку Сірко зіграла відома актриса Ольга Сумська.)

8 СЕНКАН ІЗ ПОМИЛКОЮ ДО МОВОЗНАВЧОГО ТЕРМІНА “ПРИСЛІВНИК”
СЕНКАН ІЗ ПОМИЛКОЮ ДО МОВОЗНАВЧОГО ТЕРМІНА “ПРИСЛІВНИК” Прислівник. Самостійний, незмінний. Виражає, залежить, змінюється. Може мати ступені порівняння. Повнозначне слово.

9 ІІ рівень (4-6 балів): повторити § 25-30 с.153-190,
вправа 361 (Варіант І. І рівень) Прочитайте текст. З’ясуйте його стилістичну належність і тип мовлення. Спишіть, розкриваючи дужки. ІІІ рівень (7-9 балів): повторити § с , вправа 359 (ІІ). Поясніть написання прислівників, згрупувавши їх за правилами правопису. Розберіть як частину мови по одному прислівнику кожної групи. ІV рівень (10-12 б.): повторити § с Складіть оповідання про цікавий випадок із власного життя, використовуючи прислівники. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

10 Дякую за увагу!


Download ppt "Пилипенко Олена Володимирівна,"

Similar presentations


Ads by Google