Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Тематика художніх творів Т.Г.Шевченка в період заслання з 1848 року.

Similar presentations


Presentation on theme: "Тематика художніх творів Т.Г.Шевченка в період заслання з 1848 року."— Presentation transcript:

1 Тематика художніх творів Т.Г.Шевченка в період заслання з 1848 року

2 Ж анрові композиції Життя казахського народу Картина під назвою “ Казашка Катя ” Була написана Шевченком у 1856 – 1857 роках. В портреті використано ті ж мотиви релігійного звичаю казахів, що і в двох не розшуканих сепіях. Портрет був подарований сім’ ї Ускових.

3 “ Хлопчик розпалює грубку” Один з багатьох жанрових малюнків автора, який було виконано під час зимівлі членів Аральської експедиції на острові Косарал Шевченко подарував цю картину начальникові експедиції О.Булатову.

4 “ КАЗАШКА”  Картина написана у 1856 році. Ще одна картина, що зображує казахський народ.

5 “ Пісня молодого казаха ” ДДатується часом заслання до Новопетровського укріплення починаючи з літа 1851 року, що підтверджується зображенням літнього краєвиду

6 “ Казах у юрті ”  Писався цей малюнок з 1848 по 1849 р.р.  Місце знаходження малюнка не відоме.

7 Твори на біблійні й міфічні теми  “ Умираючий гладіатор”  Малюнок виконано на тему однойменного вірша М.Ю. Лермонтова творчість якого дуже цікавила Шевченка.

8 “ Робінзон Крузо ”  Малюнок зроблено 1856 року на тему однойменного твору Даніеля Дефо.  Попередні місця збереження Цвєтовська галерея

9 “ Нарцис та Німфа” ЛЛіто 1856 рік. ММалюнок виконано на сюжет давньогрецького міфа про красеня Нарциса. ММісце збереження Цвєтовська галерея.

10 СЕРІЯ СЕПІЙ ППРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА

11 “ Програвся в карти ”  Датована 1856 – 1857 роками.  В літературі має другу назву “Игра в карти”

12 “ У шинку ” ККартина була створена автором у 1856 – 1857 роках.

13 “ У хліві ”  Можна ще зустріти під назвою “У свинарнику“  На погоні шинелі, що лежить на землі цифра “23” що означає номер піхотної дивізії, в складі якої під час заслання служив Шевченко.

14 “ На кладовищі ” ЩЩе одна картина із збірки, яка була написана у 1856 – 1857 роках. ННа третьому плані церква Новопетровського укріплення.

15 “ Кара колодкою ” ВВ літературі також зустрічається під назвами “ В колодках ” “Кара колодкою” 11951 року експонувався на виставці образотворчого мистецтва Української РСР в Москві.

16 “ У в’язниці ” ЗЗустрічається під назвами ““ Блудний син у кайданах “ ““ Товариші “

17 “ Казарма ”  Внутрішній вигляд казарми відповідає описові казарми Новопетровського укріплення.  Інтер‘єр цього малюнку використаний для інтер’єра сепії “ Кара колодкою ”  Цей малюнок був подарований Шевченком після закінчення заслання Н.Б. Сухановій.

18 Шевченко плідно працює над ПОРТРЕТАМИ

19 Портрет А.О. Ускової  Портрет був написаний у 1853 - 1854 роках.

20 Портрет М.М.Лазаревского  Портрет написано у 1858 році.

21 Портрет М.С. Щепкіна Цей портрет також був створений у 1858 році.

22 Портрет М.С.Кржисевич  Створений у 1858 році.


Download ppt "Тематика художніх творів Т.Г.Шевченка в період заслання з 1848 року."

Similar presentations


Ads by Google