Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Підручник “Математика” 2 клас Автори:Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька

Similar presentations


Presentation on theme: "Підручник “Математика” 2 клас Автори:Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька"— Presentation transcript:

1 Підручник “Математика” 2 клас Автори:Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька
Підручник “Математика” 2 клас Автори:Ф.М. Рівкінд, Л.В. Оляницька. Рекомендовано МОНмолодьспорту України (наказ МОНмолодьспорту України від р. №718)

2 Умовні позначення

3 Казкові герої, які будуть помічниками протягом року
Частка Ділинка Плюс Плюсович Мінус Мінусович Множник Добуткович

4 Зміст Розділ 1 Узагальнення і систематизація навчального
матеріалу за 1 клас Розділ 2 Табличне додавання і віднімання чисел у межах 20 з переходом через розряд Розділ 3 Усне додавання і віднімання у межах 100 з Розділ 4 Множення і ділення. Табличне множення і ділення Розділ 5 Повторення вивченого у другому класі

5 Числа. Дії з числами Назви компонентів і результатів дій

6 Числа. Дії з числами Взаємозв’язок дій додавання і віднімання, взаємозв’язок між множенням і діленням. .

7 Числа. Дії з числами Прийоми додавання і віднімання у межах 100 з переходом через розряд: частинами, порозрядно, способом округлення

8 Числа. Дії з числами Рівняння

9 Числа. Дії з числами Рівняння

10 Просторові відношення. Геометричні фігури
Просторові відношення. Геометричні фігури Кути (прямий кут)

11 Просторові відношення. Геометричні фігури
Просторові відношення. Геометричні фігури Ламана, ланки ламаної, довжина ламаної. Многокутник, його елементи, позначення геометричних фігур латинськими буквами.

12 Просторові відношення. Геометричні фігури
Прямокутник, його елементи. Квадрат. Коло і круг, їх елементи.

13 Математичні вирази. Рівності. Нерівності.
Істинні і хибні рівності і нерівності

14 Математичні вирази. Рівності. Нерівності.
Порівняння математичних виразів, читання математичних виразів

15 Математичні вирази. Рівності. Нерівності.
Числові вирази, які містять дужки

16 Величини Одиниці вимірювання маси: центнер.
Грошові одиниці: гривня, копійка. Одиниці вимірювання часу, пов’язані з обертанням небесних тіл: доба, місяць, рік. Визначення часу за годинником. Іменовані числа: додавання і віднімання, перетворення, порівняння величин, виражених в одиницях двох найменувань. Периметр прямокутника, многокутника, квадрата.

17 Сюжетні задачі Прості задачі:
на знаходження третього числа за сумою двох інших; на знаходження суми трьох доданків; на розкриття змісту множення і ділення; на збільшення (зменшення) числа в кілька разів; на кратне порівняння чисел.

18 Сюжетні задачі Складені задачі:
Задачі із зайвими числовими даними або з недостачею даних; Дві послідовні прості задачі, що пов’язані за змістом; Задачі з двома запитаннями; Задачі на 2-3 дії різних ступенів; Задачі міжпредметного змісту на роботу з даними.

19 Складання і розв’язування задач
Сюжетні задачі Складання і розв’язування задач

20 Складання і розв’язування задач
Сюжетні задачі Складання і розв’язування задач

21 Робота з алгоритмами

22 Навчально – методичний комплект до уроків математики у 2 класі


Download ppt "Підручник “Математика” 2 клас Автори:Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька"

Similar presentations


Ads by Google