Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Презентація досвіду роботи учителя української мови та літератури Капітанівської ЗШ І-ІІІ ступенів Ракіцької В. В.

Similar presentations


Presentation on theme: "Презентація досвіду роботи учителя української мови та літератури Капітанівської ЗШ І-ІІІ ступенів Ракіцької В. В."— Presentation transcript:

1 Презентація досвіду роботи учителя української мови та літератури Капітанівської ЗШ І-ІІІ ступенів Ракіцької В. В.

2 І. Відомості про учителя Ракіцька Валентина Василівна
Дата народження: р. Закінчила: Кіровоградський педагогічний інститут ім. О. Пушкіна, 1988 р Спеціальність : учитель російської мови та літератури Педагогічний стаж – 25 р. Кваліфікаційна категорія -вища

3 Нові Державні стандарти сучасної освіти
Мета : формування комунікативних та літературних компетентностей Змістова лінія м. к. Змістова лінія л. к. мовна мовленнєва соціокультурна діяльнісна емоційно-ціннісна літературознавча загальнокультурна компаративна

4 Школу робить школою учитель
Школу робить школою учитель! Художник учиться змішувати фарби і наносити мазки на полотно. Музикант розучує етюди. Журналіст і письменник освоює прийоми письмового мовлення. Справжній учитель теж змішує фарби, розучує етюди, освоює прийоми. І тільки хороший учитель знає ,скільки праці перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не злились в музику уроку! Проблема школи: «Формування успішної особистості школяра шляхом використання нових інформаційних технологій»

5 ІІ. Методична діяльність
Проблема, над якою працюю: Інтелектуальний та духовний розвиток на уроках української мови та літератури через застосування інтерактивних технологій

6 В сучасних умовах найбільшої переваги набувають ІНТЕРАКТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. “Учитель … може виховувати і навчати доти , доки сам працює над своїм вихованням й освітою” К.Д. Ушинський

7 Мої мотиви впровадження інновацій :
Мої мотиви впровадження інновацій : прагнення зробити урок цікавим для дітей залучити учнів до творчої пізнавальної діяльності розвиток пізнавальних інтересів, соціальної компетентності школярів виконання завдань Національної доктрини розвитку освіти

8 Теоретична база досвіду
Ідея інтерактивного навчання О. Пометун, Л. Пироженко особистісно орієнтоване навчання О. Савченко, С. Подмазін проектні технології К. Баханов, В. Гузєєв, О. Пєхота С. Сисоєв “Основи педагогічної творчості”

9 Кредо інтерактивного навчання:
Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я самовдосконалююсь.

10 Кожний окремо взятий урок - це ланка в ланцюжку
Кожний окремо взятий урок - це ланка в ланцюжку. Він являє собою цілу процесуальну систему, яка складається з компонентів -етапів. Якщо уявити собі урок у вигляді цегляної стіни, то етап - це її цеглинка Якщо такі «цеглинки» , можливо, і гарні, але погано підігнані одна до одної і погано зацементовані, то стіна розвалиться.

11 Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури учителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору та ерудиції. О.В.Сухомлинський

12 Інтерактивний урок має певну структуру та складається з п'яти основних етапів:
1. Розминка 5. Рефлексія Урок 2. Обґрунтування навчання 4. Усвідомлення змісту 3. Актуалізація

13 Прийоми і методи «Мозкова атака(штурм)» Бортові журнали Інсерт
 Прогнозування за ключовими словами Кластер Міні-твір ( есе) Таблиця “Знаю – Хочу дізнатись – Дізнався» Бортові журнали Інсерт Перехресна дискусія Незакінчене речення Сенкан Дерево рішень Гронування Мнемотур

14 Радість успіху в розумовій праці
Психологічне налаштування до уроку Коло очікувнь від уроку «Я тут, тому що…», «на уроці я повинен…», « Виконати індивідуальне завдання: виписати на листок очікування, прикріпити на дошці.

15 «Бортові журнали» Що мені відомо з даної теми?
Про що нове я дізнався на уроці?

16 Урок розвитку мовлення:
Словникова робота дає можливість розширити лексичний запас школяра, розвинути його пізнавальні інтереси Уведення у тему уроку Урок розвитку мовлення: Відгук про твір мистецтва Тиціан “Динар кесаря”

17 ДЕРЕВО рішень Сама ТЕМА - це «стовбур дерева».
«Листочки» - це ПРОГНОЗ. «Гілочки» - це АРГУМЕНТИ, обґрунтування прогнозів.

18 Це заперечує те, що я знав Я хочу знати про це більше
ІНСЕРТ Інсерт – це прийом такого маркування тексту, коли учні значками помічають те, що відоме, що заперечує їхні уявлення, що є цікавим і несподіваним, а також те, про що хочеться дізнатися більш детально. V (усвідомити нові знання) + (позначити нові судження) - (виправити неправильні судження) ? (привертає увагу до теми) Я це знав Це для мене зовсім нове Це заперечує те, що я знав Я хочу знати про це більше

19 Створення ситуації успіху
« Ти мені - я тобі» Робота в групах Групи отримують завдання опрацювати текст та підготувати запитання за змістом. Учні обмінюються запитаннями, отримують вичерпні відповіді, самі виставляють оцінки членам групи опонентів. Робота в парах: - взаємоінтерв’ю; - взаємоперевірка

20 « Літературний турнір»
Учень викликає до себе іншого учня, ставить якесь запитання за літературним твором. Якщо відповідь правильна , цей учень викликає наступного і запитання ставиться йому. Наприклад, при вивченні теми « Народні думи» у 8 класі проводиться літературний турнір , який визначає кращого знавця названих літературних творів.

21 СЕНКАН Джоконда Загадкова, усміхнена Зачаровує,притягує, надихає
Очі наповнені блиском і вологою Мона Ліза (урок розвитку мовлення «У людині все повинно бути прекрасним»)

22 Кола Вена мойсей франко
Інформація, що стосується кожної проблеми (підтеми, напрямку) заноситься в окреме коло. У спільну частину записується інформація, що стосується усіх виділених складових. Тема: Поема «Мойсей» І. Я Франка – одна з вершин творчочті поета мойсей франко пророк провідник нації віра в ідеали життя і смерть подібний до Данко

23 Прийом «Написання есе» (гамбургер)
Смисл цього прийому можна висловити наступними словами: «Я пишу для того, щоб зрозуміти, що я думаю».

24 Аукціон Наприклад , при вивченні біографії Івана Франка, пропоную наступні «лоти» : Дитячі роки; “ Університети Франка” ; Початок творчої діяльності ; Революційна діяльність; Найкращі твори письменника; Світогляд Франка , ставлення до релігії ; Останні роки життя. Найвищий бал отримують учні , які підготували найповніші та найцікавіші повідомлення і ”викупили” декілька лотів.

25 І етап. Теоретичний. Мета: забезпечити міцне засвоєння учнями правил.
Підвищення рівня орфографічної грамотності як засіб формування мовної компетенції учнів І етап. Теоретичний. Мета: забезпечити міцне засвоєння учнями правил. Зорові опори (схеми, таблиці, алгоритми, гронування) Словесні ключі: КаФе ПТаХ: скинути, спитати, стиснути, схибити ЧуК ПиШе Ці ФоКуСи ТиХо, Ми Не ВаЛеРіЙ. Де Ти З’їСи Ці ЛиНи? (молодь, мить, скрізь, вітерець, жаль, осторонь). На різдвяне свято різьбяр дзвякнув тьмяним цвяхом, і мавпячий горохвяний морквяний медяник став духмяним

26 ІІ етап. Практичний. Мета: формування в учнів умінь застосовувати засвоєні правила на практиці.
Прийоми: - інформаційна атака; - “Спіймай помилку”; - алгоритм; Система тренувальних вправ: словникові диктанти; вправа “Коректор”; “Свої приклади”; списування з ускладненням; вправи без інструкцій

27 Проектні технології Проект “Театр корифеїв: учора і сьогодні”
Метод проектів – це модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей у процесі створення певного “продукту” під контролем учителя. Проект “Театр корифеїв: учора і сьогодні” 1. Формулювання теми. 2.Робота з різноманітними джерелами інформації. 3. Обробка матеріалів. 4. Оформлення результату. 5. Презентація.

28

29

30 Інсценізація . І. Н.-Левицький “Кайдашева сім’я”

31 ІІІ. Програма “Основні орієнтири виховання”
Концепція виховної роботи: 1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. 2. Ціннісне ставлення до людей. 3. Ціннісне ставлення до природи та праці 4. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва. 5. Ціннісне ставлення до себе: Тренінг “Я і соціум”; “Ефективне спілкування”; Диспут “Моя життєва позиція”; “Що означає бути патріотом?” Ігрові програми “Ми – різні! Ми – рівні!” Анкета думок “Ким бути, яким бути…”

32

33

34 Новорічні віншування

35 Свято останнього дзвінка

36 Випускний вечір

37 ІV. Творча лабораторія учителя

38 Мої творчі доробки

39 н. р. Якість навчання І семестр – 67% ІІ семестр – 70,4%

40 за 3 роки (2009-2012 р. р.) Підсумки роботи по предмету Навчальні роки
Класи Кількість учнів % учнів, що навчаються на рівні: високий достатній середн. низьк. 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б 11-Б Всього: 136 учнів 30, 1 % 41 учень 44, 9 % 61 учень 22 % 30 учнів 3 % 4 учні 5, 9-Б, 10-А учні 16, 5 % 17 учнів 48, 5 % 50 учнів 35 % 36 учнів - 6, 10-А, 10-Б, 11-А 91 учень 20, 9 % 19 учнів 49, 5 % 45 учнів 29, 6 % 27 учнів

41 Результати педагогічної діяльності
Всеукраїнський конкурс «Патріот»: Шкільні олімпіади: Богатиренко Д. – 1 м. Лускан Ю. – 1 м. Бражник Д. – 1 м. Богатиренко Д. – 2 м. Маєр А. – 1 м. Павленко О. – 1 м. Сарана К. – 1 м. Районні олімпіади: Козельська Я. – 3 м. Павленко О. – 3 м. Богатиренко А. – 4 м. Бражник Дарія – 3 м. Районний конкурс Ракіцький А. – 1 м. ім. Т. Шевченка: Бражник Д. – 3 м.

42 Нагороди і заохочення

43 «Не буде вогника у Вас – Вам ніколи не запалити його в інших».
«Не навчайте дітей так, як навчали вас – вони народилися в інші часи». Конфуцій «Не буде вогника у Вас – Вам ніколи не запалити його в інших». В.О.Сухомлинський

44 Дякую за увагу!

45 Ракіцька Валентина Василівна,
учитель української мови та літератури Капітанівської ЗШ І-ІІІ ступенів 2013 р.


Download ppt "Презентація досвіду роботи учителя української мови та літератури Капітанівської ЗШ І-ІІІ ступенів Ракіцької В. В."

Similar presentations


Ads by Google