Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Similar presentations


Presentation on theme: "Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради"— Presentation transcript:

1 Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради
Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) комбінованого типу №7 «Орлятко» Білоцерківської міської ради Київської області

2 Мета портфоліо прослідкувати динаміку власної професійної діяльності;
забезпечити неперервність самоосвіти; підвищити рівень методичної культури;

3 Педагогічне кредо На світі багато професій різних І в кожній є родзинка своя. Моя професія найдобріша, І як янгол вона. Все життя своє з любов′ю, Завжди поряд із дітьми. Всі роки їм віддавати, Частинку серденька свого. Мудрості життя навчати, Як з добротою в світі жить. Хоч не легко іноді бува, Але ж я – вихователь. Взірець для всіх малят. Повинна бути завжди Тільки вищий клас!

4 Педагогічне есе Професія вихователя це поклик серця. Ще з дитинства мене цікавив світ дітей їх взаємини. Ніколи в мене не було думки змінити своє ремесло. Скільки на моєму педагогічному шляху було і є випробувань: заздрощі, ненависть, брехня, підлість, а я боєць. Який гартує свою волю день у день. Тільки вперед з часом і ні кроку назад. Мені не треба створювати особливі умови, підганяти, наставляти звикла вчитись сама. Саме праця над собою, цілеспрямованість, творчість, відповідальність, відданість своїй справі дають хороші результати і задоволення роботою. В пам’яті згадуються слова В.О. Сухомлинського «Любити можна те, чому уже віддав частину душі». Я люблю своїх вихованців, я відчуваю їх довіру до мене, надію на мої поради та підтримку. Я задоволена їхньою цікавістю, досягненнями, адже розумію – від мене залежить, якими вони виростуть. Педагогічна діяльність – це нелегка праця і обрати шлях вихователя не кожен наважиться. Головним помічником та порадником мені слугує любов до дітей. Саме тому, відношення до професії з роками не зникає, а тільки стає мудрішим та глибшим. Скільки віддано справі за ці роки, а скільки, ще треба віддати…

5 Хворостяна Оксана Миколаївна
Хворостяна Оксана Миколаївна Рік народження р. Педагогічний стаж - 17 років. Освіта - неповна вища педагогічна - Бердичівське педагогічне училище. Спеціальність за дипломом – вихователь дитячого садка Місце роботи, посада – Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Орлятко» Білоцерківської міської ради Київської області, вихователь.

6 Офіційні документи про освіту
Назва документа Зміст Виданий ким коли Диплом НТ № Диплом видано Ременюк Оксані Миколаївні в тому, що вона закінчила Бердичівське педагогічне училище і отримала неповну педагогічну освіту зі спеціальності «Дошкільне виховання» Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України 5 липня 1990р.

7 Офіційні документи Назва документа Виданий ким коли
Назва документа Виданий ким коли Грамота дошкільного навчального закладу №7 «Орлятко» (ясла – садок) комбінованого типу Дошкільний навчальний заклад № 7 «Орлятко» (ясла-садок) комбінованого типу Наказ № 131 – К від р.

8 Відомість про підвищення кваліфікації
Назва курсів Строки Отриманий документ (дата, серія, №) Курси підвищення кваліфікації зі спеціальності «Вихователь ДНЗ» з р. по р. Посвідчення № 3737 КОІПОК від р.

9 « Гра для дитини – найкраща насолода»
З досвіду роботи « Гра для дитини – найкраща насолода»

10 Гра для дитини найкраща насолода, в іграх виявляються всі її здібності, її нахили, переживання. Спостерігайте дитину, коли вона грається, і ви знайдете ключ до розуміння її душі. Гра - це настільки природній стан дитини, що багато педагогів змагалися все навчання малих дітей перетворити в гру, бо вона найбільш інтенсивно захоплює дітей. В українській психолого-педагогічній науці загально - прийнятим є положення про те, що гра - один з найголовніших засобів всебічного розвитку, дошкільників. Саме ігрова діяльність, як ніяка інша, сприяє формуванню дитячого колективу, розвиткові позитивних взаємин у ньому, закладенню початків суспільної спрямованості особистості вже на етапі дошкільного дитинства під суспільною спрямованістю особистості розуміють домінування колективістичних проявів у поведінці людини . Ігрові дії дітей соціальні за своєю спрямованістю. У них відображаються досвід і культура народу, вони завжди активно спрямовані на предмет або людину, з якою дитина вступає в контакти.

11 У реальній дійсності взаємини між людьми закриті для дитини матеріальними предметами, з якими діють люди, у грі вони вперше відкриваються, отже, гра - найважливіше джерело формування соціальної свідомості дошкільника. В цьому її основна функція і значення для розвитку особистості дитини. Найбільші можливості формування дитячого товариства забезпечуються ігровою діяльністю дітей. Саме в ній найповніше активізується їхнє суспільне життя. Ігрова діяльність дає дітям змогу на найбільш ранніх сходинках розвитку створювати самодіяльним шляхом ті чи інші форми спілкування. Відомо, що й в інших формах життя дітей на заняттях, у праці йде суспільне життя, але провідна роль тут належить дорослому, тоді як в ігровій діяльності багато що зумовлене активністю самих дітей . Таким чином, дитяча гра має виняткове значення для розв язання багатьох виховних завдань насамперед для становлення дитячого колективу та розвитку в ньому доброзичливих взаємин.

12 У грі значно більше, ніж у будь-якій іншій діяльності, дитина може виявляти свою самостійність, а це надзвичайно важливо для формування її як особистості. Адже кожна дитина на власний розсуд творить гру, по-своєму відображає в ній набуті знання про світ, в якому живе, виражаючи власне ставлення до нього. Ігрова діяльність зароджується на досить ранніх етапах розвитку людської особистості.

13 Гра , як ефективний метод подання нової інформації:
Гра - це “ чарівна паличка” , з допомогою якої можна вчити малюка читати, писати і, головне мислити, винаходити, доводити. Дуже важливо, щоб гра захоплювала і була доступною, щоб у ній був елемент змагання, якщо не з кимсь, то , принаймні з самим собою. Крім розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей, гра дає можливість вирішувати ще одне дуже важливе завдання: формувати у них потребу в розумовій роботі, інтелектуальній творчій діяльності. Гра надає дитині свободу дій та вибору, у ній вона не зазнає психічного закріпачення. Гра надає дитині можливість не насильного, а повного розвитку її природних сил та готує її до життя. Таким чином, термін “гра” - поняття багатомірне – це діяльність і пізнання, розваги і творчість, наслідування і спілкування, відпочинок і тренінг. У грі людина одночасно відображає своє ставлення до довкілля і в той же час отримує інформацію про себе від інших людей або атрибутів ігрової діяльності.

14 Гра в житті дошкільників очима видатних педагогів
Гра є тією універсальною формою діяльності, в середині якої, відбуваються основні прогресивні зміни в психіці та особистості дитини-дошкільника, гра визначає його відношення з оточуючими людьми, готує до переходу на наступний віковий етап, до нових видів діяльності. Д.Б.Ельнонім Найулюбленіша і всепоглинаюча діяльність дитини – це гра. Можливо, ми можемо сказати, що в грі кожна дитина подібна до письменника: він створює свій власний світ, або, інакше, він влаштовує цей світ так, як йому більше подобається. Було б неправильно сказати, що він не приймає свій світ усерйоз, навпаки, він ставиться до гри дуже серйозно і щедро вкладає в неї свої емоції. З.Фрейд Гра для дітей – це спосіб навчитися тому, чому їх ніхто не зможе навчити, спосіб орієнтації в реальному світі, просторі, часі, спосіб дослідження предметів та людей. Включаючись у процес гри, діти вчаться жити в сучасному світі. Гра допомагає дитині оволодіти цінностями культури, виробити певні навички. Коли діти грають, вони відображають особисту індивідуальність і ближче підходить до внутрішніх ресурсів, які можуть стати частиною їх особистості. Л.Френк Гра є містком між конкретним досвідом та абстрактним мисленням. Ж.Паж

15 Гра для дошкільників - засіб пізнання навколишнього
Гра для дошкільників - засіб пізнання навколишнього З елементами художньої діяльності : - пластично-хореографічна вистава; - ігри-драматизації; Ігри-театралізації; ігри-інсценування З елементами спортивної діяльності: Спортивні ігри; ігри-розваги З елементами навчальної діяльності: сюжетно-рольові ігри; дидактичні ігри; мозковий штурм; інтелектуальні ігри З елементами спілкування: сюжетно-рольові ігри; Дидактичні ігри гра З елементами духовного осмислення: Ігри подорожі; публіцистична вистава; Театралізовані мініатюри; ігри станціями З елементами творчого творення: художньо-прикладні форми; Сюжетно-рольові ігри; Ігри ярмарки

16 Гра для дошкільників - засіб пізнання навколишнього
Гра для дошкільників - засіб пізнання навколишнього Модифікація ігор пізнавального характеру Опис, мета ігор Дидактична гра (одна з форм впливу на дитину, під час засвоєння нею нових знань) Ігри з дидактичними іграшками Розвивають сенсорику, дають можливість дітям раннього віку вправлятись в розрізненні величини, форми, кольору Навчальні ігри з правилами - настільно-поліграфічні (лото, настільно-друковані ігри для розвитку пам'яті, уваги, мислення…) словесні та словесно-рухові без опори на наочність Розвивають пам’ять, увагу, мислення. Сприяють запам'ятовуванню. Готують мову дітей до читання, рахування, монологічного мовлення, мову дітей, про навколишню дійсність Сюжетні ігри: сюжетно-рольові ігри; імітаційні (сімейні, побутові); Ділові ігри (будівельник, школа…) Сюжетно-відображувальні; Режисерські; театралізовані; вистави; Ігри-подорожі; ігри станціями Кожна дитина грає певну роль. Під час сюжетно-рольових ігор діти пізнають дійсність, знайомляться з професіями, отримують знання з екології, історії, знання етносу, здорового способу життя, культури свого народу… Під час ігор станціями діти мають можливість рухатись від станції до станції і отримувати, або демонструвати знання по темі

17 Сучасна класифікація ігор для отримання нових знань з різних розділів програми
Творчі ігри Ігри за правилами Народні ігри Режисерські; Сюжетно-рольові ігри (сімейні, побутові, суспільні); будівельно-конструктивні; Ігри на теми літературних творів (драматизації, театралізації, публіцистичні мініатюри); Літературно-музичні композиції на теми екології, здорового способу життя … Рухливі ігри як пропаганда здорового способу життя; Сюжетні ігри; Дидактичні ігри (настільно-друковані, словесні) ігри-забави; Рухливі; Дидактичні; Обрядові

18 При виборі гри слід звернути увагу на такі критерії:
Доступність гри для вікової групи дітей; Відповідність можливостям дітей; Очікувані результати Основні умови гри Включення в предметно-комунікативну діяльність; Тісне спілкування з дорослими та однолітками; Сукупність реалізації соціальних функцій

19 Функції гри Орієнтаційна – створення уявної ситуації, яка б орієнтувала дитину на певні норми поведінки вжитті суспільства, на придбання якихось навичок і вмінь, а так само духовних цінностей; Коректуюча – функція, яка вносить зміни у свідомість дитини щодо її поведінки, де дитина в грі намагається зробити стрибок над рівнем своєї звичайної поведінки; Розвивальна – коли в грі у дітей ефективно розвиваються психічні процеси ( пам’ять, сприйняття, мислення, сенсорні якості – орієнтування в просторі та часі у властивостях предметів, розвиток мовлення); Терапевтична – що застосовується для корекції різних відхилень у поведінці дітей ( непристосованості, агресивності, замкнутості); Заміщаюча – коли властивості речі зберігаються, але значення їх перекидаються, тобто центральним моментом стає думка; у грі дитина оперує значенням слів, що заміщають річ.

20 Педагог повинен виконати професійні операції з реалізації функцій:
Функція 1 Визначити мету Розподілити ролі Дати інструкцію Обмежити час і обсяг гри Елементи романтики, змагальності Функція 2 Виявити мотив Указати на соціальне значення Окреслити якість Покласти відповідальність за ділянку гри орієнтувати на красу виконання Функція 3 Розкрити особливе значення Проектувати вплив на майбутнє життя Запропонувати вільний вибір Підкреслити значення кожного в загальній грі Провести рефлексію Дякувати кожному


Download ppt "Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради"

Similar presentations


Ads by Google