Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Майстер-клас творчої лабораторії «Інформаційні технології в дошкільній освіті» Тема: “Використання інформаційно-комп‘ютерних технологій.

Similar presentations


Presentation on theme: "Майстер-клас творчої лабораторії «Інформаційні технології в дошкільній освіті» Тема: “Використання інформаційно-комп‘ютерних технологій."— Presentation transcript:

1 Майстер-клас творчої лабораторії «Інформаційні технології в дошкільній освіті»
Тема: “Використання інформаційно-комп‘ютерних технологій в дошкільному закладі”

2 ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ В ДНЗ

3 Інформаційне забезпечення навчального процесу – це система форм та методів його відображення на будь-якому носії інформації.

4 КОМП′ ЮТЕРІЗАЦІЯ навчального процесу в ДНЗ - це процес оснащення відповідних закладів засобами сучасної обчислювальної техніки. Це технічний процес, а не педагогічний.

5 ІНФОРМАТИЗАЦІЯ освіти – це процес, направлений на оптимальне використання інформаційного навчання за допомогою комп' ютера. Комп'ютерізація – це необхідна умова інформатизації, але не достатня!

6 Кожна педагогічна технологія є інформаційною, тому що описує, як переробляти та передавати інформацію, щоб вона була краще засвоєна дітьми.

7 Термін «нова інформаційна технологія навчання» з ′явився, коли в освіті стали широко використовувати комп᾿ютер. Слово «нова» просто характеризує використання чи не використання комп ′ютера в процесі навчання . Термін «нова інформаційна технологія навчання» з ′явився, коли в освіті стали широко використовувати комп᾿ютер. Слово «нова» просто характеризує використання чи не використання комп ′ютера в процесі навчання .

8 Інформаційні технології – сукупність засобів та методів перетворення інформаційних даних для отримання інформації нового якісного (інформаційного продукту).

9 Мультимедіа технології - це засіб
підготовки електронних документів, що включають візуальні та аудіоефекти різноманітних ситуацій під єдиним управлінням інтерактивного процесу навчання. Під засобами мультимедіа розуміють графіку, гіпертекст, звук, анімацію, відео.

10 Комп 'ютерні технології навчання – сукупність заходів та методів створення педагогічних умов роботи на основі комп ᾿ютерної техніки, засобів телекомунікаційного зв' язку та інтерактивного програмового продукту,які моделюють частину функцій педагога з обробки інформації, організації контроля та управління пізнавальною діяльністью.

11 Говорити про нові інформаційні технології навчання треба тільки в тому випадку, якщо вони:
1.Задовільняють основні принципи педагогічних технологій ( проектування, цілеспрямованість, цілостність); 2.Вирішують завдання, які в дидактиці не були теоритично або практично вирішені.

12 Інформатизація процесу навчання.
Інформатизація процесу навчання. Процес навчання складається з основних компонентів: формування дошкільного компонента змісту освіти та побудова внутрішнього навчально-освітнього моніторингу; конструювання системи занять; взаємодія педагогів та дошкільників.

13 Основні педагогічні цілі використання інформаційних технологій:
Розвиток особистості дитини, підготовка її до самостійної продуктивної діяльностї в умовах КІТ розвиток конструктивного, алгоритмічного мислення ; розвиток творчого мислення за рахунок зменьшення частини репродуктивної діяльності; розвиток комунікативних здібностей на основі виконаних сумісних проектів; формування вміння приймати оптимальні рішення в складних ситуаціях; розвиток навиків пошукової діяльності; формування інформаційної культури, вміння обробляти інформацію (при використанні текстових, графічних редакторів).

14 Інтенсифікація всіх рівней навчально-виховного процесу :
підвищення ефективності та якості навчання за рахунок примінення ІКТ; виявлення та використання стимулів активізації пізнавальної діяльності; поглиблення міжпредметних зв′ язків в результаті використання сучасних засобів обробки інформації при вирішуванні завдань .

15 Конструювання системи занять з використанням ІКТ
Конструювання системи занять з використанням ІКТ Коли мова заходить про застосування комп'ютера в діяльності педагога, виникають відразу декілька питань : 1)     доцільність використання комп ′ютера; 2)     різноманітні підходи до організації занять з використанням комп' ютера; 3)     засоби для використання на заняттях.

16 Доцільність використання комп′ ютера.
Доцільність використання комп′ ютера. Комп'ютер використовують для автоматизації діяльності . Комп ′ютер використовують для навчання. Комп' ютер використовують для демонстрації. Комп ′ютер використовують для розвитку логічного мислення.

17 Підходи до організації занять з використанням ІКТ.
Підходи до організації занять з використанням ІКТ. -Використовується один комп' ютер, як правило, для демонстрації при поясненні нового матеріалу . -Для засвоєння матеріалу в гуртковій роботі кількість дітей не повинна привіщувати 8 чоловік. -Обов 'язково потрібно дотримуватись санітарно-гігієнічних норм. -Під час занять проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.

18 Засоби, які використовуються на заняттях в дитячому садку:
-використання готових мультімедійних програм; -створення особистих розробок за допомогою стандартного програмового забезпечення, але до створення цих засобів треба підходити дуже відповідально.

19 Дитина та комп ′ютер. За чи проти?

20 Що шкідливо для здоров' я дітей в роботі з комп′ютером?
Що шкідливо для здоров' я дітей в роботі з комп′ютером? Навантаження на зір, «вузькоформатний» та «короткозорий» зір. Статична, стіснена поза. Випромінювання, електростатичного поля. Перенапруження нервової системи. Порушення сну. Погіршення самопочуття.

21 Комп′ютерні ігри, що в них страшного?
Комп′ютерні ігри, що в них страшного? Агресивність Замкнутість Жорстокість Нерішучисть Дратівливість Відхід від реальності Відсутність реальних друзів

22 Користь від комп'ютера? Заняття на комп′ютері – це гра (створення додаткової мотивации). Розвиток знакової функції свідомості (поняття реальності та віртуальності). Покращується пам 'ять та увага. Формується моторна координація. Прискорюються та оптимізуються розумові процеси.

23 ІКТ в ДНЗ №18 Використовувати ІКТ ми почали з 2006 року.
В садку працює гурток для дошкільників “Веселий комп' ютер”. Також гурток для вихователів “Інтелектуали”

24 Модель інформатизації ІКТ в ДНЗ №18
Комп’ютерний кабінет Проектна діяльність, створення проекту Розвивальні ігрові куточки Заняття Теоретичні Практичні Пізнавальні Творчі Діагностичні Індивідуальні Формування життєво компетентного дошкільника

25 ПРОЕКТ «Формування елементарної комп’ютерної
грамотності дошкільнят в ДНЗ №18» Теоретична частина Практична частина навколишньому Використання комп’ютера в світі Формування оволодіння навичок мишкою Формування оволодіння клавіатурою навичок обчислювальної Історія техніки Правила роботи з комп’ютером алгоритмізації Ази Складові комп’ютера з використанням калькулятора Завдання Ігри Завдання у текстовому редакторі Завдання в графічному редакторі

26 Основні напрямки роботи з ІКТ
Робота з дітьми Робота з педагогами Робота з батьками Основні напрямки роботи з ІКТ

27 Ціль та завдання ІКТ в ДНЗ №18
Ціль: Формування гармонійної, цілісної, особистості, підготовка до школи. Наше кредо – навчання із задоволенням. Формування навичок праці з комп ютером. Ознайомлення дітей з правилами поведінки та правилами безпеки роботи за ПК Закріплення знань, вмінь у дітей по розділам Базової програми ”Я у Світі” Розширення кругозору, усунення психологічного бар’єру “Дитина та комп' ютер” Розвиток інтелектуальної активності дитини, пошук рішень проблемних ситуацій Розвиток пам' яті уваги, творчих здібностей Розвиток особистості, адаптованість до комп' ютерної діяльності

28 СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ В ІКТ
Хід заняття Матеріал Підготовча частина (5-7 хв.) Хід заняття Основна частина (10 хв.) Підсумок заняття (2 хв.) Розвивальні Навчальні Фізкульт. хвилинка (5 хв.) Виховні Профілактика втомлюваності зору (3 хв.)

29 Показники загального розвитку дітей ДНЗ №18
Показники загального розвитку дітей ДНЗ №18

30 міні заняття

31 Інтегровані заняття

32 спільні проекти музичного керівника та вихователя

33 Куточки емоційного відпочинку

34 В басейні діти добре знімають напруження

35 Використання ІКТ в дитячому садку передбачає:
не навчання дітей шкільним знанням з інформатики та обчислювальної техніки, а перетворення предметно-розвиваючого середовища дитини удосконалення методики управління дитячим садком оновлення форм та методів роботи з дітьми створення нових, навчально - розвиваючих засобів для развитку дитини. 35

36 збагачення інтелектуального та емоційного розвитку дитини
збагачення інтелектуального та емоційного розвитку дитини розвиток її творчих здібностей входить в дошкільну освіту нарівні з традиційними засобами розвитку та виховання дітей. 36

37 ПРОБЛЕМА ІКТ В МЕДИЧНОМУ АСПЕКТІ
Тому: заняття проводяться на тиждень, 1 раз підгрупами При роботі з ПК створюються специфічні умови: зменьшується вологість; підвищується температура повітря; збільшується кількість іонів; зростає електростатична напруга.

38 Робота вихованців гуртка
Оволодіння програмою Paint

39

40

41

42

43 Віні Пух з друзями вивчає комп'ютер

44 Одного разу ослик Іа попросив Віні розповісти йому про комп'ютер: для чого він потрібний, як влаштований і як їм управляти. Віні попросив нас допомогти. Він показуватиме картинки, а ми розповімо ослику Іа про комп'ютер.

45 А навіщо людям комп'ютер?

46 Для пізнавальної і веселої гри.
Для створення мультиків. Для пізнавальної і веселої гри.

47 З чого складається комп'ютер?

48 Головна частина комп'ютера - системний блок
Головна частина комп'ютера - системний блок. Тут розташовані усі найважливіші частини комп'ютера.

49 Монітор. Для перегляду інформації.
Монітор. Для перегляду інформації.

50 Управління комп'ютером.
Клавіатура. Миша.

51 Звук. Колонки. Мікрофон.

52 Зберігання інформації.
Диски. Флеш – карта.

53 Принтер - для друку зображень.

54 Старенька сова теж дуже хоче розібратися в комп'ютері
Старенька сова теж дуже хоче розібратися в комп'ютері. Але вона погано слухала. Допоможіть їй прибрати зайві предмети, ті, що до комп'ютера не відносяться.

55 Віні дуже хочеться упізнати, як управляти комп'ютерною програмою.

56 Управляємо програмою з клавіатури.
ЕНТЕР ЦИФРИ ЕСКЕЙП СТРІЛКИ ПРОПУСК ЛІТЕРИ

57 Мишкою вибираємо команди на екрані.
Знайдіть знак, який може означати перехід далі.

58 Вибери знаки, які можуть означати вихід.

59 Друзі такі раді, що впізнали багато нового про комп'ютер
Друзі такі раді, що впізнали багато нового про комп'ютер. Вони дякують всіх, хто їм допоміг! Призентацію виконала: Горшкова О.В ДНЗ№18

60 Дякуємо за увагу!

61 БАЖАЄМО ВАМ ТВОРЧИХ УСПІХІВ!!!

62 Електронна пошта інтерактив


Download ppt "Майстер-клас творчої лабораторії «Інформаційні технології в дошкільній освіті» Тема: “Використання інформаційно-комп‘ютерних технологій."

Similar presentations


Ads by Google