Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Соціальний проект “Милосердя”

Similar presentations


Presentation on theme: "Соціальний проект “Милосердя”"— Presentation transcript:

1 Соціальний проект “Милосердя”
Коли людина мислить, вона має сумнів, але вона впевнена, коли вона діє. (А. Франс) Соціальний проект “Милосердя” Керівник проекту: Гуменюк В.О., директор Червоногусарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Балаклійського району Харківської області

2 Проектна діяльність пронизана такими справами,
які змушують нас думати, аналізувати, виробляти свою позицію, проектувати власну та іншу життєдіяльність. Координатор проекту: Кремень Л.М., заступник директора школи з навчально-виховної роботи Червоногусарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Балаклійського району Харківської області Виконавці проекту: педагогічний та учнівський колектив Червоногусарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Балаклійського району Харківської області Гуменюк В.О. , директор Червоногусарівської школи І-ІІІ ст.

3 Провідна ідея проекту: привернути увагу учнів до проблем дитинства
Стратегічне завдання проекту: Актуалізувати проблеми дитинства Сприяти їх позитивному розв'язанню в окремих організаціях Дати можливість об'єднати зусилля дітей і дорослих у практичній діяльності і спілкуванні Дати можливість дитині відчути причетність до розв'язання важливих проблем, сформувати в ній аналітико-прогностичне мислення Активізувати пошук інтенсивних форм залучення дітей до громадської діяльності Сприяти обміну досвідом і інформацією Гуменюк В.О. , директор Червоногусарівської школи І-ІІІ ст.

4 Основні характеристики, принципи побудови й участі в проекті
Загальні принципи: Добровільність, Свобода вибору, Свобода спілкування, Повага до поглядів Основний метод проекту метод змістовної дії Гуменюк В.О. , директор Червоногусарівської школи І-ІІІ ст.

5 Основні психолого-педагогічні і методологічні принципи проекту:
Особистісно-діяльнісний підхід, визнання самоцінності особистості, сприйняття її як суб'єкта діяльності спілкування Варіативно-програмний підхід. Надання можливостей для здійснення дитиною вільного й усвідомленого вибору ідей, норм, цінностей, моделей поведінки, рішень тощо Партнерство, рівноправна співпраця дітей і дорослих. Голоси дитини і дорослого рівнозначні Гуменюк В.О. , директор Червоногусарівської школи І-ІІІ ст.

6 МЕТА ПРОЕКТУ: ознайомлення учнівської молоді з методами та технологіями суспільної активності набуття школярами навичок активної участі в громадському житті через практичний досвід співпраці з дорослими і однолітками шляхом виявлення милосердя переконання через власний досвід, що набуття демократичних цінностей та навичок вирішення соціально важливих проблем найуспішніше відбувається під час соціальної практики, яка сприяє набуттю досвіду соціальної дії. Гуменюк В.О. , директор Червоногусарівської школи І-ІІІ ст.

7 Проектна діяльність сприяє:
Проектна діяльність сприяє: розвитку творчого потенціалу дає можливість використати набуті знання і власний досвід в реальному житті залученню до нових знань, котрі максимально відповідають особистим інтересам, запитам розвитку критичного мислення і об`єктивного ставлення до навколишньої дійсності виникненню потреби у вступі в широке коло суспільних стосунків перевірці значимості для дитини як особистості позитивно сприйнятих цінностей, випробувати їх на стійкість Гуменюк В.О. , директор Червоногусарівської школи І-ІІІ ст.

8 ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ:
ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ: Першим кроком є створення команди, для якої характерно: - прийняття на себе кожним членом команди задач і цілей спільної діяльності; - високий рівень згуртованості й організованості; - рівний, довірчий стиль спілкування ЖОВТЕНЬ Другим кроком є обрання і дослідження проблеми ЛИСТОПАД Третім кроком є практичні дії з реалізації розробленого плану дій ГРУДЕНЬ-КВІТЕНЬ Гуменюк В.О. , директор Червоногусарівської школи І-ІІІ ст.

9 Завдання проекту: Допомога вихованцям місцевого інтернату у
підготовці і проведенні новорічних свят (виготовлення своїми руками новорічних прикрас і подарунків під час занять на уроках трудового навчання, образотворчого мистецтва, гуртка «Умілі руки») Допомога людям похилого віку, ветеранам Великої вітчизняної війни, ветеранам освіти Випуск шкільної газети з метою висвітлення актуальних проблем сьогодення, що потребують людської підтримки, співчуття і милосердя, допомоги духовної і матеріальної Гуменюк В.О. , директор Червоногусарівської школи І-ІІІ ст.

10 Час діяти ! Допомога літнім односельцям Відкриття кімнати
бойової слави у школі Проведення Нового року с Час діяти ! Завжди разом: і в будні в на свята Гуменюк В.О. , директор Червоногусарівської школи І-ІІІ ст.

11 ВИСНОВОК Час, в який ми живемо, це формування нової цивілізації. Суспільству потрібні компетентні, свідомі громадяни. Щоб стати компетентним та свідомим громадянином, не достатньо лише говорити про демократичні гуманні цінності та ідеї, - потрібно вже сьогодні залучатися до розв'язання реальних проблем, якими наповнене найближче оточення! Гуменюк В.О. , директор Червоногусарівської школи І-ІІІ ст.

12 ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Гуменюк В.О. , директор Червоногусарівської школи І-ІІІ ст.


Download ppt "Соціальний проект “Милосердя”"

Similar presentations


Ads by Google