Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Remedii pentru un sistem în criză Ce trebuie schimbat în sistemul de pensii din România?

Similar presentations


Presentation on theme: "Remedii pentru un sistem în criză Ce trebuie schimbat în sistemul de pensii din România?"— Presentation transcript:

1 Remedii pentru un sistem în criză Ce trebuie schimbat în sistemul de pensii din România?

2 Avem soluţii? Situaţia este extrem de dificilă – orice decizie se ia, vor fi nemulţumiţi şi costuri Problema financiară este rezultatul unor probleme structurale combinate cu iresponsabilitatea factorului politic Criza economică doar a grăbit falimentul

3 Problema SalariaţiPensionari

4 Demografia contează Vârsta reală de pensionare trebuie să fie direct legată de speranţa medie de viaţă la vârsta pensionării. Pentru ca sistemul să fie sustenabil Vârsta de pensionare = Speranţa medie de viaţă la vârsta pensionării - 15 ani

5 Controlul contează (sau lipsa lui) De prevederile privind pensiile de invaliditate trebuie să beneficieze numai cine are nevoie cu adevărat. Casa Naţională de Pensii trebuie să aibă un organ permanent de control care să verifice acordarea pensiilor de invaliditate. Datele statistice le arată unde să meargă mai întâi.

6 De ce să (nu) mă pensionez Trebuie eliminate stimulentele contraproductive existente în momentul de faţă ce încurajează retragerea timpurie din viaţa activă Limitarea strictă a condiţiilor de pensionare anticipată (vârstă, contribuţii, penalităţi) Pensionarii de invaliditate de gr I şi II (cei reali) să se poată angaja, asigurându-se protecţie specială

7 Problema Deficitul curent al fondul de pensii este 1.3 % din PIB cu tendinţe de creştere puternică pe termen scurt, mediu şi lung În momentul de faţă se cheltuie pentru pensii 7.5% din PIB, în timp ce pentru sănătate doar circa 4-4.2% din PIB iar pentru educaţie 3.5-4% din PIB.

8 Să ne întindem cât e plapuma Echilibrul financiar al fondului de pensii trebuie restabilit, pe cât se poate. Anularea legării creşterii punctului de pensie de salariul mediu. Legarea de inflaţie. Extinderea bazei de colectare a contribuţiilor. Stabilirea unui plafon rezonabil, ca % maxim din bugetul de stat, pentru acoperirea deficitului la fondul de pensii.

9 Toleranţă ZERO la risipă Cheltuielile nejustificate din fondul de pensii trebuie eliminate. Plafonarea costurilor de administrare la un nivel rezonabil. Eliminarea cheltuielilor privind turismul balnear sau limitarea doar pentru pensiile mici sau de invaliditate Reducerea pensiilor speciale la un nivel rezonabil

10 Fără “pensii pentru voturi” Responsabilizarea clasei politice – impactul populismului asupra sistemului de pensii este dezastruos, şi pentru noi, şi pentru generaţiile următoare. Legea pensiilor să nu fie modificată în anul preelectoral în sensul acordării de noi drepturi sau de extindere a celor deja acordate.

11 Să mergem la rădăcina problemei Schimbările acestea nu asigură decât o posibilă echilibrare pe termen mediu, nu însă şi pe termen lung (dezechilibrele demografice mult prea puternice) Renunţarea la vânzarea de iluzii. Statul nu va putea susţine un nivel decent de pensii pentru viitorii pensionari. Trebuie încurajată economisirea privată (prin fonduri private, dar mai ales economisirea individuală).


Download ppt "Remedii pentru un sistem în criză Ce trebuie schimbat în sistemul de pensii din România?"

Similar presentations


Ads by Google