Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1.Isus vă cheamă, veniţi la El Căci fericirea e numai prin El De-atâta vreme nu-L auziţi Duios zicând : “Veniţi !” Ce frumos va fi în clipa când Curăţiţi.

Similar presentations


Presentation on theme: "1.Isus vă cheamă, veniţi la El Căci fericirea e numai prin El De-atâta vreme nu-L auziţi Duios zicând : “Veniţi !” Ce frumos va fi în clipa când Curăţiţi."— Presentation transcript:

1 1.Isus vă cheamă, veniţi la El Căci fericirea e numai prin El De-atâta vreme nu-L auziţi Duios zicând : “Veniţi !” Ce frumos va fi în clipa când Curăţiţi şi slobozi de păcat Vom fi în ceruri toţi cu Isus În casa cea de sus !

2 2.“Veniţi la Mine!” vă cheamă El Odihnă, pace şi har să găsiţi Căci jugul crucii este uşor, Nu-ntârziaţi ! Veniţi ! Ce frumos va fi în clipa când Curăţiţi şi slobozi de păcat Vom fi în ceruri toţi cu Isus În casa cea de sus !

3 3.De-atâta vreme v-aşteaptă-n drum Ca să vă-ntoarceţi din calea cea rea Lăsaţi păcatul, toţi chiar acum, Veniţi sub crucea Sa! Ce frumos va fi în clipa când Curăţiţi şi slobozi de păcat Vom fi în ceruri toţi cu Isus În casa cea de sus !

4 4.El şi-a dat viaţa pe Golgota Şi cu-a Lui jertfă pe toţi ne-a spălat, Ca noi, curaţi să avem prin El Iertare de păcat. Ce frumos va fi în clipa când Curăţiţi şi slobozi de păcat Vom fi în ceruri toţi cu Isus În casa cea de sus !

5 5.Nimeni nu poate să spună-acum Că la Isus, el nu poate veni Când El îi cheamă şi-aşteaptă-n drum Cu dragostea-i primi. Amin Ce frumos va fi în clipa când Curăţiţi şi slobozi de păcat Vom fi în ceruri toţi cu Isus În casa cea de sus !


Download ppt "1.Isus vă cheamă, veniţi la El Căci fericirea e numai prin El De-atâta vreme nu-L auziţi Duios zicând : “Veniţi !” Ce frumos va fi în clipa când Curăţiţi."

Similar presentations


Ads by Google