Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SPEAKER: Pastor Jumi Kuanga SIB Tanjung Malim.

Similar presentations


Presentation on theme: "SPEAKER: Pastor Jumi Kuanga SIB Tanjung Malim."— Presentation transcript:

1 SPEAKER: Pastor Jumi Kuanga SIB Tanjung Malim

2 PELATIHAN IMAN YANG TERUS MENERUS

3 PELATIHAN IMAN YANG TERUS MENERUS
KEPERCAYAAN (IBADAH) PELATIHAN IMAN YANG TERUS MENERUS MASA (TEMPOH WAKTU) AKTIVITI (GERAKAN)

4 LATIHAN IMAN (IBADAH) BADANI (FIZIKAL) Kesihatan Kehidupan Rohani
Hadapi Roh Jahat Ganjaran (Mahkota Kehidupan) Berguna Dalam Segala Hal & Mengandungi Janji (1 Timotius 4:8) BADANI (FIZIKAL) Kesihatan Tubuh Fizikal Pertandingan (Sukan) Ganjaran (Material) Kegunaan Terbatas

5 IBADAH ITU BERGUNA DALAM SEGALA HAL,
1 TIMOTIUS 4: 8 “LATIHAN BADANI TERBATAS GUNANYA, TETAPI IBADAH ITU BERGUNA DALAM SEGALA HAL, KARENA MENGANDUNGI JANJI, BAIK UNTUK HIDUP INI MAUPUN UNTUK HIDUP YANG AKAN DATANG.”

6 SOALAN HAL APAKAH YANG PERLU DILATIH DALAM IBADAH? APAKAH IBADAH ITU?

7 HAL APAKAH YANG PERLU DILATIH DALAM IBADAH?
“LATIHLAH DIRIMU BERIBADAH” (1 TIMOTIUS 4: 7(b)

8 APAKAH IBADAH ITU? 1 Timotius 4: - Gaya Hidup - Mendidik diri sendiri dalam prinsip- prinsip yang mengandung janji. - Terus menerus memandang dan memegang janji Tuhan. - Ibadah bukan hanya di komsel, kebaktian minggu - Harus dilakukan setiap hari!

9 KESIMPULAN FIRMAN TUHAN JELAS MENGINGATKAN KITA BAHAWA SETIAP ORANG HARUS BERIBADAH KEPADANYA! APA RESPON ANDA?!


Download ppt "SPEAKER: Pastor Jumi Kuanga SIB Tanjung Malim."

Similar presentations


Ads by Google