Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kebesaran Allah Dalam Kejadian Gerhana Bulan

Similar presentations


Presentation on theme: "Kebesaran Allah Dalam Kejadian Gerhana Bulan"— Presentation transcript:

1 Kebesaran Allah Dalam Kejadian Gerhana Bulan
10 Dis 2011 / 14 Muharram 1433 Masjid Al-Istiqamah

2 Gerhana Tahun 2011 Gerhana Matahari : Selasa, 4 Jan (tidak kelihatan)
Gerhana Matahari : Rabu, 1 Jun (tidak kelihatan) Gerhana Bulan : Rabu, 15 Jun (boleh dilihat) Gerhana Matahari : Jumaat, 1 Julai (tidak kelihatan) Gerhana Matahari : Jumaat, 25 Nov (tidak kelihatan) Gerhana Bulan : Sabtu, 10 Dis (boleh dilihat)

3 Pusingan Bulan (Dari Atas)
Matahari Bulan (Bulan Penuh) Bumi Bulan (Ijtimak)

4 Pusingan Bulan (3D) Titik turun Bulan Satah orbit Bumi Bumi 5° 09’
Titik naik Bulan Bulan

5

6

7 Bayang2 Samar Bumi Bayang2 Penuh Bumi 1.30 pagi 12.17 mlm 10.57 mlm

8

9 Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
(Al-Rahman, 5)

10 Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). (Yunus, 5)

11 Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. (Ibrahim, 33)

12

13 Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah s.w.t. Tidak berlaku gerhana matahari dan bulan atas kematian seseorang atau kehidupannya. Maka apabila kamu melihat gerhana, bersegeralah mengingati Allah. Pada sahabat bertanya: “Ya Rasulullah! Kami melihat Tuan mencapai sesuatu ketika solat kemudian kami melihat Tuan menarik kembali tangan Tuan”. Jawab baginda s.a.w: “Aku melihat syurga dan aku ingin mengambil segugus anggur. Jika aku mengambilnya nescaya kamu akan dapat memakannya selagi mana bumi ini wujud. Dan aku diperlihatkan neraka maka tiada satu pemandangan yang lebih buruk aku pernah lihat melainkan pemandangan itu. (Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim)

14 Amalan Ketika Gerhana 1) Solat dan berdoa. Rasulullah s.a.w bersabda: “Apabila kamu melihat kedua-duanya (gerhana matahari dan bulan), maka dirikanlah solat dan berdoalah sehingga dihapuskan apa yang kamu hadapi”. 2) Berlindung daripada azab kubur. Diriwayatkan oleh Aisyah ra: “Setelah Nabi SAW selesai menyampaikan khutbah gerhana matahari, maka Baginda s.a.w memerintahkan para sahabat supaya memohon perlindungan dari azab kubur.” 3) Bersedekah. Sabda Rasulullah s.a.w : “Apabila kalian melihat gerhana, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, mengerjakan solat dan bersedekah.”

15 Cara kerjakan solat gerhana
Dua rakaat Setiap rakaat dua kali ruku, dua kali fatihah, dan dua kali surah Rasulullah s.a.w membaca surah-surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Solat diikuti dengan khutbah

16 Wallahu ‘alam.


Download ppt "Kebesaran Allah Dalam Kejadian Gerhana Bulan"

Similar presentations


Ads by Google