Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Adenocarcinomul de joncţiune eso-gastrică - posibilităţi de tratament chirurgical” Predescu Dragos.

Similar presentations


Presentation on theme: "Adenocarcinomul de joncţiune eso-gastrică - posibilităţi de tratament chirurgical” Predescu Dragos."— Presentation transcript:

1 Adenocarcinomul de joncţiune eso-gastrică - posibilităţi de tratament chirurgical”
Predescu Dragos

2 Clasificarea ADK joncţiunii E-G Tipul tumoral I
International Gastric Cancer Association (IGCA) International Society for Diseases of the Esophagus (ISDE) Siewert şi Stein – 1998 Clasificarea ADK joncţiunii E-G Tipul tumoral I AK esofagului distal plecând dintr-o zonă de metaplazie intestinală (esofag Barrett). Infiltrarea joncţiunii E-G de sus în jos 1-5 cm deasupra cardiei anatomice

3 Clasificarea ADK joncţiunii E-G Tipul tumoral II
International Gastric Cancer Association (IGCA) International Society for Diseases of the Esophagus (ISDE) Siewert şi Stein – 1998 Clasificarea ADK joncţiunii E-G Tipul tumoral II carcinom al cardiei plecând de la epiteliul cardial sau segmentul scurt de metaplazie intestinală al joncţiunii E-G (carcinom joncţional) 1 cm deasupra şi 2 cm sub cardia anatomică

4 Clasificarea ADK joncţiunii E-G
International Gastric Cancer Association (IGCA) International Society for Diseases of the Esophagus (ISDE) Siewert şi Stein – 1998 Clasificarea ADK joncţiunii E-G Tipul tumoral III carcinom gastric subcardial care infiltrează joncţiunea E-G şi esofagul distal de jos în sus 2-5 cm sub cardia anatomică

5 Clasificarea AK voluminos de joncţiune eso-gastrică după Societatea Japoneză pentru Bolile Esofagului EC (eso-cardial): cea mai importantă masă tumorală se află deasupra cardiei E = C (cardial): masele tumorale sunt egal repartizate pe esofagul abdominal şi stomac CE (cardio-esofagian): cea mai importantă masă a tumorii se află pe fornixul gastric

6 Stadialitate ADK de joncţiune E-G

7 Ecografie endoscopică

8 TIPURI DE TORACO-FRENO-LAPAROTOMII STÂNGI

9 Poziţia bolnavului şi plasarea inciziei toraco-abdominale

10 TIPURI DE FRENOTOMII STÂNGI
pentru cancere precoce pentru cancere avansate pentru rezecţia de diafragm

11 TIPURI DE FRENOTOMII STÂNGI
Incizie paracardiaca Incizie radiara anterioară Incizie radiară posterioară Incizie parasagitală posterioară Marea incizie circumferenţială Marea frenotomie clasică

12 EXPUNEREA ESOFAGULUI TORACIC INFERIOR PRIN TORACOTOMIE STÂNGĂ

13 Extensia rezecţiei şi a limfodisecţiei pe staţii ganglionare

14 Abord abdominal şi toracic drept: esofagogastrostomie intratoracică după esofagogastrectomie

15 Abord abdomino-transhiatal: interpoziţie colică cu anastomoză eso-colică cervicală după esofagogastrectomie

16 Abord abdominal înalt: interpoziţie jejunală prin mediastinul posterior după eso-gastrectomie

17 By-pass jejunal presternal pentru neoplasm nerezecabil de cardie

18 By-pass retrosternal cu tub gastric şi gastrojejunostomie pentru neoplasm nerezecabil de cardia

19 Adenocarcinomul de joncţiune eso-gastrică
extensie neoplazică diferită faţă de CSC invazia esofagiană transmurală - prin submucoasă (95%) - prin muscularis mucosae extensia limfatică - ggl. mediastinali inferiori - ggl. perigastrici superiori - ggl. celiaci - ggl. a. hepatice comune - ggl. a. splenice şi din hilul splinei

20 AK dezvoltat pe esofag Barrett
Criterii clinico-patologice pentru diagnosticul AK dezvoltat pe EB: asocierea cu EB peste 75% din tumoră dezvoltată pe esofag invazie periesofagiană directă invazie gastrică minimă simptomatologie de obstrucţie esofagiană (disfagie)


Download ppt "Adenocarcinomul de joncţiune eso-gastrică - posibilităţi de tratament chirurgical” Predescu Dragos."

Similar presentations


Ads by Google