Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret Prevenirea refuzului de la copiii nou.

Similar presentations


Presentation on theme: "MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret Prevenirea refuzului de la copiii nou."— Presentation transcript:

1 MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret Prevenirea refuzului de la copiii nou născuţi prin dezvoltarea serviciilor la nivel local Irina Dubinina, director adjunct al Serviciului Social de Stat pentru familie, copii şi tineret

2 MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret Premize (anul 2002): Înrăutăţirea situaţiei social-demografice; Creşterea numărului de familii incomplete şi a mamelor minore; Creşterea numărului de orfani,inclusiv orfelinatul social; Conform statisticii neoficiale, circa 1000 copii nou născuţi rămâneau orfani în primele minute ale vieţii; Problema ocrotirii drepturilor copilului de la naştere până la vârsta de 3 ani, practic se afla numai în vizorul organelor ocrotirii sănătăţii; Forma prevalentă de instituţionalizare a copilului, privat de îngrijirea părintească, - instituţii de tip internat.

3 MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret Categoriile de bază ale femeilor din grupurile de risc cu privire la refuzul de la copilul nou născut: Femeile, care au născut copilul cu deficienţe grave de sănătate; Femei cu incapacităţi (cu probleme psihice de sănătate); Femei, cu dependenţă de alcool şi droguri; Femei, ce nu sunt gata de maternitate; Discipole ale instituţiilor de tip internat; Mame minore din familii asociale; Jertfe ale violului sau incestului; Femei ce nu dispun de un loc de muncă permanent, lucrează în locuri formate stihiinic (realizatori la piaţă etc.) şi sunt nevoite, fie şi temporar, să plaseze copilul în instituţii de tip internat; Femeii însărcinate în afara căsniciei (în caz că sunt condamnate, dezaprobate de cercul lor social apropiat); Femeile, care au probleme materiale şi de domiciliere, sărăcie.

4 MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret 2002-2004 – Proiectul «Crearea terenului de reintegrare a copiilor, privaţi de îngrijirea părintească, în familiile biologice. Profilaxia orfelinării sociale timpurii» (executor – reprezentanţa Organizaţiei Internaţionale de Binefacere «Speranţă şi domiciliu pentru copii» în Ucraina cu suportul Comitetului de Stat al Ucrainei pentru problemele familiei şi tineretului, Ministerului Sănătăţii al Ucrainei şi suportul tehnic al Reprezentanţei UNICEF în Ucraina). Rezultate: Au fost analizate motivele de refuz de la copiii nou născuţi; Au fost create 3 terenuri experimentale în maternitate, casa de copii, secţia pentru copii în spital (or. Herson), unde au fost aprobate tehnologii sociale noi; A fost creat centrul mamei şi copilului, primul in Ucraina; A fost editat manualul didactic cu descrierea primei experienţe în prevenirea refuzului de la copiii nou născuţi; A fost creat filmul «Calea spre familie», care a fost transmis la diferite canale în Ucraina; Au fost petrecute 18 cursuri de instruire pentru 146 specialişti în domeniul prevenirii orfelinării sociale timpurii.

5 MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret 2002-2003 - Proiect «Reforma sistemei de tutelă şi curatelă a copiilor «Susţinerea mamei şi copilului» (executori – Organizaţia Europeana de binefacere a copiilor (la momentul actul reprezentanţa «Fiecare copil» în Ucraina), Direcţia Generală pentru problemele familiei şi tineretului şi Direcţia ocrotirii sănătăţii a Administraţiei de Stat a regiunii Lvov. Rezultate: A fost elaborat şi aprobat modelul de interacţiune a colaboratorilor sociali şi medicali pentru prevenirea refuzului de la copiii nou născuţi în maternităţi, pentru reintegrarea copiilor din casa de copii in familia biologică; 67% de mame, cu care a fost petrecut lucrul, şi-au schimbat intenţia de a refuza la copilul nou născut; 14 copii au fost reintegraţi din casa de copii în familie.

6 MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret Rezultatele proiectelor au fost la baza următorilor paşi pentru crearea sistemului de stat pentru profilaxia orfelinării sociale timpurii, iniţiatorul căruia a fost Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret, şi anume: Introducerea mecanismului interdepartamental de interacţiune a colaboratorilor sociali şi a celor medicali; Crearea reţelei punctelor de consultare a serviciilor sociale pentru familie, copii şi tineret în maternităţi, cabinetele de consultaţie a femeilor şi casele de copii; Crearea reţelei centrelor sociale pentru mamă şi copil; Elaborarea metodicilor necesare pentru lucrul social şi pregătirea specialiştilor.

7 MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret La baza tuturor tehnologiilor scopul – a ajuta părinţii să conştientizeze, că circumstanţele complicate de viaţă, în care se află, se pot schimba, dacă li se v-a oferi ajutorul necesar, mai ales ţinând cont de faptul, că copilul, în perioada petrecută fără părinţi, va pierde mult în dezvoltarea psihologică, şi de asemenea v-a acumula multe abateri, care ulterior v-a fi greu a le corecta pe parcursul întregii vieţi; a convinge părinţii, că punctul de vedere, răspândit în societate despre condiţiile de îngrijire şi educaţie, mai bune în aşezămintele de tip internat – sunt un mit, în comparaţie cu grija părintească

8 MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret În perioada anilor 2004-2008 au fost adoptate următoarele documente legale şi normative : Ordinea interacţiunii centrelor serviciilor sociale pentru familie, copii şi tineret cu instituţiile ocrotirii sănătăţii privitor la profilaxia orfelinării timpurii (ordin comun al Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului pentru problemele familiei, tineretului şi sportului, în vigoare din anul 2004); Regulament tip despre punctele de consultare ale centrelor serviciilor sociale pentru cabinetele de consultaţie a femeilor şi caselor de copii (ordinul Ministerului pentru problemele familiei, tineretului şi sportului, în vigoare din anul 2004); Regulament tip despre centrul social al mamei şi copilului (hotărârea Cabinetului de Miniştri al Ucrainei, în vigoare din anul 2005); Regulamente tip privind echipamentul, schema personalului şi condiţiile de salarizare, regulamente privind alimentarea în centrele sociale ale mamei şi copilului (ordine ale Ministerului pentru problemele familiei, tineretului şi sportului, introduse din anii 2005-2006).

9 MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret În corespundere cu Ordinea interacţiunii centrelor serviciilor sociale pentru familie, copii şi tineret cu instituţiile ocrotirii sănătăţii privitor la profilaxia orfelinării timpurii au fost delimitate funcţiile: medicilor: Informarea despre depistarea intenţiei de a refuza la copilul nou născut sau refuzul propriu zis, pe parcursul unei zile; Informarea pacienţilor, care au nimerit intr-o situaţie complicată de viaţă, despre posibilitatea primirii serviciilor sociale; Suport în perfectarea actelor medicale necesare; lucrătorilor sociali: Lucrul nemijlocit cu femeia, care a relevat intenţia de a refuza la copilul nou născut sau deja perfectează refuzul; Oferirea serviciilor sociale şi asigurarea însoţirii sociale; Îndreptarea, împreună cu instituţia medicală a femeii, la necesitate, în centrul social al mamei şi copilului.

10 MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret Funcţiile de bază ale Punctului Consultativ (PC) al centrului serviciilor sociale pentru familie, copii şi tineret în staţionarele maternităţilor, în cabinetele de consultaţie a femeilor şi casele de copii: Prevenirea refuzurilor de la copiii nou născuţi ; Suport social-psihologic femeilor însărcinate şi femeilor cu copii nou născuţi, în special mamelor minore; Suport social-psihologic părinţilor, la care s-au născut copii cu deficienţe de sănătate; Reintegrarea copiilor nou născuţi, la care au refuzat părinţii şi copiilor cu vârsta până la 3 ani, în mediul familiei; Formarea bazelor atitudinii părinteşti conştientizate şi responsabile. Dinamica creşterii PC în Ucraina: anul 2005 – 374 CC anul 2006 – 566 CC anul 2007 – 579 CC anul 2008 – 688 CC (90% maternităţi)

11 Cantitatea refuzurilor de la copii nou născuţi prevenite, de către centrele serviciilor sociale pentru familie, copii şi tineret MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret

12 MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret Centrul Social al mamei şi copilului – instituţie de domiciliere temporară a femeilor cu sarcina în luna 7-9 a gravidităţii, de asemenea a mamei cu copii de la naştere până la 18 luni, care au nimerit în situaţie complicată, ce împiedică îndeplinirea obligaţiunilor materne. Reţeaua centrelor sociale ale mamei şi copilului în Ucraina, a fost creată din contul mijloacelor bugetului de stat

13 Numărul persoanelor aflate în centrele sociale ale mamei şi copilului MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret

14 Rezultatele lucrului în centrele sociale ale mamei şi copilului MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret AnTotalul de femei, ce au restabilit relaţiile cu rudele Totalul de femei, pentru care a fost găsit domiciliu Totalul de femei, cărora li s- au perfectat documente Totalul de femei, încadrate în procesul de instruire 20063413458 20076515918 200810340920 2009140538425

15 Rezultatele lucrului în centrele sociale ale mamei şi copilului (% aflare pozitivă – 95) MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret AnExternatS-au întors la soţ (cu copil) S-au întors la părinţi (cu copil) Au început viaţa independentă (cu copil) S-au căsătorit (cu copil) 20063211912 2007581110284 20087416182313 20099825134214

16 Informaţie despre numărul de copii, la care au refuzat părinţii în staţionarele obstetrice (conform datelor Ministerului Ocrotirii Sănătăţii din Ucraina) MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret

17 MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret Datorită colaborării Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret cu organizaţiile obşteşti internaţionale: Reprezentanţa Organizaţiei de binefacere Speranţă şi domiciliu pentru copii în Ucraina cu suportul tehnic al UNICEF: Sunt elaborate Programele de perfecţionare a specialiştilor centrelor sociale ale mamei şi copilului şi a specialiştilor punctelor de consultare ale centrelor serviciilor sociale pentru familie, copii şi tineret în maternităţi, cabinetele de consultaţii pentru femei şi casele de copii; În cadrul acestor Programe sunt pregătiţi 19 instructori regionali, în problemele prevenirii refuzurilor mamelor de la copii cu vârstă fragedă; Au fost petrecute 5 cursuri de instruire pentru 29 colaboratori ai centrelor sociale pentru mame şi copii şi 58 specialişti ai punctelor de consultare socială; Este pregătit şi distribuit materialul didactic Prevenirea instituţionalizării copiilor de vârstă fragedă Se află în proces de elaborare criteriile de monitorizare şi evaluare a activităţii punctelor de consultare; Se află în proces de elaborare standardele de oferire a serviciilor în centrele sociale ale mamei şi copilului; Este creat centrul social al mamei şi copilului în regiunea Kiev; a fost acordat suportul tehnic şi metodic, tuturor centrelor existente, ale mamei şi copilului

18 MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret Reprezentanţa Organizaţiei Internaţionale Medicii lumii – SUA în Ucraina: Este elaborat modulul de instruire al specialiştilor centrelor sociale pentru familii, copii şi tineret pentru lucrul cu femeile infectate cu SIDA, care au manifestat intenţia de a refuza de la copilul nou născut; În cadrul acestui modul s-a petrecut instruire pentru 40 specialişti ai centrelor serviciilor pentru familie, copii şi tineret, ai centrelor sociale a mamei şi copilului; Au fost elaborat şi distribuite 7 tipuri de pancarte tematice, în scopul profilaxiei refuzului de la copiii SIDA infectaţi de către mamă, şi destigmatizarea familiilor cu copii, afectaţi de SIDA; A fost creat filmul de instruire MAMA + model de prevenire a refuzului de la copiii, născuţi de mamele SIDA pozitive; Reprezentanţa Organizaţiei Internaţionale Fiecare copil în Ucraina: Este creat centrul social al mamei şi copilului în regiunea Cernigov; Este creată pagina web pentru toate centrele sociale ale mamei şi copilului, în scopului suportului metodic

19 MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret Concluzii: Suportul social-psihologic, acordat femeii, care intenţionează să refuze la copilul nou născut, - dominanta constitutivă în prevenirea refuzului; Introducerea în Ucraina, a modelului de Stat de profilaxie a orfelinării sociale timpurii, a fost posibil şi rezultativ datorită interacţiunii cu organizaţiile neguvernamentale şi organizaţiile internaţionale, de asemenea şi a – mecanismului interdepartamental; Profilaxia orfelinării sociale timpurii – este una din componentele formării atitudinii părinteşti conştientizate şi a prevenirii orfelinatului în întregime, iată de ce, componente obligatorii trebuie să fie profilaxia familiilor nefavorabile, pregătirea adolescenţilor şi tineretului pentru viaţa de familie şi a responsabilităţii părinteşti etc.; Perspective ale dezvoltării acestei direcţii şi creşterii eficienţei acesteia în Ucraina v-or fi încadrarea specialiştilor în lucrul social în consiliile săteşti, raionale şi orăşeneşti, evaluarea necesităţilor, ca mecanism principal de diagnostică a problemei, primirea standardelor de oferire a serviciilor sociale şi dezvoltarea pieţei serviciilor sociale.

20 MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE! Pagina noastră : www.dcssm.gov.ua


Download ppt "MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL UCRAINEI Serviciul Social de Stat pentru familie, copii şi tineret Prevenirea refuzului de la copiii nou."

Similar presentations


Ads by Google