Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

4. Vizite de monitorizare Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01 Proiect finanţat prin Phare UNIUNEA EUROPEANĂ.

Similar presentations


Presentation on theme: "4. Vizite de monitorizare Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01 Proiect finanţat prin Phare UNIUNEA EUROPEANĂ."— Presentation transcript:

1 4. Vizite de monitorizare Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01 Proiect finanţat prin Phare UNIUNEA EUROPEANĂ MECT/ CNDIPT-UIP

2 2 CONŢINUT Ce este monitorizarea? Procesul de monitorizare Cum se realizează procesul de monitorizare? –Prima fază: Colectare date de bază –A doua fază: Vizită de monitorizare –A treia fază: Evaluarea rezultatelor de către Panelul Consultativ Raport de monitorizare Rezultate aşteptate de la monitorizare Lista de verificare pentru experţii AT Anexa 1 Chestionar privind aspectele de bază PRAI Anexa 2 Chestionar structurat pentru monitorizare Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01 Proiect finanţat prin Phare UNIUNEA EUROPEANĂ MECT/ CNDIPT-UIP

3 A doua fază: Vizite de monitorizare Vizite de monitorizare cu chestionarul structurat (SQ) Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01 Proiect finanţat prin Phare UNIUNEA EUROPEANĂ MECT/ CNDIPT-UIP

4 4 Indicatorii ce urmează a fi monitorizaţi sunt adaptaţi la obiectivele care sunt prezentate în BFQ. Obiectivele şi indicatorii aferenţi sunt aşezaţi în formatul chestionarului structurat SQ. Chestionarul structurat este realizat anterior vizitei de monitorizare. Un exemplu de SQ este în anexa 2. Expertul local al AT alcătuieşte întrebarile din chestionarul structurat cu ajutorul secretariatului CR. Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01 Proiect finanţat prin Phare UNIUNEA EUROPEANĂ MECT/ CNDIPT-UIP

5 5 De ce sunt importanţi indicatorii? Ajută prin faptul că asigură claritate procesului de planificare şi prin urmare procesului de implementare, monitorizare şi evaluare a activităţilor planificate; Reprezintă o cerinţă atunci când se apeleaza la finanţarea unor proiecte rezultate din planuri şi legate de intervenţiile la nivel regional şi local ale sectrului public. Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01 Proiect finanţat prin Phare UNIUNEA EUROPEANĂ MECT/ CNDIPT-UIP

6 6 Vizite de monitorizare vor fi efectuate la fiecare CR şi CLD de către membrii altor CR şi CLD. În acest mod monitorizarea este realizată prin ceea ce se cheama monitorizare externă. Persoanele care fac monitorizarea (monitorii) sunt 3-4 membrii ai CR. Monitorii (membrii ai altui CR) verifică obiectivele şi indicatorii cu membrii CR pe care îl vizitează. Completează chestionarul structurat pe baza vizitei de monitorizare care includ obiectivele şi indicatorii. Scopul este de a crea o opinie comună, în legătură cu stadiul privind progresul obiectivelor, între persoana care face monitorizarea şi reprezentanţii regiunii monitorizate. Monitorizare externă Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01 Proiect finanţat prin Phare UNIUNEA EUROPEANĂ MECT/ CNDIPT-UIP

7 7 Evaluarea obiectivlor este realizată utilizând următoarea scală: 0= fără progres 1= întârzieri în progres 2= progres satisfăcător 3= progres bun Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01 Proiect finanţat prin Phare UNIUNEA EUROPEANĂ MECT/ CNDIPT-UIP

8 8 Scopul acestei colectări de date este de fapt informarea în legătură cu bunele practici şi pe de altă parte care sunt zonele cu probleme în ceea ce priveşte dezvoltarea învăţământului în regiune. Un alt scop al vizitelor de monitorizare este de a învăţa din experienţa altor regiuni, de a asigura transferul de experienţă şi de a face comparaţii. În acelaşi sens vizitele de monitorizare au o valoare suplimentară pentru că furnizează instrumente pentru stabilirea de referinţe (benchmarking. Expertul local al AT organizează vizitele de monitorizare, formulează interviurile structurate, colectează şi analizează datele şi formulează baza de date împreună cu secretariatului CR. Persoanele care fac monitorizarea completează chestionarele, expertul local al AT supraveghează procesul de monitorizare externă, secretariatului CR participă. Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01 Proiect finanţat prin Phare UNIUNEA EUROPEANĂ MECT/ CNDIPT-UIP

9 9 Monitorizarea internă Aceiaşi metodă poate fi folosită ca instrument pentru monitorizarea internă, şi în acest caz singura modificare care se impune este schimbarea denumirii în auto- evaluare. De asemenea vor fi făcute vizite colegiale (peer)în şcolile ÎPT. Ele vor avea o agendă separată. Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01 Proiect finanţat prin Phare UNIUNEA EUROPEANĂ MECT/ CNDIPT-UIP


Download ppt "4. Vizite de monitorizare Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01 Proiect finanţat prin Phare UNIUNEA EUROPEANĂ."

Similar presentations


Ads by Google