Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ASIGURAREA PRIVATĂ DE SĂNĂTATE ÎN CONFRUNTAREA CU CRIZA ECONOMICĂ FIAR 2011 Ziua Asigurărilor de Viaţă şi Sănătate 24 mai 2011 În parteneriat cu.

Similar presentations


Presentation on theme: "ASIGURAREA PRIVATĂ DE SĂNĂTATE ÎN CONFRUNTAREA CU CRIZA ECONOMICĂ FIAR 2011 Ziua Asigurărilor de Viaţă şi Sănătate 24 mai 2011 În parteneriat cu."— Presentation transcript:

1 ASIGURAREA PRIVATĂ DE SĂNĂTATE ÎN CONFRUNTAREA CU CRIZA ECONOMICĂ FIAR 2011 Ziua Asigurărilor de Viaţă şi Sănătate 24 mai 2011 În parteneriat cu

2 în parteneriat cu Intenţia de contractare a ASIGURĂRII PRIVATE DE SĂNĂTATE ASIBUS 2008 - 2010 Gândindu-vă la viitor, care consideraţi că este cea mai bună variantă de a depăşi o anumită problemă de sănătate care ar necesita spitalizare? BUCUREŞTI PROVINCIE

3 în parteneriat cu Intenţia de contractare a unui ABONAMENT LA O CLINICĂ MEDICALĂ PRIVATĂ ASIBUS 2008 - 2010 Din analiza acestei întrebări au fost excluşi respondenţii care deţin deja un abonament la o clinică medicală privată. 3 Intenţionaţi să vă abonaţi la serviciile unei clinici medicale private? BUCUREŞTI PROVINCIE

4 în parteneriat cu PIAŢA TOTALĂ a serviciilor medicale private (fără abonamente şi servicii stomatologice) BUCUREŞTI PROVINCIE 4 NOTĂ: valorile sunt exprimate în milioane EURO

5 în parteneriat cu ABONAŢII clinicilor medicale private ASIBUS 2008 - 2010 5 În prezent sunteţi abonat al unei clinici medicale private? PROVINCIE 2010

6 în parteneriat cu Piaţa ABONAMENTELOR medicale în BUCUREŞTI 6 NOTĂ: valorile sunt exprimate în milioane EURO

7 în parteneriat cu BENEFICII dorite la locul de muncă ASIBUS 2010 La această întrebare au răspuns doar persoanele angajate într-o companie/instituţie la momentul interviului. Procentele reprezintă mediile ponderate ale frecvenţelor de apariţie a unui beneficiu în una din cele trei opţiuni astfel: I = (B1*3+B2*2+B3*1)/6 unde, I = Indicatorul importanţei beneficiilor B1, B2, B3 = Primul, al doilea, al treilea beneficiu Care sunt primele trei beneficii pentru care aţi opta la locul de muncă? 7

8 în parteneriat cu BENEFICII dorite la locul de muncă ASIBUS 2008 - 2010 8 Care sunt primele trei beneficii pentru care aţi opta la locul de muncă?

9 ÎNTREBĂRI? VĂ MULŢUMIM! Str. Turda, Nr. 98, Bl. 29A, Tronson II, Et. 8, Sector 1, Bucureşti, Romania Tel: +40 21 224.06.77/78 Fax: +40 21 224.06.75 office@romednet.com www.romednet.com


Download ppt "ASIGURAREA PRIVATĂ DE SĂNĂTATE ÎN CONFRUNTAREA CU CRIZA ECONOMICĂ FIAR 2011 Ziua Asigurărilor de Viaţă şi Sănătate 24 mai 2011 În parteneriat cu."

Similar presentations


Ads by Google