Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Administraţia de Stat din regiunea Kiev Program complex din regiunea Kiev pentru Sprijin Familial, Prevenirea neglijenţei faţă de copii şi prevenirea lipsei.

Similar presentations


Presentation on theme: "Administraţia de Stat din regiunea Kiev Program complex din regiunea Kiev pentru Sprijin Familial, Prevenirea neglijenţei faţă de copii şi prevenirea lipsei."— Presentation transcript:

1 Administraţia de Stat din regiunea Kiev Program complex din regiunea Kiev pentru Sprijin Familial, Prevenirea neglijenţei faţă de copii şi prevenirea lipsei de adăpost, Reforma îngrijirii rezidenţiale În întîmpinarea Copiilor pentru 2008-2017 Adoptat prin Rezoluţia Şefului Administraţiei de Stat din regiunea Kiev Nr. 1617 din 17 decembrie, 2008; Aprobat prin Rezoluţia Consiliului din regiunea Kiev Nr. 431-24-V din 2 April, 2009

2 SCOPUL GENERAL Prevenirea neglijenţei faţă de copii şi prevevnirea lipsei de adăpost, asigurarea implementării tuturor drepturilor copilului deprivat de îngrijirea părintească precum şi acordarea suportului familiilor social vulnerabile.

3 PRINCIPIILE DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI Este luat în consideraţie interesul suprem al copilului în procesul de reformare a instituţiilor; Cînd se ia decizia cu privire la plasare se acordă prioritate persoanelor înrudite; Se asigură şi se menţin contactele cu familia biologică sau rudele copilului; Deplasarea copilului de la un plasament la altul se face doar în rezultatul evaluării şi planului individua de îngrijire; Lucrul cu privire la cazuri, dar nu şi consecinţe; Se acordă prioritate activităţilor axate spre dezvoltarea serviciului de îngrijire socială sau adaptarea socială a copiilor din instituţii.

4 REZULTATELE AŞTEPTATE Drepturile copilului sunt respectate şi statul asigură tot suportul necesar; Creşterea numărului de copii reintegraţi în familii biologice şi adoptaţi de către cetăţenii Ucrainei; Familiile substitutive şi părinţii adoptivi sunt mult mai respectaţi în societate; Este implementată o abordare comună faţă de suportul financiar pentru toţi copii; Scăderea semnificativă a numărului de copii separaţi de familiile lor; În competenţele APL sunt incluse şi probleme ce ţin de protecţia socială a copiilor; Sistemul de îngrijire a copiilor este complex şi dezvoltat.

5 OBIECTIVE 1. Asigurarea prestării serviciilor sociale la nivel de comunitate pentru fiecare familie social vulnerabilă, în special acolo unde riscul separării copiilor este înalt. 2. Elaborarea unei game de servicii alternative celor rezidenţiale pentru familii şi copii în baza necesităţilor din fiecare unitate administrativă a regiunii (raion, orăşel/municipiu, sat). 3. Asigurarea ca fiecare copil de pînă la 3 ani care a devenit deprivat de îngrijirea părintească să fie plasat doar în sistemul de îngrijire de tip familial (îngrijire din partea persoanelor înrudite, adopţie la nivel naţional, familii substitutive, case de copii de tip familial) în baza relaţiilor de rudenie. 4. Asigurarea reintegrării şi adaptării sociale a copiilor care părăsesc sistemul instituţional de îngrijire. 5. Crearea unui sistem efectiv de servicii specializate pentru copii şi tineret deprivaţi de îngrijirea părintească la nivel de comunitate. 6. Obligarea la răspundere a APL şi a comunităţilor pentru asigurarea drepturilor copiilor. 7. Micşorarea numărului de instituţii în regiunea Kiev prin transformare sau închidere în baza planurilor elaborate. 8. Introducerea unui mecanism efectiv de suport financiar pentru copiii deprivaţi de îngrijirea părintescă în baza mecanismului banii urmează copilul precum şi suportul acordat familiilor vulnerabile. SCOPUL PROGRAMULUI

6 Obiectivele şi indicatorii cheie de performanţă 1. Asigurarea prestării serviciilor sociale la nivel de comunitate pentru fiecare familie cu necesităţi şi în special în cazurile unde riscul de separare a copiilor este înalt. Nici un copil să nu fie separat de familia sa dacă nu se oferă întregul complex de servicii sociale disponibile în cadrul comunităţii. 90% de familii social vulnerabile beneficiază de suportul familial şi primesc serviciile sociale.

7 Obiectivele şi indicatorii cheie de performanţă 2. Elaborarea unei game de servicii alternative celor de internat pentru familii şi copii în baza necesităţilor din fiecare unitate administrativă a regiunii (raion, orăşel/municipiu, sat). 90% de copii deprivaţi de îngrijirea părintească sunt plasaţi în sistemul de îngrijire de tip familial în fiecare unitate administrativă.

8 Obiectivele şi indicatorii cheie de performanţă 3. Asigurarea ca fiecare copil de pînă la 3 ani care a devenit deprivat de îngrijirea părintească să fie plasat doar în sistemul de îngrijire de tip familial (îngrijire din partea persoanelor înrudite, adopţie la nivel naţional, familii substitutive, case de copii de tip familial) în baza relaţiilor de rudenie. 80% de copii de vîrsta de pînă la 3 ani sunt plasaţi în sistemul de îngrijire de tip familial. Numărul de copii cu vîrsta de pînă la 3 ani care sunt plasaţi în case de copii pentru vîrstă fragedă s-a micşorat cu 90%. Nu există copii care stau în spital din motivul sărăciei sau din alte motive sociale.

9 Obiectivele şi indicatorii cheie de performanţă 4. Asigurarea reintegrării şi adaptării sociale a copiilor care părăsesc sistemul rezidenţial de îngrijire. Numărul de copii în instituţii a scăzut. 15% de copii plasaţi în instituţii sunt reintegraţi în familiile lor biologice sau înrudite.

10 Obiectivele şi indicatorii cheie de performanţă 5. Crearea unui sistem efectiv de servicii specializate pentru copii şi tineri deprivaţi de îngrijirea părintească la nivel de comunitate. Numărul de copii în conflict cu legea şi cerşetori a scăzut. Numărul copiilor care studiază sau care sunt angajaţi după ce părăsesc sistemul de îngrijire.

11 Obiectivele şi indicatorii cheie de performanţă 6. Obligarea la răspundere a APL şi comunităţii pentru asigurarea drepturilor copiilor. Numărul copiilor deprivaţi de îngrijirea părintească şi plasaţi în sistemul de îngrijire familial în cadrul comunităţii. Disponibilitatea unei game de servicii sociale pentru familie, copii şi tineri în cadrul comunităţii. Micşorarea la nivel general a numărului de copii deprivaţi de îngrijire părintească.

12 Obiectivele şi indicatorii cheie de performanţă 7. Micşorarea numărului de instituţii în regiunea Kiev prin transformare sau închidere în baza planurilor elaborate. Micşorarea numărului instituţiilor rezidenţiale cu 50%. Scăderea ratei de ocupare în cadrul instituţiilor rezidenţiale.

13 Obiectivele şi indicatorii cheie de performanţă 8. Introducerea unui mecanism efectiv de suport financiar pentru copiii deprivaţi de îngrijirea părintescă în baza mecanismului banii urmează copilul precum şi suport familiilor vulnerabile. Necesităţile copiilor deprivaţi de grija părintescă sunt asigurate de către APL.

14 Implementatorii programului Servicii pentru copii Centrul de servicii sociale pentru familie, copii şi tineri Departamentul pentru familie şi tineret Şeful Departamentului pentru educaţie şi ştiinţă Şeful Departamentului sănătate Şeful Departamentului muncii şi a protecţiei sociale Şeful Departmentului Economie Departamentul informaţie şi relaţii cu publicul Centrul regional de angajare a forţei de muncă Centrul regional de instruire şi recalificare pentru funcţionarii publici. La nivel de regiune:

15 Implementatorii programului Administraţia de stat la nivel de raion, Consiliile orăşeneşti În bază voluntară: EveryChild în Ukraina Hope and Homes for Children Fondaţia de caritate pentru participarea tinerilor

16 Mecanismele de implementare 1. Crearea unui program complex de îngrijirea copilului Prevenirea situaţiilor de criză în cadrul familiei Asigurarea unei abordări complexe în soluţionarea problemelor Blocarea separării copilului şi prevenirea plasării în instituţie

17 2. Crearea unui mediu corespunzător pentru educaţia şi dezvoltarea copiilor orfani şi a copiilor deprivaţi de îngrijirea părintească. Mecanismele de implementare O evaluare complexă a necesităţilor copilului O dezvoltare activă a îngrijirii de tip familial Dezvoltarea oportuntăţilor pentru adaptarea socială Copilul este educat într-un mediu de familie, lanţul crizei familiale este strivit.

18 3. Unificarea eforturilor administrative ale departamentelor la nivel de raion/oraş şi public. Mecanismele de implementare Majoritatea populaţiei vulnerabile dispune de acces la serviciile sociale. Asigurarea unei abordări complexe în soluţionarea problemelor. O utilizare adecvată a resurselor financiare şi umane, optimizarea activităţii la nivel de APL.


Download ppt "Administraţia de Stat din regiunea Kiev Program complex din regiunea Kiev pentru Sprijin Familial, Prevenirea neglijenţei faţă de copii şi prevenirea lipsei."

Similar presentations


Ads by Google