Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Rzuty prostokątne.

Similar presentations


Presentation on theme: "Rzuty prostokątne."— Presentation transcript:

1 Rzuty prostokątne

2 Rzut punktu Rzut odcinków Menu Rzut figur płaskich Rzut brył Pomyśl

3 WPROWADZENIE Rzut prostokątny jest to odwzorowanie na płaszczyźnie. Trzy wzajemnie prostopadłe płaszczyzny oznaczone są odpowiednio - I, II, III. Płaszczyznę I nazywamy główną płaszczyzną rzutów, a rzut na nią - rzutem z przodu (rzutem głównym). Płaszczyznę II nazywamy płaszczyznę rzutów z góry, a rzut na nią - rzutem z góry. Płaszczyznę III nazywamy płaszczyzną rzutów z boku, a rzut na nią - rzutem z boku (od lewej strony).

4 II - płaszczyzna rzutów z góry III - płaszczyzna rzutów z boku
W1 - rzut z przodu (rzut główny) I W1 W2 - rzut z góry W3 - rzut z boku (od lewej strony) W3 W I - główna płaszczyzna rzutów II - płaszczyzna rzutów z góry W2 III - płaszczyzna rzutów z boku (od lewej strony)

5 I W1 W3 W W2

6 I W1 W3 W W2

7 I W1 W3 W W2

8 I W1 W3 W W2

9 I W1 W3 W2

10 I W1 I W3 W2

11 I W1 I W3 W2

12 I W1 I W3 W2

13 I W1 I W3 W2

14 I W1 I W3 W2

15 I W1 I W3 W2

16 I W1 I W3 W2

17 I W1 I W3 W2

18 I W1 I W3 W2

19 I W1 I W3 W2

20 I W1 I W3 W2

21 III I W1 W3 II MENU W2 KONIEC

22 I A B

23 I A1 B1 A B A3 B3 A2 B2

24 I I A1 A A3 B1 B B3 A2 B2

25 I I A1 A3 B1 B3 A2 B2

26 I A1 B1 I A3 B3 A2 B2

27 I III A1 A3 B3 B1 A2 B2 MENU II KONIEC

28 I

29 I I A B

30 I A1 B1 A3 B2 A B A2 B2

31 I A1 B1 A3 B2 A B A2 B2

32 I A1 B1 A3 B2 A2 B2

33 I A1 B1 I A3 B2 A2 B2

34 I A1 B1 I A3 B2 A2 B2

35 I A1 B1 I A3 B2 A2 B2

36 I A1 B1 I A3 B2 A2 B2

37 I A1 B1 I A3 B2 A2 B2

38 I A1 B1 I A3 B2 A2 B2

39 I A1 B1 I A3 B2 A2 B2

40 I A1 B1 I A3 B2 A2 B2

41 I A1 B1 I A3 B2 A2 B2

42 I A1 B1 I A3 B2 A2 B2

43 I A1 B1 A3 B3 A2 B2 MENU KONIEC

44 I A B

45 I A1 B1 A B A3 B3 A2 B2

46 I A1 B1 A B A3 B3 A2 B2

47 I A1 B1 A3 B3 A2 B2

48 I A1 B1 I A3 B3 A2 B2

49 I A1 B1 I A3 B3 A2 B2

50 I A1 B1 I A3 B3 A2 B2

51 I A1 B1 I A3 B3 A2 B2

52 I A1 B1 I A3 B3 A2 B2

53 I A1 B1 I A3 B3 A2 B2

54 I A1 B1 I A3 B3 A2 B2

55 I A1 B1 I A3 B3 A2 B2

56 I A1 B1 I A3 B3 A2 B2

57 I A3 A1 B1 B3 A2 MENU KONIEC

58 I

59 I A B C D

60 I A B C D

61 I A1 B1 C1 D1 B3 A3 C3 D3 A B C D A2 B2 C2 D2

62 I A1 B1 C1 D1 B3 A3 C3 D3 A B C D A2 B2 C2 D2

63 I A1 B1 C1 D1 B3 A3 C3 D3 A2 B2 C2 D2

64 I A1 B1 C1 D1 I B3 A3 C3 D3 A2 B2 C2 D2

65 I III A1 D1 B1 C1 B3 A3 C3 D3 B2 A2 C2 D2 MENU II KONIEC

66 I A B C

67 I A B C

68 I A1 C1 B1 A B C A3 C3 B3 A2 B2 C2

69 I A1 C1 B1 A A3 C3 B3 C B A2 B2 C2

70 I A1 C1 B1 A3 C3 B3 A2 B2 C2

71 I I A3 C3 B3 A1 C1 B1 A2 B2 C2

72 I III A1 C1 B1 A3 C3 B3 A2 B2 C2 MENU II KONIEC

73 I A B D C

74 I A B D C

75 I A1 D1 B1 A B D C A3 B3 C3 D3 A2 D2 C2 B2

76 I A1 D1 B1 A B D C A3 B3 C3 D3 A2 D2 C2 B2

77 I A1 D1 B1 A3 B3 C3 D3 A2 D2 C2 B2

78 I A1 D1 B1 I A3 B3 C3 D3 C1 A2 D2 C2 B2

79 I III II A1 B1 A3 B3 C3 D3 D1 C1 A2 B2 D2 C2 MENU KONIEC

80 I I

81 I

82 I I

83 I I

84 I I

85 I III II MENU KONIEC

86 I

87 I I

88 I I

89 I I

90 I III II MENU KONIEC

91 I

92 I I

93 I I

94 I I

95 I III II MENU KONIEC

96 I

97 I I

98 I I

99 I III II MENU KONIEC

100 I

101 I I

102 I I

103 I I

104 I III II MENU KONIEC

105 Poniżej przedstawione są rzuty prostokątne jednej z brył znajdujących się obok. Wybierz bryłę, której odpowiadają te rzuty. 1 2 3 5 4

106 Test I Test II

107 Przykro mi! To nie jest ta bryła

108 Przykro mi! To nie jest ta bryła

109 Przykro mi! To nie jest ta bryła

110 Przykro mi! To nie jest ta bryła

111 Gratuluję ! Dobrze wybrałeś !

112 Poniżej przedstawiony jest rzut z przodu i rzut z góry pewnej bryły
Poniżej przedstawiony jest rzut z przodu i rzut z góry pewnej bryły. Wybierz odpowiadający tym rysunkom rzut z boku spośród przedstawionych obok. 1 2 3 4

113 Przykro mi ! To nie jest ten rzut.
1 Przykro mi ! To nie jest ten rzut.

114 Przykro mi ! To nie jest ten rzut.
3 Przykro mi ! To nie jest ten rzut.

115 Przykro mi ! To nie jest ten rzut.
4 Przykro mi ! To nie jest ten rzut.

116 Doskonale ! To jest ten rzut.
2 Doskonale ! To jest ten rzut.

117 A oto bryła, której rzuty są przedstawione.
2 A oto bryła, której rzuty są przedstawione.


Download ppt "Rzuty prostokątne."

Similar presentations


Ads by Google