Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUY CHUẨN THƯƠNG HIỆU Guide to Use Corporate ID Mỗi thành viên Công ty cần hiểu, sử dụng đúng và hướng dẫn lại Quy chuẩn Thương hiệu.

Similar presentations


Presentation on theme: "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUY CHUẨN THƯƠNG HIỆU Guide to Use Corporate ID Mỗi thành viên Công ty cần hiểu, sử dụng đúng và hướng dẫn lại Quy chuẩn Thương hiệu."— Presentation transcript:

1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUY CHUẨN THƯƠNG HIỆU Guide to Use Corporate ID Mỗi thành viên Công ty cần hiểu, sử dụng đúng và hướng dẫn lại Quy chuẩn Thương hiệu này khi có yêu cầu Tài liệu hướng dẫn sử dụng và các tài liệu sử dụng được đặt trên server của Công ty gồm các file vector (*.ai) và các file ảnh không nền (*.png) Bản Quy chuẩn này có tính chất tóm lược, áp dụng chung cho tất cả các thương hiệu của Tập đoàn ở từng cấp độ cụ thể.

2 Tập đ oàn Truyền thông Lê hoặc Le Group hoặc Le Group of Companies Công ty TNHH Lê & Anh Em hoặc Le & Brothers Limited hoặc Le Bros Công ty Cổ phần Truyền thông Lê hoặc Le Media Joint Stock Company hoặc Le Media JSC hoặc Le Media Công ty Cổ phần Đầu t ư Lê hoặc Le Investment Corporation hoặc Le Invest Công ty Cổ phần Phát triển CEO Việt Nam hoặc Vietnam CEO Corporation hoặc Vietnam CEO Corp. Tạp chí Đẹp hoặc Đẹp Magazine hoặc Dep Magazine hoặc Đẹp hoặc ĐẸP Thể thao V ă n hóa & Đàn Ông hoặc TTVH & Đàn Ông hoặc THỂ THAO VĂN HÓA & ĐÀN ÔNG hoặc TTVH & ĐÀN ÔNG Doanh Nhân hoặc DOANH NHÂN Stuff Vietnam hoặc STUFF VIETNAM VietnamPlus hoặc VietnamPlus.vn hoặc VIETNAMPLUS VietnamPlus Mobile hoặc VIETNAMPLUS MOBILE Đẹp Fashion Show hoặc Dep Fashion Show hoặc ĐẸP FASHION SHOW hoặc DEP FASHION SHOW Câu lạc bộ Phụ nữ & Xe h ơ i hoặc CÂU LẠC BỘ PHỤ NỮ & XE H Ơ I hoặc CLB Phụ nữ & Xe h ơ i hoặc CLB PN&XH hoặc Women & Cars Club hoặc WCC Gentlemen’s Golf Tournament hoặc GENTLEMEN’S GOLF TOURNAMENT Bản tóm tắt này h ư ớng dẫn cách viết CHÍNH XÁC các th ươ ng hiệu của Tập đ oàn. Mỗi ng ư ời, khi gia nhập Công ty, phải có trách nhiệm nhận biết và viết đ úng. Cách viết các th ươ ng hiệu của Tập đ oàn nh ư sau (l ư u ý cách viết hoa và dấu cách):

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Best regards, Nguyen Van A Chairman & CEO Lê Group (Holdings) Corp. Le Media Joint Stock Company (Le Media) Le & Brothers Limited (Le Bros) Le Investment Corporation (Le Invest) Vietnam CEO Corp. Add: 162 Phuong Liet Street, Hanoi, Vietnam | Tel: (+84.4) 38689568 | Fax: (+84.4) 38689569 | Ha Do Villa, 766 Su Van Hanh St., Ward 12, Dist. 10., HCMC | Tel: (+84.8) 38622127 | Fax: (+84.8) 38622449 Email: anv@lemediavn.com; anv@lebrothers.com Websites: www.lemediavn.com | www.lebrothers.com | www.tops.vn | www.dep.com.vn | www.fansipan.tv | www.vietnamplus.vn __________________________________________________________________________________ This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. Any disclosure, distribution or other use of this message by any subject different from the intended recipient is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender by replying to this e-mail and delete all copies. It may also contain personal views, which are not the views of Le Group of Companies. We may monitor e-mail to and from our network. __________________________________________________________________________________ SAVE THE ENVIRONMENT – THINK BEFORE YOU PRINT! SIGNATURE CHO LE GROUP. FONT MYRIAD PRO.

18 Best regards, Nguyen Van A President Le & Brothers Limited (Le Bros) A Member of Lê Group of Companies Add: 162 Phuong Liet Street, Hanoi, Vietnam | Tel: (+84.4) 38689568 | Fax: (+84.4) 38689569 | Ha Do Villa, 766 Su Van Hanh St., Ward 12, Dist. 10., HCMC | Tel: (+84.8) 38622127 | Fax: (+84.8) 38622449 Email: anv@lebrothers.com | Mobile: 09XX XXXXXX Websites: www.lemediavn.com | www.lebrothers.com | www.tops.vn | www.dep.com.vn | www.fansipan.tv | www.vietnamplus.vn __________________________________________________________________________________ This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. Any disclosure, distribution or other use of this message by any subject different from the intended recipient is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender by replying to this e-mail and delete all copies. It may also contain personal views, which are not the views of Le Group of Companies. We may monitor e-mail to and from our network. __________________________________________________________________________________ SAVE THE ENVIRONMENT – THINK BEFORE YOU PRINT! SIGNATURE CHO LE BROS FONT MYRIAD PRO.

19 Best regards, Nguyen Van A President Le & Brothers Limited (Le Bros) Le Media Joint Stock Company A Member of Lê Group of Companies Add: 162 Phuong Liet Street, Hanoi, Vietnam | Tel: (+84.4) 38689568 | Fax: (+84.4) 38689569 | Ha Do Villa, 766 Su Van Hanh St., Ward 12, Dist. 10., HCMC | Tel: (+84.8) 38622127 | Fax: (+84.8) 38622449 Email: anv@lebrothers.com | Mobile: 09XX XXXXXX Websites: www.lemediavn.com | www.lebrothers.com | www.tops.vn | www.dep.com.vn | www.fansipan.tv | www.vietnamplus.vn __________________________________________________________________________________ This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. Any disclosure, distribution or other use of this message by any subject different from the intended recipient is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender by replying to this e-mail and delete all copies. It may also contain personal views, which are not the views of Le Group of Companies. We may monitor e-mail to and from our network. __________________________________________________________________________________ SAVE THE ENVIRONMENT – THINK BEFORE YOU PRINT! SIGNATURE CHO TẠP CHÍ ĐẸP FONT MYRIAD PRO.


Download ppt "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUY CHUẨN THƯƠNG HIỆU Guide to Use Corporate ID Mỗi thành viên Công ty cần hiểu, sử dụng đúng và hướng dẫn lại Quy chuẩn Thương hiệu."

Similar presentations


Ads by Google