Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

THÁNH CẢ GIUSE VÀ … CHIẾC CẦU THANG KỲ DIỆU

Similar presentations


Presentation on theme: "THÁNH CẢ GIUSE VÀ … CHIẾC CẦU THANG KỲ DIỆU"— Presentation transcript:

1 THÁNH CẢ GIUSE VÀ … CHIẾC CẦU THANG KỲ DIỆU
Tháng Ba Giáo hội Công giáo dành đặc biệt để kính Thánh Cả Giuse. Nhân dịp này, mời quý vị cùng với Đ Đ. đi hành hương thăm viếng một phép lạ của Thánh Giuse, tại Thành phố Santa Fé, New Mexico, Hoa Kỳ, nơi có một chiếc cầu thang kỳ diệu mà nhiều người đã nghe nói, nhưng chưa có dịp tham quan tận mắt.

2 Thành phố Santa Fé, tại New Mexico, Hoa Kỳ
Thành phố Santa Fé, tại New Mexico, Hoa Kỳ. Một bí mật đã hơn 30 năm, thu hút khoảng 250 ngàn du khách mỗi năm. Nơi đó là: Nhà nguyện Loretto

3 Điểm độc đáo của nhà nguyện này là một cái cầu thang kỳ diệu: một phép lạ của Thánh Giuse.

4 Nhà nguyện được xây dựng vào khoảng thế kỷ 19
Nhà nguyện được xây dựng vào khoảng thế kỷ 19. Khi hoàn thành, các nữ tu phát hiện thấy họ đã quên không làm cầu thang để đi lên gác cao nhà nguyện

5 Họ bèn làm tuần cửu nhật để cầu xin thánh Giuse, là một thợ mộc.

6 Vào ngày cuối cùng, một người lạ mặt gõ cửa và tự xưng là một thợ mộc
Vào ngày cuối cùng, một người lạ mặt gõ cửa và tự xưng là một thợ mộc. Ông ta muốn giúp họ làm cái cầu thang.

7 Ông ta đã làm xong cây cầu thang, chỉ làm một mình
Ông ta đã làm xong cây cầu thang, chỉ làm một mình. Nó đã trở thành kiệt tác của nghề thợ mộc.

8 Chưa có ai hiểu được làm thế nào cây cầu thang có thể đứng vững được, vì nó không có trụ trung tâm.

9 Rồi người thợ mộc ấy lặng lẽ biến mất mà không hề đòi thù lao.

10 Ông đã làm xong cây cầu thang mà không sử dụng một chút keo dán hoặc một cây đinh nào.

11 Trong khắp cả Santa Fé, người ta cho rằng người thợ mộc ấy chính là Thánh Giuse.

12 đã được Chúa Giêsu gửi đến để đáp lại lời cầu nguyện của các nữ tu
...đã được Chúa Giêsu gửi đến để đáp lại lời cầu nguyện của các nữ tu. Từ ngày ấy, chiếc cầu thang được coi là phép lạ, và trở thành địa điểm hành hương.

13 Người đại diện ở nhà nguyện nói rằng có 3 điều bí nhiệm ở đây:
Thứ nhất, cho đến nay vẫn chưa ai biết được tên tuổi của người thợ mộc ấy.

14 Thứ hai, mọi kiến trúc sư, kỹ sư và khoa học gia đều nói rằng: họ không thể hiểu được làm thế nào chiếc cầu thang có thể đứng vững mà không có điểm tựa trung tâm nào.

15 Và cuối cùng, gỗ làm cầu thang lấy từ đâu
Và cuối cùng, gỗ làm cầu thang lấy từ đâu? Họ đã kiểm tra và phát hiện rằng loại gỗ được sử dụng để làm cầu thang không hề có trong toàn vùng ấy. M. Gallo

16 Có một chi tiết làm tăng thêm niềm tin vào phép lạ:
Cầu thang có 33 bậc, là tuổi của Chúa Giê-su Ki-tô. * The "miracle“… Sưu tầm Những ai gặp khó khăn hãy đến cùng Thánh Giuse. PPS: Đoan Đinh **-**


Download ppt "THÁNH CẢ GIUSE VÀ … CHIẾC CẦU THANG KỲ DIỆU"

Similar presentations


Ads by Google