Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ăn ở hiền hòa, thủy chung, đó là nết đẹp Hiếu thảo với cha mẹ, tôn trọng người khác, đó là tâm tính đẹp.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ăn ở hiền hòa, thủy chung, đó là nết đẹp Hiếu thảo với cha mẹ, tôn trọng người khác, đó là tâm tính đẹp."— Presentation transcript:

1

2 Ăn ở hiền hòa, thủy chung, đó là nết đẹp

3 Hiếu thảo với cha mẹ, tôn trọng người khác, đó là tâm tính đẹp

4 Trang nghiêm, cẩn thận, đó là tính cách đẹp

5 Gặp người đau khổ, sợ hãi, nói lời an ủi, đó là ngôn ngữ đẹp

6 Sạch sẽ, hài hòa không chưng diện quá đáng, đó là ăn mặc đẹp

7 Cư xử khiêm hạ, từ tốn đó là cử chỉ đẹp Không nghĩ xấu, hồ đồ, đó là ý đẹp

8 Luôn đoàn kết, yêu thương, đặt quyền lợi chung trên quyền lợi riêng, đó là tâm hồn đẹp

9 Biết độ lượng, tha thứ đó là đức hạnh đẹp

10 Không nói bậy, miệng thơm Không nghĩ bậy, tâm thơm Khai mở tâm trí, mỗi ngày học hỏi đó là trí tuệ đẹp

11 Không lấy bậy, tay thơm Không chơi bậy, thân thơm

12 Không ước bậy, hồn thơm Không làm bậy, danh thơm

13 Không nghe bậy, trí thơm Không tham bậy, lòng thơm

14 Mắt: Không nhìn danh vọng, tiền bạc là tất cả, để có thể thấy nhu cầu người khác

15 Tai: Không chấp vào tiếng khen chê để rồi thương ghét phân biệt, hành động sai lầm

16 Mũi: Không để cho mùi vị, hương lạ làm tâm tán loạn, sanh mê đắm hưởng thụ

17 Thân: Không hơn thua, đẹp xấu phô trương, sanh lòng khinh mạn đua đòi

18 Óc: Không suy nghĩ vẩn vơ, hận thù ghen ghét, để tâm được minh mẫn hận thù ghen ghét, để tâm được minh mẫn

19 Tim: Không ích kỷ nhỏ nhoi, để vươn lên tìm Chân, Thiện, Mỹ

20 Ý: Không cho ý xấu làm chủ, để rơi vào tội lỗi

21 Bạn hãy nở hoa YÊU THƯƠNG trong lòng mình, xóa bỏ hận thù ghen ghét

22 Bạn hãy nở hoa PHỤC VỤ, sẵn sàng đem lại niềm vui, hữu ích cho tha nhân Bạn hãy nở hoa XÂY DỰNG, không đạp đổ thiện chí người khác

23 Bạn hãy nở hoa KHIÊM NHƯỜNG, nhìn nhận sự yếu đuối của mình

24 Bạn hãy nở hoa THA THỨ, để lòng được thanh thản, vui tươi

25 Bạn hãy nở hoa HÒA BÌNH, vun xới cho sự thuận hòa, cảm thông giữa con người

26 Bạn hãy nở hoa CHÂN THẬT, để loại bỏ dối trá, gian tà, mãi có niềm tin nơi nhau Bạn hãy nở hoa CÔNG CHÍNH, để thực hiện công bình, không tham lam bất chính

27 Bạn hãy nở hoa Thánh Thiện, vươn hồn lên cao tránh xa cám dỗ, hư nát

28 Bạn hãy nở hoa ÁNH SÁNG, để bước ra khỏi tội lỗi và là gương lành cho người khác

29 Bạn hãy nở hoa Công Lý, can đảm bênh vực kẻ bị hiếp đáp, đóng góp khi tổ quốc lâm nguy

30 Bạn hãy nở hoa CAO THƯỢNG, để không tính toán nhỏ nhen, cư xử tiểu nhân Bạn hãy nở hoa VUI MỪNG, an ủi những kẻ buồn sầu

31 Cuối cùng, bạn hãy nở hoa HẠNH PHÚC, vì bạn đã thăng tiến hơn hôm qua


Download ppt "Ăn ở hiền hòa, thủy chung, đó là nết đẹp Hiếu thảo với cha mẹ, tôn trọng người khác, đó là tâm tính đẹp."

Similar presentations


Ads by Google