Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2001 Integrity's Hosanna! Music 1/5 WE ARE BLESSED (Wes Tuttle) We are blessed when we come.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2001 Integrity's Hosanna! Music 1/5 WE ARE BLESSED (Wes Tuttle) We are blessed when we come."— Presentation transcript:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2001 Integrity's Hosanna! Music 1/5 WE ARE BLESSED (Wes Tuttle) We are blessed when we come together We are blessed when we come together in the Name of the Lord Wij zijn gezegend als wij samenkomen in de Naam van de Heer

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2001 Integrity's Hosanna! Music 2/5 WE ARE BLESSED (Wes Tuttle) We are blessed (we are blessed) when we come together (we are blessed) We are blessed when we come together in the Name of the Lord Wij zijn gezegend als wij samenkomen in de Naam van de Heer

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2001 Integrity's Hosanna! Music 3/5 WE ARE BLESSED (Wes Tuttle) Hosanna (3x) to the Lord (to the Lord) most high Hosanna aan de allerhoogste Heer Hosanna (2x) for we've come together Hosanna, want wij zijn samengekomen in the name of the Lord In de naam van de Heer Herhalen vanaf begin

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2001 Integrity's Hosanna! Music 4/5 WE ARE BLESSED (Wes Tuttle) Brug: For He has promised us Want Hij heeft ons beloofd as we gather in His name Dat als wij samenkomen in Zijn naam He will be near to us Hij bij ons zal zijn As we lift our hearts to Him in praise (to Him in praise) Als wij ons hart in lofprijzing tot Hem opheffen

5 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2001 Integrity's Hosanna! Music 5/5 WE ARE BLESSED (Wes Tuttle) Hosanna (3x) to the Lord (to the Lord) most high Hosanna aan de allerhoogste Heer Hosanna (2x) for we've come together Hosanna, want wij zijn samengekomen in the name of the Lord In de naam van de Heer


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2001 Integrity's Hosanna! Music 1/5 WE ARE BLESSED (Wes Tuttle) We are blessed when we come."

Similar presentations


Ads by Google