Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sabda Nabi; “Akan tiba suatu zaman di mana tiada apa yang bernilai dan boleh digunakan oleh umat manusia. Maka simpanlah DINAR (EMAS) dan DIRHAM (PERAK)[untuk.

Similar presentations


Presentation on theme: "Sabda Nabi; “Akan tiba suatu zaman di mana tiada apa yang bernilai dan boleh digunakan oleh umat manusia. Maka simpanlah DINAR (EMAS) dan DIRHAM (PERAK)[untuk."— Presentation transcript:

1 Sabda Nabi; “Akan tiba suatu zaman di mana tiada apa yang bernilai dan boleh digunakan oleh umat manusia. Maka simpanlah DINAR (EMAS) dan DIRHAM (PERAK)[untuk digunakan]” Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. –

2

3 Kenaikan Harga Emas daripada Ogos – November 2010.

4 Peranan Utama Emas dan Wang Kertas
Wang kertas = medium pertukaran sahaja. Wang kertas dibuat ialah bagi memudahkan kita bertukar barang dan perkhidmatan. Bukan menyimpan nilai. Emas = penyimpan nilai, mengekalkan kekayaan dan kuasa membeli dalam jangkamasa panjang.

5 Emas penyimpan nilai yang sangat unggul!.
Zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu seekor kambing = 1 dinar emas. Pada tahun 2010 seekor kambing boleh dibeli dengan harga 1 dinar! Inflasi untuk emas 0% !!

6

7 Simpan Emas Menguntungkan

8 Makan di restoran Zimbabwe

9

10


Download ppt "Sabda Nabi; “Akan tiba suatu zaman di mana tiada apa yang bernilai dan boleh digunakan oleh umat manusia. Maka simpanlah DINAR (EMAS) dan DIRHAM (PERAK)[untuk."

Similar presentations


Ads by Google