Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TAJUK: KEUTUHAN PERIBADI

Similar presentations


Presentation on theme: "TAJUK: KEUTUHAN PERIBADI"— Presentation transcript:

1 TAJUK: KEUTUHAN PERIBADI
PROGRAM BIMBINGAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) GRED/KUMPULAN C & D TAJUK: KEUTUHAN PERIBADI

2 ISI KANDUNGAN Nilai & Etika Dalam Perkhidmatan
Keutuhan Dalam Perkhidmatan Awam

3 A. Nilai-Nilai Utama Perkhidmatan
Apakah itu NILAI? Kecenderungan seseorang melakukan sesuatu ….. Nilai dibentuk pada asasnya oleh tradisi keagamaan Rangka keutamaan untuk membuat pilihan yang kekal yang membentuk dan mempengaruhi perilaku semulajadi individu

4 NILAI?? Nilai-Nilai Murni Hargai Masa Ketekunan Keseronokan Bekerja
Kemuliaan Kesederhanaan Ketinggian Peribadi Sifat Baik Hati Teladan baik Kewajipan Menjalankan Tugas Kebijaksanaan Berhemat Kesabaran Peningkatan Bakat dan Nikmat Mencipta Nilai-Nilai Murni

5 NILAI DALAM PERKHIDMATAN AWAM
NILAI-NILAI PERIBADI ASAS NILAI-NILAI YANG MENGUTAMAKAN PELANGGAN NILAI-NILAI KEPIMPINAN NILAI-NILAI PROFESIONALISME NILAI-NILAI PRODUKTIVITI / KUALITI NILAI-NILAI KEAGAMAAN

6 NILAI-NILAI PERIBADI ASAS
AMANAH BERTANGGUNGJAWAB IKHLAS BERDEDIKASI BERDISIPLIN BEKERJASAMA BERSIH TEKUN SEDERHANA

7 NILAI-NILAI YANG MENGUTAMAKAN PELANGGAN
BERBUDI MULIA BERSABAR SOPAN SANTUN PERAMAH

8 NILAI-NILAI KEPIMPINAN
ADIL BERANI SYURA

9 NILAI-NILAI PROFESIONALISME
BERILMU KREATIVITI INOVASI INTEGRITI NEUTRALITI KEJUJURAN AKAUNTABILITI BERKECUALI

10 NILAI-NILAI PRODUKTIVITI/KUALITI

11 NILAI-NILAI KEAGAMAAN
BERSYUKUR BERIMAN BERTAKWA

12 ETIKA PERKHIDMATAN AWAM
Berdasarkan 7 “TERAS PERKHIDMATAN” iaitu: Berazam Meninggikan Mutu Perkhidmatan Bekerja Dengan Penuh Tanggungjawab Berusaha Mengikis Sikap Mementingkan Diri Sendiri Berkhidmat Dengan Penuh Muhibah Dan Kemesraan Bekerja Ke Arah Memajukan Pemikiran Rakyat Bekerjasa Dalam Membanteras Kelemahan Dan Musuh-Musuh Negara Berpegang Teguh Kepada Ajaran Agama

13 Kad Perakam Waktu (KPW) Kempen Bersih Cekap Dan Amanah
Sistem, Kaedah , Kempen & Dasar Yang Berkaitan dengan Pemantapan Etika Perkhidmatan Awam Kad Perakam Waktu (KPW) Kempen Bersih Cekap Dan Amanah Dasar Pandang Ke Timur Tanda Nama Kepimpinan Melalui Teladan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam

14 ETIKA KERJA ISLAM Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah S.W.T Bekerja dengan ikhlas dan amanah Bekerja dengan tekun dan cekap Bekerja dengan semangat gotong royong Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat

15 BUDAYA KERJA CEMERLANG
Tema “ KUALITI TERAS KEJAYAAN” Panduan Kualiti & Produktiviti Dalam Perkhdimatan Awam Antara PKPA yang berkaitan dengan budaya kerja cemerlang:- (i) PKPA Bil. 1/91 – Panduan Kualiti Layanan Telefon (ii) PKPA Bil. 2/91 – Panduan Pengurusan Mesyuarat (iii) PKPA Bil. 3/91 – Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam (iv) PKPA Bil. 7/91 – KMK (v) PKPA Bil. 10/91 – Kualiti Perkhidmatan Kaunter (vi) PKPA Bil. 1/92 – TQM (vi) PKPA Bil. 3/93 – Piagam Pelanggan

16 TONGGAK 12

17 T 12 – MENGHARGAI MASA POSITIF Menepati masa Segerakan tugas
Perancangan waktu Bijak menguruskan masa Tetapkan target date Selesaikan tugas dalam tempoh masa yang ditetapkan NEGATIF Berbual-bual kosong Tiada sense of urgency Tiada perancangan kerja Tiada priority Tinggalkan pejabat untuk hal peribadi Membuat kerja yang tidak mustahak

18 T 12 – KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN
POSITIF Gigih dalam melaksanakan tugas Rajin dan sentiasa berusaha Sabar dalam menghadapi cabaran kerja Berdisplin Berpandangan jauh Dedikasi Bersemangat Sanggup berkorban Tidak mudah putus asa Bercita-cita tinggi NEGATIF Mudah tersinggung Kurang berdisplin Mudah putus asa Tidak tekun Mudah mengalah Tidak bersemangat Tiada cita-cita tinggi Tidak tahan kena marah Tiada inisiatif Tidak kreatif Disuruh buat baru buat

19 T 12 – KESERONOKAN BEKERJA
POSITIF Anggap kerja sebagai ibadat Ada inisiatif diri Hasilkan sesuatu yang berfaedah Ada komitmen kerja Sedia beri kerjasama NEGATIF Anggap kerja sebagai beban Tidak komited Sentiasa harap dorongan oleh ketua Hanya tunggu arahan Tidak suka menolong Tidak dipercayai dan selalu dicurigai

20 T 12 – KEMULIAAN KESEDERHANAAN
POSITIF Jelas & jitu dlama percakapan, penulisan dan pemikiran Tidak tamakkan naik pangkat / kedudukan Tidak membazir Bersifat pemaaf Boleh terima teguran Adil Menepati janji Sedia terima cadangan & nasihat Berhemah tinggi Cermat dalam kata-kata Mesra NEGATIF Menonjol-nonjolkan diri Bercakap dengan menggunkan perkataan bombastic Mengada-ngada Sombong dan meninggi diri Memperbesarkan perkara kecil Berlebih-lebihan mengampu ketua Memperagakan kemewahan dan kedudukan Bersifat melampau dan keterlaluan dalam semua hal

21 T 12 – KETINGGIAN PERIBADI
POSITIF Teguh beriman dan bertakwa Amanah Berilmu & berpengetahuan luas Sedia berkorban Penyanyang Sabar & teguh menghadapi cabaran Bersopan santun Taat & setia pada arahan Bersyukur Bersih dari sifat dengki Bekerjasama dan hormat menghormati NEGATIF Berpura-pura Sombong dan menunjuk-nunjuk Mengumpat dan memfitnah Tamak Gopoh dalam tindakan Mungkir janji Suka menghina dan merendahkan usaha ornag lain Pemarah dan tidak sabar Khianat dalam melaksanakan tugas Berdendam & hasad dengki Mementingkan diri Tidak amanah

22 T 12 – KEKUATAN SIFAT BAIK HATI
POSITIF Bersopan santun Pemaaf & berhemah tinggi Simpati kepada kesusahan dan masalah orang lain Ikhlas dan bertimbang rasa Pemurah Mudah mesra Merendah diri Berbudi mulia NEGATIF Kasar dan kurang sopan Berdendam Bersikap tidak peduli Tidak bertimbang rasa Mementingkan diri Sombong & bongkak Suka mencaci Cepat menuduh tanpa siasatan Suka menghina Tidak boleh menerima kritikan

23 T 12 – PENGARUH TELADAN POSITIF Sentiasa berkelakuan baik Tidak tamak
Bermoral & berakhlak tinggi Tertib dan beradab Rajin dan kuat kerja Amanah dan bertanggungjawab Jujur & ikhlas Mengutamakan masyarakat dari diri sendiri Berpandangan jauh Bekerjasama Berani mempertahankan kebaikan & kebenaran Bersih hati NEGATIF Buruk perangai Hasad dengki Jahil Mempersendakan agama Kedekut dan bakhil Suka mencari helah Suka mengumpat Cepat marah / terlalu sensitif Hipokrit / berpura-pura Tidak berpandangan jauh

24 T 12 – KEWAJIPAN MENJALANKAN TUGAS
POSITIF Sentiasa bertanggungjawab ke atas tugas Tekun dan sabar Ada inisiatif diri Boleh diharap Mementingkan kualiti Cergas dan pantas dalam bekerja Cermat dan berdisiplin Belajar dari kesalahan Bersikap profesional dan cekap NEGATIF Mudah menyeleweng Tidak boleh diharap Suka membangkang Tidak taat pada arahan Tidak bersungguh-sungguh Suka bertangguh Bekerja sambil lewa Sentiasa membuat kesilapan dalam kerka Tidak ikut peraturan

25 T 12 – KEBIKJAKSANAAN BERHEMAT
POSITIF Berhati-hati bila berbelanja Tidak membazir Tahu membezakan antara keperluan dan kemewahan Ada sistem kewangan yang efisien Sedar hasil kerajaan adalah wang rakyat NEGATIF Boros dan suka membazir Suka pada kemewahan Tidak cermat Suka berbelanja besar tidak kena pada tempatnya Tidak peka pada keperluan yang penting

26 T 12 – KEUTAMAAN KESABARAN
POSITIF Tenang menghadapi masalah Mempunyai perhitungan jauh Tahan menerima cabaran Tidak putus asa Pemaaf dan berhemah tinggi Cermat dalam tutur kata NEGATIF Selalu mengubah pendirian dan keputusan Tidak sanggup berkorban Takutkan cabaran Lekas mengalah Berpandangan sempit Tidak tahan mengahdapi kesusahan Tidak bertanggungjawab

27 T 12 – PENINGKATAN BAKAT POSITIF Memberi dorongan terhadap kreativiti
Memberi pengiktirafan kepada usaha yang asli Memberi galakkan kepada idea baru Berani mencuba idea yang baru Mengenal bakat abaru Memupuk bakat yang sedia ada NEGATIF Menyekat pemikiran baru Tidak menggalakkan percubaan baru Takut mencuba sesuatu yang baru Tidak menghargai bakat yang ada Memperkecilkan usaha yang asli Berpuashati dengan tahap bakat yang sedia ada

28 T 12 – NIKMAT MENCIPTA POSITIF
Merasa puas kerana idea atau cadangan dapat dilaksanakan Sentiasa berada dalam cabaran intelektual Sentiasa mencari idea / kaedah baru Berani mencuba NEGATIF Berpuas hati dengan kedudukan yang sedia ada Takut menemui kegagalan Memandang remeh kepada usaha orang lain Pemikiran tidak dinamik Tidak suka pembaharuan

29 BAHAN RUJUKAN Ahmad Sarji bin Abdul Hamid. Perkhidmatan Awam Yang Berkualiti, K.L; INTAN, 1991 Kecemerlangan Pentadbiran : Dasar Dan Amalan Dalam Islam. K.L; INTAN 1990 Khidmat Cemerlang. K.L; INTAN 1988 Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. K.L; INTAN 1991 Sari Adab Pentadbiran. K.L; INTAN 1992 Tonggak 12 : Penerpaan Nilai, Norma Dan Etika Perkhidmatan. K.L; INTAN 1992 Upholding The Integrity of The Malaysian Civil Service. K.L; Public Service Department, Malaysia, 1993 Citra Karya, Falsafah, Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam, INTAN 1994

30 SEKIAN TERIMA KASIH


Download ppt "TAJUK: KEUTUHAN PERIBADI"

Similar presentations


Ads by Google