Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PROGRAM BIMBINGAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) GRED/KUMPULAN C & D TAJUK: KEUTUHAN PERIBADI.

Similar presentations


Presentation on theme: "PROGRAM BIMBINGAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) GRED/KUMPULAN C & D TAJUK: KEUTUHAN PERIBADI."— Presentation transcript:

1 PROGRAM BIMBINGAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) GRED/KUMPULAN C & D TAJUK: KEUTUHAN PERIBADI

2 ISI KANDUNGAN A. Nilai & Etika Dalam Perkhidmatan B. Keutuhan Dalam Perkhidmatan Awam

3 A.Nilai-Nilai Utama Perkhidmatan Apakah itu NILAI? Rangka keutamaan untuk membuat pilihan yang kekal yang membentuk dan mempengaruhi perilaku semulajadi individu Rangka keutamaan untuk membuat pilihan yang kekal yang membentuk dan mempengaruhi perilaku semulajadi individu Kecenderungan seseorang melakukan sesuatu ….. Nilai dibentuk pada asasnya oleh tradisi keagamaan

4 NILAI?? Nilai-Nilai Murni Hargai Masa Hargai Masa Ketekunan Ketekunan Keseronokan Bekerja Keseronokan Bekerja Kemuliaan Kesederhanaan Kemuliaan Kesederhanaan Ketinggian Peribadi Ketinggian Peribadi Sifat Baik Hati Sifat Baik Hati Teladan baik Teladan baik Kewajipan Menjalankan Tugas Kewajipan Menjalankan Tugas Kebijaksanaan Berhemat Kebijaksanaan Berhemat Kesabaran Kesabaran Peningkatan Bakat dan Peningkatan Bakat dan Nikmat Mencipta Nikmat Mencipta

5 NILAI DALAM PERKHIDMATAN AWAM NILAI-NILAI PERIBADI ASAS NILAI-NILAI PERIBADI ASAS NILAI-NILAI YANG MENGUTAMAKAN PELANGGAN NILAI-NILAI YANG MENGUTAMAKAN PELANGGAN NILAI-NILAI KEPIMPINAN NILAI-NILAI KEPIMPINAN NILAI-NILAI PROFESIONALISME NILAI-NILAI PROFESIONALISME NILAI-NILAI PRODUKTIVITI / KUALITI NILAI-NILAI PRODUKTIVITI / KUALITI NILAI-NILAI KEAGAMAAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN

6 NILAI-NILAI PERIBADI ASAS AMANAH AMANAH BERTANGGUNGJAWAB BERTANGGUNGJAWAB IKHLAS IKHLAS BERDEDIKASI BERDEDIKASI BERDISIPLIN BERDISIPLIN BEKERJASAMA BEKERJASAMA BERSIH BERSIH TEKUN TEKUN SEDERHANA SEDERHANA

7 NILAI-NILAI YANG MENGUTAMAKAN PELANGGAN BERBUDI MULIA BERBUDI MULIA BERSABAR BERSABAR SOPAN SANTUN SOPAN SANTUN PERAMAH PERAMAH

8 NILAI-NILAI KEPIMPINAN ADIL ADIL BERANI BERANI SYURA SYURA

9 NILAI-NILAI PROFESIONALISME BERILMU BERILMU KREATIVITI KREATIVITI INOVASI INOVASI INTEGRITI INTEGRITI NEUTRALITI NEUTRALITI KEJUJURAN KEJUJURAN AKAUNTABILITI AKAUNTABILITI BERKECUALI BERKECUALI

10 NILAI-NILAI PRODUKTIVITI/KUALITI PRODUKTIVITI PRODUKTIVITI KUALITI KUALITI

11 NILAI-NILAI KEAGAMAAN BERSYUKUR BERSYUKUR BERIMAN BERIMAN BERTAKWA BERTAKWA

12 ETIKA PERKHIDMATAN AWAM Berdasarkan 7 “TERAS PERKHIDMATAN” iaitu: Berdasarkan 7 “TERAS PERKHIDMATAN” iaitu: 1. Berazam Meninggikan Mutu Perkhidmatan 2. Bekerja Dengan Penuh Tanggungjawab 3. Berusaha Mengikis Sikap Mementingkan Diri Sendiri 4. Berkhidmat Dengan Penuh Muhibah Dan Kemesraan 5. Bekerja Ke Arah Memajukan Pemikiran Rakyat 6. Bekerjasa Dalam Membanteras Kelemahan Dan Musuh-Musuh Negara 7. Berpegang Teguh Kepada Ajaran Agama

13 Sistem, Kaedah, Kempen & Dasar Yang Berkaitan dengan Pemantapan Etika Perkhidmatan Awam Kad Perakam Waktu (KPW) Kad Perakam Waktu (KPW) Kempen Bersih Cekap Dan Amanah Kempen Bersih Cekap Dan Amanah Dasar Pandang Ke Timur Dasar Pandang Ke Timur Tanda Nama Tanda Nama Kepimpinan Melalui Teladan Kepimpinan Melalui Teladan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam

14 ETIKA KERJA ISLAM Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah S.W.T Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah S.W.T Bekerja dengan ikhlas dan amanah Bekerja dengan ikhlas dan amanah Bekerja dengan tekun dan cekap Bekerja dengan tekun dan cekap Bekerja dengan semangat gotong royong Bekerja dengan semangat gotong royong Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat

15 BUDAYA KERJA CEMERLANG Tema “ KUALITI TERAS KEJAYAAN” Tema “ KUALITI TERAS KEJAYAAN” Panduan Kualiti & Produktiviti Dalam Perkhdimatan Awam Panduan Kualiti & Produktiviti Dalam Perkhdimatan Awam Antara PKPA yang berkaitan dengan budaya kerja cemerlang:- Antara PKPA yang berkaitan dengan budaya kerja cemerlang:- (i) PKPA Bil. 1/91 – Panduan Kualiti Layanan Telefon (i) PKPA Bil. 1/91 – Panduan Kualiti Layanan Telefon (ii) PKPA Bil. 2/91 – Panduan Pengurusan Mesyuarat (ii) PKPA Bil. 2/91 – Panduan Pengurusan Mesyuarat (iii) PKPA Bil. 3/91 – Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam (iii) PKPA Bil. 3/91 – Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam (iv) PKPA Bil. 7/91 – KMK (iv) PKPA Bil. 7/91 – KMK (v) PKPA Bil. 10/91 – Kualiti Perkhidmatan Kaunter (v) PKPA Bil. 10/91 – Kualiti Perkhidmatan Kaunter (vi) PKPA Bil. 1/92 – TQM (vi) PKPA Bil. 1/92 – TQM (vi) PKPA Bil. 3/93 – Piagam Pelanggan (vi) PKPA Bil. 3/93 – Piagam Pelanggan

16 TONGGAK 12 T 12 MASATEKUNSERONOKSEDERHANAPERIBADIBAIK HATITELADANKEWAJIPANBERHEMATSABARBAKATMENCIPTA

17 T 12 – MENGHARGAI MASA POSITIF Menepati masa Menepati masa Segerakan tugas Segerakan tugas Perancangan waktu Perancangan waktu Bijak menguruskan masa Bijak menguruskan masa Tetapkan target date Tetapkan target date Selesaikan tugas dalam tempoh masa yang ditetapkan Selesaikan tugas dalam tempoh masa yang ditetapkanNEGATIF Berbual-bual kosong Berbual-bual kosong Tiada sense of urgency Tiada sense of urgency Tiada perancangan kerja Tiada perancangan kerja Tiada priority Tiada priority Tinggalkan pejabat untuk hal peribadi Tinggalkan pejabat untuk hal peribadi Membuat kerja yang tidak mustahak Membuat kerja yang tidak mustahak

18 T 12 – KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN POSITIF Gigih dalam melaksanakan tugas Gigih dalam melaksanakan tugas Rajin dan sentiasa berusaha Rajin dan sentiasa berusaha Sabar dalam menghadapi cabaran kerja Sabar dalam menghadapi cabaran kerja Berdisplin Berdisplin Berpandangan jauh Berpandangan jauh Dedikasi Dedikasi Bersemangat Bersemangat Sanggup berkorban Sanggup berkorban Tidak mudah putus asa Tidak mudah putus asa Bercita-cita tinggi Bercita-cita tinggiNEGATIF Mudah tersinggung Mudah tersinggung Kurang berdisplin Kurang berdisplin Mudah putus asa Mudah putus asa Tidak tekun Tidak tekun Mudah mengalah Mudah mengalah Tidak bersemangat Tidak bersemangat Tiada cita-cita tinggi Tiada cita-cita tinggi Tidak tahan kena marah Tidak tahan kena marah Tiada inisiatif Tiada inisiatif Tidak kreatif Tidak kreatif Disuruh buat baru buat Disuruh buat baru buat

19 T 12 – KESERONOKAN BEKERJA POSITIF Anggap kerja sebagai ibadat Anggap kerja sebagai ibadat Ada inisiatif diri Ada inisiatif diri Hasilkan sesuatu yang berfaedah Hasilkan sesuatu yang berfaedah Ada komitmen kerja Ada komitmen kerja Sedia beri kerjasama Sedia beri kerjasamaNEGATIF Anggap kerja sebagai beban Anggap kerja sebagai beban Tidak komited Tidak komited Sentiasa harap dorongan oleh ketua Sentiasa harap dorongan oleh ketua Hanya tunggu arahan Hanya tunggu arahan Tidak suka menolong Tidak suka menolong Tidak dipercayai dan selalu dicurigai Tidak dipercayai dan selalu dicurigai

20 T 12 – KEMULIAAN KESEDERHANAAN POSITIF Jelas & jitu dlama percakapan, penulisan dan pemikiran Jelas & jitu dlama percakapan, penulisan dan pemikiran Tidak tamakkan naik pangkat / kedudukan Tidak tamakkan naik pangkat / kedudukan Tidak membazir Tidak membazir Bersifat pemaaf Bersifat pemaaf Boleh terima teguran Boleh terima teguran Adil Adil Menepati janji Menepati janji Sedia terima cadangan & nasihat Sedia terima cadangan & nasihat Berhemah tinggi Berhemah tinggi Cermat dalam kata-kata Cermat dalam kata-kata Mesra MesraNEGATIF Menonjol-nonjolkan diri Menonjol-nonjolkan diri Bercakap dengan menggunkan perkataan bombastic Bercakap dengan menggunkan perkataan bombastic Mengada-ngada Mengada-ngada Sombong dan meninggi diri Sombong dan meninggi diri Memperbesarkan perkara kecil Memperbesarkan perkara kecil Berlebih-lebihan mengampu ketua Berlebih-lebihan mengampu ketua Memperagakan kemewahan dan kedudukan Memperagakan kemewahan dan kedudukan Bersifat melampau dan keterlaluan dalam semua hal Bersifat melampau dan keterlaluan dalam semua hal

21 T 12 – KETINGGIAN PERIBADI POSITIF Teguh beriman dan bertakwa Teguh beriman dan bertakwa Amanah Amanah Berilmu & berpengetahuan luas Berilmu & berpengetahuan luas Sedia berkorban Sedia berkorban Penyanyang Penyanyang Sabar & teguh menghadapi cabaran Sabar & teguh menghadapi cabaran Bersopan santun Bersopan santun Taat & setia pada arahan Taat & setia pada arahan Bersyukur Bersyukur Bersih dari sifat dengki Bersih dari sifat dengki Bekerjasama dan hormat menghormati Bekerjasama dan hormat menghormatiNEGATIF Berpura-pura Berpura-pura Sombong dan menunjuk-nunjuk Sombong dan menunjuk-nunjuk Mengumpat dan memfitnah Mengumpat dan memfitnah Tamak Tamak Gopoh dalam tindakan Gopoh dalam tindakan Mungkir janji Mungkir janji Suka menghina dan merendahkan usaha ornag lain Suka menghina dan merendahkan usaha ornag lain Pemarah dan tidak sabar Pemarah dan tidak sabar Khianat dalam melaksanakan tugas Khianat dalam melaksanakan tugas Berdendam & hasad dengki Berdendam & hasad dengki Mementingkan diri Mementingkan diri Tidak amanah Tidak amanah

22 T 12 – KEKUATAN SIFAT BAIK HATI POSITIF Bersopan santun Bersopan santun Pemaaf & berhemah tinggi Pemaaf & berhemah tinggi Simpati kepada kesusahan dan masalah orang lain Simpati kepada kesusahan dan masalah orang lain Ikhlas dan bertimbang rasa Ikhlas dan bertimbang rasa Pemurah Pemurah Mudah mesra Mudah mesra Merendah diri Merendah diri Berbudi mulia Berbudi muliaNEGATIF Kasar dan kurang sopan Kasar dan kurang sopan Berdendam Berdendam Bersikap tidak peduli Bersikap tidak peduli Tidak bertimbang rasa Tidak bertimbang rasa Mementingkan diri Mementingkan diri Sombong & bongkak Sombong & bongkak Suka mencaci Suka mencaci Cepat menuduh tanpa siasatan Cepat menuduh tanpa siasatan Suka menghina Suka menghina Tidak boleh menerima kritikan Tidak boleh menerima kritikan

23 T 12 – PENGARUH TELADAN POSITIF Sentiasa berkelakuan baik Sentiasa berkelakuan baik Tidak tamak Tidak tamak Bermoral & berakhlak tinggi Bermoral & berakhlak tinggi Tertib dan beradab Tertib dan beradab Rajin dan kuat kerja Rajin dan kuat kerja Amanah dan bertanggungjawab Amanah dan bertanggungjawab Jujur & ikhlas Jujur & ikhlas Mengutamakan masyarakat dari diri sendiri Mengutamakan masyarakat dari diri sendiri Berpandangan jauh Berpandangan jauh Bekerjasama Bekerjasama Berani mempertahankan kebaikan & kebenaran Berani mempertahankan kebaikan & kebenaran Bersih hati Bersih hatiNEGATIF Buruk perangai Buruk perangai Hasad dengki Hasad dengki Jahil Jahil Mempersendakan agama Mempersendakan agama Kedekut dan bakhil Kedekut dan bakhil Suka mencari helah Suka mencari helah Suka mengumpat Suka mengumpat Cepat marah / terlalu sensitif Cepat marah / terlalu sensitif Hipokrit / berpura-pura Hipokrit / berpura-pura Tidak berpandangan jauh Tidak berpandangan jauh

24 T 12 – KEWAJIPAN MENJALANKAN TUGAS POSITIF Sentiasa bertanggungjawab ke atas tugas Sentiasa bertanggungjawab ke atas tugas Tekun dan sabar Tekun dan sabar Ada inisiatif diri Ada inisiatif diri Boleh diharap Boleh diharap Mementingkan kualiti Mementingkan kualiti Cergas dan pantas dalam bekerja Cergas dan pantas dalam bekerja Cermat dan berdisiplin Cermat dan berdisiplin Belajar dari kesalahan Belajar dari kesalahan Bersikap profesional dan cekap Bersikap profesional dan cekapNEGATIF Mudah menyeleweng Mudah menyeleweng Tidak boleh diharap Tidak boleh diharap Suka membangkang Suka membangkang Tidak taat pada arahan Tidak taat pada arahan Tidak bersungguh-sungguh Tidak bersungguh-sungguh Suka bertangguh Suka bertangguh Bekerja sambil lewa Bekerja sambil lewa Sentiasa membuat kesilapan dalam kerka Sentiasa membuat kesilapan dalam kerka Tidak ikut peraturan Tidak ikut peraturan

25 T 12 – KEBIKJAKSANAAN BERHEMAT POSITIF Berhati-hati bila berbelanja Berhati-hati bila berbelanja Tidak membazir Tidak membazir Tahu membezakan antara keperluan dan kemewahan Tahu membezakan antara keperluan dan kemewahan Ada sistem kewangan yang efisien Ada sistem kewangan yang efisien Sedar hasil kerajaan adalah wang rakyat Sedar hasil kerajaan adalah wang rakyatNEGATIF Boros dan suka membazir Boros dan suka membazir Suka pada kemewahan Suka pada kemewahan Tidak cermat Tidak cermat Suka berbelanja besar tidak kena pada tempatnya Suka berbelanja besar tidak kena pada tempatnya Tidak peka pada keperluan yang penting Tidak peka pada keperluan yang penting

26 T 12 – KEUTAMAAN KESABARAN POSITIF Tenang menghadapi masalah Tenang menghadapi masalah Mempunyai perhitungan jauh Mempunyai perhitungan jauh Tahan menerima cabaran Tahan menerima cabaran Tidak putus asa Tidak putus asa Pemaaf dan berhemah tinggi Pemaaf dan berhemah tinggi Cermat dalam tutur kata Cermat dalam tutur kataNEGATIF Selalu mengubah pendirian dan keputusan Selalu mengubah pendirian dan keputusan Tidak sanggup berkorban Tidak sanggup berkorban Takutkan cabaran Takutkan cabaran Lekas mengalah Lekas mengalah Berpandangan sempit Berpandangan sempit Tidak tahan mengahdapi kesusahan Tidak tahan mengahdapi kesusahan Tidak bertanggungjawab Tidak bertanggungjawab

27 T 12 – PENINGKATAN BAKAT POSITIF Memberi dorongan terhadap kreativiti Memberi dorongan terhadap kreativiti Memberi pengiktirafan kepada usaha yang asli Memberi pengiktirafan kepada usaha yang asli Memberi galakkan kepada idea baru Memberi galakkan kepada idea baru Berani mencuba idea yang baru Berani mencuba idea yang baru Mengenal bakat abaru Mengenal bakat abaru Memupuk bakat yang sedia ada Memupuk bakat yang sedia adaNEGATIF Menyekat pemikiran baru Menyekat pemikiran baru Tidak menggalakkan percubaan baru Tidak menggalakkan percubaan baru Takut mencuba sesuatu yang baru Takut mencuba sesuatu yang baru Tidak menghargai bakat yang ada Tidak menghargai bakat yang ada Memperkecilkan usaha yang asli Memperkecilkan usaha yang asli Berpuashati dengan tahap bakat yang sedia ada Berpuashati dengan tahap bakat yang sedia ada

28 T 12 – NIKMAT MENCIPTA POSITIF Merasa puas kerana idea atau cadangan dapat dilaksanakan Merasa puas kerana idea atau cadangan dapat dilaksanakan Sentiasa berada dalam cabaran intelektual Sentiasa berada dalam cabaran intelektual Sentiasa mencari idea / kaedah baru Sentiasa mencari idea / kaedah baru Berani mencuba Berani mencubaNEGATIF Berpuas hati dengan kedudukan yang sedia ada Berpuas hati dengan kedudukan yang sedia ada Takut menemui kegagalan Takut menemui kegagalan Memandang remeh kepada usaha orang lain Memandang remeh kepada usaha orang lain Pemikiran tidak dinamik Pemikiran tidak dinamik Tidak suka pembaharuan Tidak suka pembaharuan

29 BAHAN RUJUKAN Ahmad Sarji bin Abdul Hamid. Perkhidmatan Awam Yang Berkualiti, K.L; INTAN, 1991 Ahmad Sarji bin Abdul Hamid. Perkhidmatan Awam Yang Berkualiti, K.L; INTAN, 1991 Kecemerlangan Pentadbiran : Dasar Dan Amalan Dalam Islam. K.L; INTAN 1990 Kecemerlangan Pentadbiran : Dasar Dan Amalan Dalam Islam. K.L; INTAN 1990 Khidmat Cemerlang. K.L; INTAN 1988 Khidmat Cemerlang. K.L; INTAN 1988 Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. K.L; INTAN 1991 Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. K.L; INTAN 1991 Sari Adab Pentadbiran. K.L; INTAN 1992 Sari Adab Pentadbiran. K.L; INTAN 1992 Tonggak 12 : Penerpaan Nilai, Norma Dan Etika Perkhidmatan. K.L; INTAN 1992 Tonggak 12 : Penerpaan Nilai, Norma Dan Etika Perkhidmatan. K.L; INTAN 1992 Upholding The Integrity of The Malaysian Civil Service. K.L; Public Service Department, Malaysia, 1993 Upholding The Integrity of The Malaysian Civil Service. K.L; Public Service Department, Malaysia, 1993 Citra Karya, Falsafah, Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam, INTAN 1994 Citra Karya, Falsafah, Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam, INTAN 1994

30 SEKIAN TERIMA KASIH


Download ppt "PROGRAM BIMBINGAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) GRED/KUMPULAN C & D TAJUK: KEUTUHAN PERIBADI."

Similar presentations


Ads by Google