Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KECEMERLANGAN DALAM PERKHIDMATAN OLEH: NORZAMZURI BIN ZAKARIA PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN U32.

Similar presentations


Presentation on theme: "KECEMERLANGAN DALAM PERKHIDMATAN OLEH: NORZAMZURI BIN ZAKARIA PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN U32."— Presentation transcript:

1 KECEMERLANGAN DALAM PERKHIDMATAN OLEH: NORZAMZURI BIN ZAKARIA PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN U32

2 KECEMERLANGAN DALAM PERKHIDMATAN Bermaksud sebagai kerja, usaha dan tugas didalam suatu perkara sama ada ia menjadi punca rezeki dalam kehidupan atau dijadikan sebagai satu budaya atau sebagai cara hidup atau masyarakat yang dapat memberikan faedah dan segala perbuatannya itu tidak bercanggah dengan ajaran Islam.

3 MENGUTAMAKAN NIAT Bekerja dalam Islam memerlukan niat yang baik dan hasil yang baik menjadikan seorang itu :  Beramanah  Berdisplin  Penuh tanggungjawab  Berusaha meningkatkan prestasi kerjanya  Kerja akan jadi lebih sempurna

4 Sabda Rasulullah s.a.w. Bermaksud : “ Sesungguhnya semua amal perbuatan dengan niatnya dan bagi tiap – tiap orang itu menurut apa yang diniatkannya. Maka barangsiapa yang berhijrah itu diniatkan kepada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya iaitu ada pahala dalam hijrah itu, untuk tujuan mencari harta dunia yang ingin diperolehi atau dengan tujuan kepada perempuan yang ingin dikahwini maka hijrahnya itu untuk tujuan yang diniatkannya.”

5 Niat yang ikhlas menjadi seorang itu : * Jujur * Tidak Berputus Asa * Tidak merasa kecewa dengan halangan dan cabaran yang ditempuh. * Tidak mudah berpuas hati dengan pencapaian. * Akan berusaha untuk mencapai hasil yang lebih baik


Download ppt "KECEMERLANGAN DALAM PERKHIDMATAN OLEH: NORZAMZURI BIN ZAKARIA PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN U32."

Similar presentations


Ads by Google