Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ilahi Ubudiyah Hubungan Manusia-Allah Muamalah Insani Empri SensualIndera Empiri Logik Akal Empiri Etik Akal Budi Empirik TransendentalBudi Iman Batas.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ilahi Ubudiyah Hubungan Manusia-Allah Muamalah Insani Empri SensualIndera Empiri Logik Akal Empiri Etik Akal Budi Empirik TransendentalBudi Iman Batas."— Presentation transcript:

1

2 Ilahi Ubudiyah Hubungan Manusia-Allah Muamalah Insani Empri SensualIndera Empiri Logik Akal Empiri Etik Akal Budi Empirik TransendentalBudi Iman Batas Pencapaian Kebenaran Substansial Penafsiran Makna

3 NABI : Lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya saja, tanpa disuruh menyampaikan kepada orang lain. Asal kata Nabba-a, yunabbi-u (memberitakan (berita gembira/peringatan)) Rasul : Lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya dan disuruh untuk menyampaikan kepada orang lain. Asal kata arsala, Yursilu (mengutus)

4 ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَّبِّهِ وَالمُؤمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللهِ وَمَلئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (البقرة : 285 ) Rasul telah beriman kpd Al-Quran yg diturunkan kpdnya dr Tuhannya. Demikian pula orang yg beriman, semua beriman kpd Allah & malaikatNya, kitabNya & rasulNya. (Mereka mengatakan) : “Kami tidak membedakan seseorang pun (dengan yang lain) drpd rasulNya.” Dan mereka mengatakan ; “Kami mendengar & kami taat.” Mereka berdoa ; “Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkau tempat kami kembali.”

5 Setiap mukmin wajib mentaati perintah rasul dan meninggalkan larangannya. Rasul adalah utusan Allah. Oleh karena itu mentaati Rasul bererti mentaati perintah Allah. Begitu sebaliknya. Orang yang tidak mentaati perintah rasul berarti dia tidak beriman kepada rasul. Orang tidak beriman kepada rasul bererti dia tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah balasannya akan masuk ke dalam neraka.

6 CIRI-CIRI ORANG YANG BERIMAN DENGAN AJARAN RASUL 1.Yakin bahwa ajaran Rasul adalah benar. 2.Mentaati semua perintah Rasul & meninggalkan segala larangannya. 3.Mencontoh akhlak, peribadi Rasul. 4.Menjadi ajaran Rasul sebagai rujukan utama. 5.Senantiasa memuliakan Rasul.

7 a.Menyeru manusia mentauhidkan Allah. b.Membawa ajaran agama yg benar&diridhai Allah yaitu Islam. c.Memberi petunjuk & rahmat kpd orang beriman. d.Menyampaikan wahyu Allah kpd manusia. e.Menyampaikan berita atau kabar gembira. f.Menjelaskan perkara yang menjadi perselisihan manusia. g.Memberi petunjuk& contoh akhlak terpuji.

8                  (Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS An Nisa’ : 165) وما ارسلناك الارحمة ل العالمين Dan tidaklah Aku utus engkau, kecuali menjadi rohmat bagi alam semesta انمابعثت لاتمم مكارم الاخلاق Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti (akhlaq yang mulia) (Al-Hadits) وانك لعلىخلق عظيم Sesungguhnya engkau berbudi pekerti luhur Menurut Aisyah: Akhlaq Rosulullah adalah Quran atau senantiasa sesuai al Quran. كان خلقه القرآن

9 Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS Al Ahzab : 21) Rosulullah SAW menganjurkan : (Ittashifu- bi shifa-tir rohma-n) ا تصفوا بصفات الرحمن “Bersifatlah kalian, dengan sifat-sifat ar-Rohman itu !”

10 1.Adam. 2. Idris. 3. Nuh. 4. Hud. 5. Sholeh. 6. Lut. 7. Ibrahim. 8. Ismail. 9. Isha’. 10. Yaakob. 11. Yusuf. 12. Ayub. 13. Zulkifli. 14. Syuib. 15. Musa. 16. Harun. 17. Daud. 18. Sulaiman. 19. Ilyas. 20. Ilyasa. 21. Yunus. 22. Zakaria. 23. Yahya. 24. Isa. 25. Muhammad saw.

11 RASUL ULUL AZMI Pengertian : Rasul-rasul yang tinggi tahap ketabahan, kecekalan dan kesabarannya serta banyak menghadapi ujian, tentangan dan penderitaan ketika menyeru manusia kepada agama Allah swt.Pengertian : Rasul-rasul yang tinggi tahap ketabahan, kecekalan dan kesabarannya serta banyak menghadapi ujian, tentangan dan penderitaan ketika menyeru manusia kepada agama Allah swt.

12 NABI NOH A.SNABI NOH A.S NABI IBRAHIM A.SNABI IBRAHIM A.S NABI MUSA A.SNABI MUSA A.S NABI ISA A.SNABI ISA A.S NABI MUHAMMAD SAWNABI MUHAMMAD SAW RASUL ULUL AZMI

13 NABI NOH A.S :NABI NOH A.S : Menerima tentangan hebat daripada kaumnya termasuk anak dan isterinya. Allah tenggelamkan penentangnya dengan banjir besar.

14 RASUL ULUL AZMI NABI IBRAHIM A.S :NABI IBRAHIM A.S : Ditentang oleh kaum dan ayahnya. Baginda dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud tetapi terselamat.

15 RASUL ULUL AZMI NABI MUSA A.S :NABI MUSA A.S : Menerima tentangan daripada kaumnya dan Raja Firaun. Baginda terselamat daripada buruan Firaun dan tenteranya.

16 RASUL ULUL AZMI NABI ISA A.S :NABI ISA A.S : Menerima tentangan hebat daripada kaum Bani Israil. Baginda diburu untuk dibunuh tetapi terselamat. Allah SWT mengangkat baginda ke langit.

17 RASUL ULUL AZMI NABI MUHAMMAD SAW :NABI MUHAMMAD SAW : Menerima tentangan daripada kafir Quraisy dan keluarga sendiri sehingga sampai ke peringkat hendak dibunuh.

18 Makna Muhammad SAW sbg Penutup Para Nabi&Rasul 1.اَسِخُ الرِّسَالَةِ Menghapus Risalah sebelum 2.مُصَدِّقُ اْلأَنْبِيَاءِ Membenarkan Para Nabi Sebelumnya 3.مُكَمِّلُ الرِّسَالَة Penyempurna Risalah Sebelumnya 4.كاَفَّةٌ لِلنَّاسِ Berlaku untuk Semua Manusia. 5.رَحْمَةٌ لِلْعاَلمَِيْنَ Menjadi Rahmat bagi Seluruh Alam

19 SIFAT-SIFAT RASUL SIFAT WAJIB 1.Siddiq (benar) 2.Amanah (jujur) 3.Tabligh (menyampaikan) 4.Fatanah (bijaksana) SIFAT MUSTAHIL 1.Kizbun (pembohong) 2.Khianat (pecah amanah) 3.Kitman (menyembunyi) 4.Baladah (bodoh) SIFAT HARUS HARUS bagi Rasul bersifat Seperti manusia biasa spt : Makan, minum, sakit dll. TIDAK ADA sifat-sifat yang Boleh menjatuhkan martabat Kerasulannya spt gila, sakit Kusta dan melakukan Maksiat.

20 CIRI-CIRI KEPIMPINAN RASUL CIRI-CIRI KEPIMPINAN RASUL Berakhlak Mulia Taat kpd Allah Berdakwah Dgn Hikmah Sabar Dan Tabah Amal Makruf Nahi Mungkar Bijaksana Utamakan Islam Drpd Diri Al-Quran & Hadith Rujukan utama Amanah Dan Tanggung jawab Beriman Dan Bertaqwa

21 HASIL dari BERIMAN KEPADA RASUL KESAN BERIMAN KEPADA RASUL KEPADA DIRI 1.Akan suci aqidah. 2.Yakin kpd Allah 3.Berakhlak mulia. 4.Taat kpd Allah 5.Dapat hidayah 6.Cinta ilmu 7.Beramanah 8.Kuat beribadah 9.Buat kebaikan KEPADA KELUARGA 1.Kukuh keluarga. 2.Berkasih sayang 3.Hormat menghormati 4.Tolong menolong 5.Amal cara Islam 6.Dapat keredaan 7.Keluarga bahagia KEPADA MASYARAKAT 1.Hidup aman. 2.Tiada kemungkaran 3.Masyarakat bahagia 4.Kegiatan berfaedah 5.Masjid berfungsi 6.Amar makruf 7.Nahi mungkar KEPADA NEGARA 1.Negara aman 2.Negara maju 3.Dapat rahmat 4.Rakyat berpadu 5.Tiada kejahatan 6.Islam tertegak

22 AKIBAT MENOLAK SUNNAH RASUL KEPADA DIRI 1.Batal Aqidah. 2.Masuk neraka jahanam. 3.Amal kebajikan jadi sia-sia. 4.Kehidupan tidak tenteram. 5.Mudah melakukan maksiat. 6.Tiada dapat hidayah. 7.Dapat Dosa besar. MASYARAKAT & NEGARA 1.Maksiat berleluasa. 2.Banyak kes-kes jenayah. 3.Kezaliman berlaku. 4.Masyarakat @ negara mundur. 5.Khurafat menjadi amalan. 6.Dimurkai Allah. 7.Negara tidak aman.

23 RASUL BERSIFAT MAKSUM MAKSUM BERMAKSUD : Rasul- rasul terpelihara daripada melakukan dosa, baik dosa kecil atau dosa besar. Sekiranya Rasul tidak bersifat maksum, yaitu melakukan dosa seperti manusia lain atau mereka melakukan perkara yang boleh menjatuhkan martabatnya sudah pasti orang ramai tidak percaya dengan ajarannya. SEBAB RASUL PERLU BERSIFAT MAKSUM :SEBAB RASUL PERLU BERSIFAT MAKSUM : 1.Untuk menjamin kewibawaannya sebagai manusia pilihan Allah. 2.Rasul menjadi contoh teladan terbaik kepada manusia dari segi akhlak, percakapan dan tingkahlaku. 3.Rasul diutuskan dengan tanggungjawab yang sangat besar dan mulia untuk menyampaikan ajaran dan hukum-hukum Allah SWT.

24 MUKJIZAT RASUL MUKJIZAT BERMAKSUD : Perkara luar biasa yang menyalahi adat, dikurniakan oleh Allah SWT kepada Nabi dan Rasul dan tidak boleh ditandingi oleh manusia. BAHAGIAN MUKJIZAT MUKJIZAT HISSI Mukjizat yang dapat dilihat dan dirasai oleh pancaindera, seperti mukjizat Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar. MUKJIZAT MAKNAWI Mukjizat yang tidak dapat dilihat dan dirasai oleh pancaindera tetapi memerlukan fikiran yang tajam Seperti Al-Quran

25 TUJUAN RASUL DIKURNIAKAN MUKJIZAT 1.Untuk membuktikan kepada orang ramai bahwa dirinya adalah Rasul atau Nabi pilihan Allah SWT. 2.Menjadi bukti bahawa ajaran yang disampaikan adalah benar. 3.Menyakinkan kepada orang ramai dengan ajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul. 4.Mengukuh dan memantapkan orang yang telah menerima ajaran Rasul.

26 PERKARA LUAR BIASA YANG LAIN DARI MUKJIZAT KERAMAT :KERAMAT : Perkara luar biasa yang dikurniakan Allah SWT kepada wali Allah atau orang soleh karena taat dan tekunnya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi perkara mungkar. Contohnya : Saidina Omar Al- Khattab ketika berkhutbah ditunjukkan keadaan tentera Islam sedang dikepung oleh tentera musuh, lantas beliau berkata “Naiklah ke atas bukit”. Kata-kata ini didengar dan dipatuhi oleh tentera Islam. MA’UNAH :MA’UNAH : Pertolongan Allah SWT kepada orang yang tidak jelas keadaannya, baik atau jahat. IRHAS :IRHAS : Tanda permulaan kerasulan seperti awan melindungi Rasulullah SAW dari cahaya panas sebelum dilantik menjadi rasul.

27 PERKARA LUAR BIASA SELAIN DARI MUKJIZAT SIHIR :SIHIR : Perkara luar biasa dilakukan dengan cara mempelajari sebab musababnya seperti menggunakan tangkal, jampi dan lainnya. Ia boleh ditandingi dan dikalahkan oleh orang yang mengetahui cara-cara mengalahkannya. ISTIDRAJ :ISTIDRAJ : Sebagai pendorong kepada orang-orang yang fasiq supaya bertambah lagi kefasiqannya.

28 AKHLAQ TERHADAP RASULULLAH SAW 1.Mencintai&memulikan Rasul 2.Mengikuti&Mentaati Rasul 3.Mengucapkan Shalawat&Salam

29 Mencintai&memulikan Rasul 1.Menempatkan Allah SWT&Rasul SAW sbg cinta utama kita. قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَيَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ {24} Artinya: Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNYA dan dari berjihad di jalan NYA, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang- orang yang fasik. (at-Taubah 24)

30 2. Menghormati&Memuliakan Beliau يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمُُ {1} Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Al-Hujurat 1) 3. Tidak Berbicara Keras dihadapan Beliau dan para penerusnya. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَتَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالَكُمْ وَأَنتُمْ لاَتَشْعُرُونَ {2} Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari.(Al- Hujurat 2)

31 Mengikuti&Menaati Rasul 1.Menerima Segala Hal dr Rasulullah SAW dg mengikuti Perintahnya&meninggalkan Larangannya. وَمَآءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {7} Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.(Al-Hasyr 7) قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورُُ رَّحِيمُُ {31} Artinya: Katakanlah: "Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Ali Imran 31)

32 مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآأَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا {80} Artinya: Barangsiapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling, maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى اْلأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اْلأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرُُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً {59} Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul,jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.

33 2. Memperhatikan Peringatan Keras untuk Tidak Menantang beliau وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَاتَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا {115} Artinya: Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَّقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلاَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {51} Artinya: Sesungguhnya jawaban oran-orang mu'min, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan kami patuh". Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

34 Mengucapkan Shalawat&Salam إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {56} Artinya: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Shalawat Allah SWT ntk Nabi SAW artinya rahmat dan keridhaan. Dan shalawat malaikat ntk Nabi SAW permohonan ampun dan doa. Dan orang yg beriman bershalawat bentuk penghormatan dan do’a supaya Allah SWT menambah kemuliaan dan kehormatan bagi beliau. من صلّي عليّ مرّة صلّى الله عليه بها عشرا Artinya: barangsiapa bershalawat kepadaku satu kali, maka dengan shalawatnya itu Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali.

35 إنّ أولى النّاس بي يوم القيامة أكثرهم علىّ صلاة Artinya: sesungguhnya orang yang palin g utama kepadaku nanti pada hari kiamat adalah siapa yang paling banyak bershalawat kepadaku. Nabi menyatakan bahwa orang yang tidak bershalawat tatkala mendengar nama beliau disebut adalah orang yang bakhil. البخيل من ذكّرت عنده فلم يصلّ عليّ Artinya: Yang benar-benar orang bakhil adalah orang-orang yang disebut namaku dihadapannya, ia tidak mengucapkan shalawat kepadaku.

36 HABIS...! BELAJARLAH DENGAN TEKUN DANBERSUNGGUH-SUNGGUH


Download ppt "Ilahi Ubudiyah Hubungan Manusia-Allah Muamalah Insani Empri SensualIndera Empiri Logik Akal Empiri Etik Akal Budi Empirik TransendentalBudi Iman Batas."

Similar presentations


Ads by Google